Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Vi är beredda att betala lite mer för våra marina delikatesser för att veta att de är fiskade med hållbara fiskemetoder på hållbara bestånd, skriver debattörerna.

Fiske med bottentrål är förödande

Vi i MP och V står fast vid att vi vill förbjuda bottentrålning. Detta tycks också KD stå bakom, förutom Roland Utbult (KD), skriver Emma Nohrén (MP) och Wiwi-Anne Johansson (V).

Ja, Roland Utbult (KD), till skillnad från dig vill vi i Miljöpartiet och Vänsterpartiet, förbjuda fiske med bottentrål då det är en destruktiv fiskemetod med stor negativ inverkad på ekosystem och enskilda arter. Vi tror inte att det blir döden för svensk fiskerinäring, som du försöker skrämmas med i din artikel på GP Debatt den 10 augusti. Snarare borde det leda till att vi i framtiden kan fiska på starkare bestånd i ett friskare hav med en ökad biologisk mångfald.

Att det pågår massor av mänsklig aktivitet som påverkar havet negativt är inget okänt. Övergödning, överfiske av känsliga fiskebestånd, muddring i havsvikar, nedskräpning, olje- och kemikalieutsläpp är alla stora hot mot havsmiljön och tillsammans bidrar de till att vårt hav mår ganska dåligt. Att vi då föreslår åtgärder som förbättrar tillståndet i havet, till exempel förbud mot bottentrålning, ser vi som ett ansvarstagande för havsmiljön och inte ”underlig hållning”.

Förödande inverkan

För att fiske ger miljöpåverkan i form av effekter på havsbottnen efter fiskeredskap som dras längst botten, utkast av undermålig matfisk och oönskade arter, utsläpp av växthusgaser från drivmedel och utsläpp av giftiga ämnen från båtbottenfärger är väl känt. Det råder heller inget tvivel om att fiske med bottentrål är förödande för såväl botten som för fiskebestånden. FN:s miljöorgan UNEP beskriver i en rapport från 2008 till och med bottentrålning som ”bland de mest destruktiva fiskemetoderna i världen”.

Vi tror inte att Roland Utbults hänvisning till en australiensisk studie som handlar om djuphavsfiske i Antarktis på över 1 000 meters djup efter två enskilda arter utanför ett marint reservat stort som Irland där man redan skyddat de känsligaste bottnarna är relevant att översätta att gälla hela det svenska fisket. Däremot finns det väldigt många fler undersökningar från närområdet som visar på de negativa konsekvenserna bottentrålningen har.

Studier från Göteborgs Universitet visar att det enskilt viktigaste för att minska miljöbelastning av fisk- och skaldjurproduktion är att fiska med miljöanpassade fiskemetoder och att det skiljer sig mycket mellan fiskemetoder. Torskfiske med bottengarn och kräftfiske med bur hade betydligt mindre miljöpåverkan än trålfiske.

Miljögifter frigörs

Vid trålning rörs bottensedimentet om med ökad grumlighet och minskad sikt som följd. Förutom att partiklar dras upp och transporteras till andra ställen frigörs ämnen som legat bundna i sedimentet såsom fosfor och miljögifter.

När trålen går i botten och trålborden skär ner i leran skadar den det som lever på och i botten. Marina mjukbottnar såsom lerslätter är en tredimensionell värld med en mängd invånare såsom ormstjärnor, hjärtsjöborrar, maskar och kräftdjur. Djur som ofta är stapelföda för många av våra matfiskar. Dessa djursamhällen förstörs vid trålning och det tar tid att återkolonisera dessa bottnar. Vid återkommande trålning kommer dessa samhällen aldrig att återskapas.

Trålfiske, och speciellt fiske med bottentrål, fångar en stor del oönskade organismer, så kallad bifångst. Det kan vara undermålig fisk, oanvändbara arter eller till och med fredade arter. Det kastas tillbaka i havet med dokumenterad dålig överlevnad. Vid fiske efter kräftor har man uppmätt bifångster på över 8 gånger vikten av de fångade kräftorna. Alltså 8 kg bifångst av diverse arter för att fånga 1 kg kräfta. Det är ett hot mot vissa arters överlevnad, framförallt långlivade arter med låg reproduktionstakt såsom många hajar, rockor och djuphavsfiskar. Så fiske efter en art hotar andra arters överlevnad.

Välkomnar hållbart fiske

Så, Roland Utbult, vi i MP och V står fast vid att vi vill förbjuda bottentrålning men vi välkomnar fiske med hållbara fiskemetoder och den metodutveckling som pågår. Vi är beredda att betala lite mer för våra marina delikatesser för att veta att de är fiskade med hållbara fiskemetoder på hållbara bestånd.

Det verkar också vara Kristdemokraternas hållning i frågan. 2011 motionerade kristdemokraten Caroline Szyber (motion 2011/12:MJ283) och kritiserade i hårda ordalag bottentrålfisket. I motionen jämförde hon trålfiske med kalhuggning av havsbotten och anförde att det är viktigt att fiskemetoderna tar hänsyn till havets ekosystem.

Vidare vill hon klassa bottentrålning som miljöfarlig verksamhet som ska tillåtas först efter en prövning av miljökonsekvenserna för aktuella områden. Det är också den hållning Kristdemokraterna anför i sitt faktablad om en hållbar fiskenäring. Så nu undrar vi Roland Utbult, varför går du ifrån partiets linje i frågan och vilken politik får egentligen dina väljare?

Emma Nohrén (MP)

riksdagskandidat Västra Götaland

Wiwi-Anne Johansson (V)

riksdagsledamot Västra Götaland

Mest läst