Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  "Fel stänga av elev som bär slöja"

  Att utestänga en elev från undervisning för att hon bär slöja som täcker ansiktet strider mot diskrimineringslagen, anser DO Katri Linna.

  Hon skriver på DN-debatt att hon fattat beslut i fallet med en ung kvinna som anmälde ett vuxengymnasium i Stockholm för religiös diskriminering sedan skolan krävt att hon tog av sig sin niqab om hon ville gå klart barnskötarutbildningen.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  DO har fått kritik av JO för att hon dröjt med beskedet i snart två år.Diskrimineringsombudsmannen tänker inte driva ärendet till domstol för rättslig prövning, eftersom den unga kvinnan trots förbudet fick gå klart sin utbildning. Västerorts vuxengymnasium bestämde nämligen att låta henne gå kvar tills DO fattat sitt beslut.

  Eftersom kvinnan genomgått utbildningen med gott resultat har hon visat att hennes slöja inte utgjort ett hinder för undervisningen. Kontakten med andra elever och lärare har fungerat bra. Under lektionerna har hon kunnat sitta så att manliga elever inte kunnat se hennes ansikte och därför har hon inte behövt dölja det. Hon har också sagt att hon var villig att visa ansiktet om och när skolans personal skulle behöva identifiera henne, skriver Katri Linna.'

  DO:s beslut innebär att en skola måste göra en individuell prövning i varje fall. Skolan får inte fatta ett generellt beslut om att utestänga alla elever som bär niqab, enligt DO Katri Linna.

  – Man måste titta på varje situation: Vad är det för utbildning, vilka moment ingår, vad uppstår det för problem och kan de undanröjas på annat sätt. Det är väsentligt att man gör det innan man faktiskt utestänger en elev, säger hon.

  Sedan anmälan mot vuxengymnasiet i Stockholm kom in har endast två andra liknande fall hamnat hos DO. Båda har dragits tillbaka. Katri Linna bedömer inte att elever som bär niqab är en stor fråga i landets skolor.

  – Det är ett begränsat antal personer som berörs. Jag har inte heller uppfattat att skolledarna tycker att det här är något problem eller att de har utestängt elever. I de fall som förekommer har man hittat lösningar, säger hon.

  Hon kallar däremot den politiska debatten om fallet för förenklad och hätsk.

  – Man minskar inte användningen av niqab genom att stänga in de här kvinnorna som är troende i hemmets värld. De borde i stället få utbilda sig och få möjlighet till en starkare ställning, säger Katri Linna.

  Det kan ändå finnas situationer där elever kan förbjudas att bära niqab i undervisningen, enligt DO. Det kan till exempel handla om farliga arbetsmoment, där det finns risk för eldsvåda eller krav på viss skyddsutrustning. (TT)

  Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.