Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Fi har förslagen för demokrati och ökad jämställdhet i EU

  Ut med rasisterna - in med feministerna. Det är under den parollen vi tar oss an frågorna om den ökande främlingsfientligheten, skriver Julia Bahner och Stina Svensson (FI).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Ordföranden för sju fackförbund skriver att de vill uppmuntra till valdeltagande för att möta de främlingsfientliga krafterna – och för att öka jämställdheten. Vi som kandiderar för Feministiskt initiativ kan inte annat än hålla med och välkomnar att fackförbunden tar sitt ansvar att arbeta mot rasism och för jämställdhet.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Precis som artikelförfattarna är vi oroade över den mobilisering som rasistiska, nazistiska och fascistiska partier nu planerar inför Europaparlamentsvalet – och just därför är det extra viktigt att de feministiska rösterna blir fler. Feminismen är nämligen rasismens raka motpol. Där de senare ser skillnader mellan människor av olika kön, ursprung och sexualitet ser feminister en berikande mångfald av erfarenheter och kunskaper som grund för solidaritet. Fler feministiska partier tar nu form i Europa och vårt långsiktiga mål är att tillsammans bilda en feministisk partigrupp.

  Artikelförfattarna önskar att politikerna tar den ökade främlingsfientligheten på allvar. Det är något som Fi grundar sin politik på under parollen Ut med rasisterna – in med feministerna. Vi kallar det inte främlingsfientlighet utan vid dess rätta namn – något som tyvärr är alltmer ovanligt i svensk politik. Just därför behövs Fi som kan erbjuda en ny dimension i politiken och vitalisera demokratin. Våra politiska förslag svarar på fackförbundens krav och på behovet av en politik som tar utgångspunkt i mänskliga rättigheter och antidiskriminering på alla grunder:

  Behövs kontrollmekanism

  Skydda demokratin. I vissa EU-länder går demokratin bakåt. Det behövs en kontrollmekanism för att se till att medlemsländerna följer de kriterier som krävs inför ett medlemskap. Ett medlemskap ska medföra skyldigheter. Exempelvis har Rumänien inte använt de medel som EU avsatt till bättre levnadsvillkor för utsatta grupper, såsom romer, i stället förvärras situationen. Vi vill att kränkningar mot mänskliga rättigheter ska utgöra grund för sanktioner.

  Aktivt jämställdhetsarbete. Inrätta EU-kommissionärer för jämställdhet och för antidiskriminering, frågorna måste få status och prioritet i parlamentet. Genomgripande jämställdhetsanalyser av EU:s årliga budgetar ska göras. Alla medlemsländer och alla EU-organ måste få direktiv om att åtgärda underrepresentationen av kvinnor och minoriteter i besluts- och beredningsprocesser.

  Förskola och barnomsorg för alla. Bristen på förskola och barnomsorg bygger på idén om mannen som huvudförsörjare och norm i arbetslivet. Detta är ett allvarligt hinder för jämställda relationer och ekonomisk utveckling. Förskola och barnomsorg behöver byggas ut i hela EU, tillsammans med äldreomsorg. Föräldraförsäkringen måste individualiseras för att ytterligare stärka mödrars möjligheter till ökad delaktighet på arbetsmarknaden och fäders möjligheter till ansvarsfullt föräldraskap.

  En feministisk ekonomi. Vi ser hur fler och fler europeiska länder väljer att sätta kortsiktiga ekonomiska intressen före mänskliga rättigheter, något som särskilt drabbar redan utsatta grupperna såsom personer med funktionsnedsättningar, när satsningar på tillgänglighet bromsas i ekonomiska krisers spår. Ekonomiska intressen får aldrig gå före mänskliga behov. Skatteparadisen måste underställas EU:s regelverk och spekulationsekonomin avskaffas.

  Den 25:e maj är dagen då vi har möjlighet att påverka vem som ska representera oss i EU-parlamentet. Likt artikelförfattarna hoppas vi att valdeltagandet ökar med tanke på det ödesval vi står inför: fler rasister i EU-parlamentet blir det nog dessvärre oavsett – men vi har nu chansen att rösta in fler feminister som kan utgöra en stark motpol och en positiv kraft med mänskliga rättigheter i fokus snarare än i skottgluggen.

  Julia Bahner (FI)

  kandidat till Göteborgs kommun och riksdagen för Feministiskt initiativ

  Stina Svensson (FI)

  kandidat till Göteborgs kommun och EU-parlamentet för Feministiskt initiativ