Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Konserthuset och Feskekörka - två miljöer som eventuellt påverkas av bygget.

Flytt och skador för miljoner

Fiskekyrkan, Konserthuset, Kurs- och tidningsbiblioteket. Några av Göteborgs mest kända byggnader kan komma att beröras när Västlänken byggs.

Fastighetskontoret har begärt in kostnadsuppskattningar från kommunens verksamheter inför att staden längre fram ska rikta ersättningskrav mot Trafikverket. Åtta bolag har hittills kommit in med sina beräkningar.

Kommunala fastighetsbolaget Higab som förvaltar flera av stadens kända byggnader varnar för att verksamheter kommer störas - men också för konstruktionsskador på 13 fastigheter under byggtiden.

- Tunneln går i angränsning till de här byggnaderna och vi vill avisera att om det blir skador så vill vi ha ersättning för det. Det skulle kunna uppstå vibrationer och annat som gör att man får sprickor och annat, säger Stefan Lundqvist, vice vd och finanschef på Higab.

Bland de byggnader som Higab nämner i listan med risk för konstruktionsskador finns Stora Tullhuset vid packhuskajen, Fiskekyrkan, Kurs- och tidningsbiblioteket, Konserthuset, Konsthallen Konstmuseet och Stadsteatern.

För Partihallarnas del kommer mer ingripande förändringar liksom för Johannebergs landeri, den stora trävillan från tidigt 1900-tal med glasveranda vid Korsvägen.

- Eventuellt måste Landeriet flyttas under själva tunnelbygget för att sedan ställas tillbaka. Det är en trävilla på någonstans tusen kvadratmeter, säger Stefan Lundqvist.

Samtidigt kommer ett stort antal parkeringsplatser försvinna under bygget. Kommunala Parkeringsbolaget beräknar att 1300 parkeringsplatser inte kommer användas under de sex till åtta år som bygget pågår. Trafikkontoret har inte angett något antal men uppskattar de förlorade parkeringsintäkterna till 50-66 miljoner beroende på byggtid.

Det var i mars som Fastighetskontoret kallade till möte med de 13 bolag och förvaltningar som anses berörda. Målet är att gå fram med ett gemensamt förhandlingsbud mot Trafikverket avseende olika former av ersättningar i samband med bygget. Ersättningar för skador, förlorade intäkter med mera.

Under maj och juni kom de flesta berörda verksamheterna in med grova uppskattningar av kostnaderna som sedan ska sammanställas i ett bud. Att mycket är osäkert i beräkningarna återkommer verksamheterna till gång på gång i handlingarna. Parkeringsbolaget "vill betona att det bygger på grova antaganden utifrån ett preliminärt underlag" medan Bostadsbolaget helt avstår från att precisera sina ersättningsanspråk på det underlag som finns och skriver: "troligtvis har vi missat flera olika saker som kan drabba oss". Totalsumman uppgår till 1,4-1,7 miljarder.

Vem som slutligen kommer stå för notan och hur stor notan blir avgörs långt fram i tiden.

Fakta: Preliminära ersättningsanspråk hittills

Bostadsbolaget - Anger inget nu

Göteborg Energi - 0

Kretslopp/vatten - 426,7 milj

Liseberg -300-500 milj (enbart intäktsbortfall)

Älvstranden - 53 milj

P-bolaget - 490-560 milj

Trafikkontoret - 50-66 milj

Higab -104,5 milj

Trafikverket har budgeterat för drygt 800 miljoner kronor i intrångsersättningar totalt. De kommer argumentera för att Västlänken också innebär värdeökningar som får ställas mot kostnaderna.

Källa: ersättningsanspråk Västlänken inskickade maj/juni 2014.

Läs kostnadsuppskattningarna som pdf.

Mest läst