Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Fler ska få tjäna egna pengar

  Jag är beredd att vända på varenda sten för att alla människor i Sverige ska få en reell chans att känna den frihet, trygghet och stolthet som ett jobb och en egen inkomst innebär. Därför vill jag att Centerpartiet ska verka för genomgripande förändringar på arbetsmarknaden, i bidragssystemen och för företagen, skriver partiledarkandidaten Annie Lööf (C).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Det går bra för Sverige. Tillväxten ökar och arbetslösheten sjunker. Samtidigt upplever många människor att de inte får del av de goda tiderna. Trots jobbskatteavdrag, reformer av socialförsäkringarna och regelförenklingar för företagen är det fortfarande svårt för utsatta grupper att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar exempelvis om ungdomar, personer som har varit borta länge från arbetsmarknaden, människor med funktionsnedsättning och invandrare.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Svårigheterna för dessa grupper har sin grund i negativa samhällsstrukturer. De senaste åren visar tydligt att utanförskapet inte bara kommer och går med konjunkturerna. Därför vill jag att Centerpartiet ska verka för genomgripande förändringar på arbetsmarknaden, i bidragssystemen och för företagen. Jag är beredd att vända på varenda sten för att alla människor i Sverige ska få en reell chans att känna den frihet, trygghet och stolthet som ett jobb och en egen inkomst innebär.

  Sänk trösklarna

  Internationella erfarenheter och nationalekonomisk forskning talar sitt tydliga språk. Möjligheten få in en fot på arbetsmarknaden för exempelvis unga och invandrare är starkt förknippad med nivån på ingångslönerna och utformningen av arbetsrätten. Tyvärr har vi i Sverige en olycklig kombination av både rigid arbetsrätt och höga ingångslöner.

  Detta är en viktig förklaring till att vi i jämförelse med andra industriländer har bland de högsta arbetslöshetsnivåerna bland unga och de största skillnaderna i sysselsättning mellan svenskar och utrikes födda. Jag vill därför att regeringen ska ta initiativ till trepartssamtal med de fackliga organisationerna och företrädare för arbetsgivarna för att tillsammans se hur dessa trösklar kan sänkas på ett sätt som är acceptabelt för alla.

  Dessutom måste vi göra det mindre ekonomiskt riskabelt för företagen att anställa nykomlingar på arbetsmarknaden. I dag är arbetsgivarna skyldiga att betala sjuklön för sina anställda i två veckor. Självfallet drabbas de hårdast som inte kan visa upp referenser och intyg på att de är starka och friska från tidigare arbetsgivare. För att öka viljan att anställa människor långt från arbetsmarknaden bör vi ta bort den andra sjuklöneveckan.

  Mer lönsamt att jobba för alla

  Arbetslinjen ger positiva resultat. För stora grupper har steget från arbetslöshet till arbete minskat radikalt de senaste åren. Men fortfarande står alltför många alltför långt från arbetsmarknaden.

  Det handlar exempelvis om personer i långvarigt beroende av försörjningsstöd (socialbidrag). Ofta lönar det sig mycket dåligt för dessa människor att ta ett jobb eftersom varje krona de har i bidrag då successivt räkans av för varje krona de får i lön. För den som får ett heltidsjobb är detta självfallet inte något problem. Men ofta handlar deras första jobberbjudanden om deltid eller enstaka timmar.

  Detta är ett bra steg mot heltid och bättre betalt. Samtidigt kan man förstå att intresset i bland är svagt när man inte får en spänn för att gå upp tidigt, åka långt och vara borta från hemmet. Jag anser därför att socialbidraget ska kunna trappas av långsammare när människor får arbete. Det kan exempelvis handla om att man under en tid bara mister 70 öre i bidrag för varje krona man får i lön. På så vis sänks trösklarna och marginaleffekterna också för dem som är mest utsatta och har minst marginaler.

  Alla kan göra något

  För vissa människor som har olika typer av funktionsnedsättning kommer det, trots lägre trösklar och mindre marginaleffekter, ändå vara mycket svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Även dessa människor måste dock få vara med och bidra efter sin förmåga och få en anständig ersättning för sin insats.

  Jag vill därför utreda hur vi kan främja framväxten av en tredje sektor av sociala företag och kooperativ. I denna typ av organisationer blandas element från både näringslivet, den offentliga sektorn och ideell verksamhet. Till skillnad från konventionella arbetsgivare är syftet med verksamheten dubbelt: att utveckla människan och göra affärer. I sådana offentligt- privata samarbetsprojekt där offentligt stöd och den privata försäljningen läggs i hop kan fler få meningsfull sysselsättning och anständig ersättning.

  Jag kommer från Värnamo i Småland. Min hemregion har blivit en symbol för hårt arbete och framgångsrikt företagande. Vårt låga utanförskap och starka entreprenörsanda möjliggörs av ett starkt samarbete mellan näringsliv, offentlig verksamhet och civilsamhälle där vi ser värdet av allas bidrag både för sig själva och för samhället.

  Dessa värderingar präglar min politiska gärning. Jag vill att Centerpartiet ska vara det parti som ser varje människa, oavsett vilka förutsättningar han eller hon har för att vara på arbetsmarknaden.

  Annie Lööf (tidigare Johansson) (C)

  Partiledarkandidat för Centerpartiet