Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Försummelser bakom äldrekön

  Nedläggningen av äldreboenden visar sig nu i form av växande kö och mänskliga problem.

  Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

  Köerna till äldreboendena i Göteborg ökar. Samtidigt har antalet platser blivit färre. Det är många år av dåligt framsynt planering och samordning som ligger bakom dagens situation.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  I måndagens tidning kunde GP berätta om 87-åriga Hjördis. Hon hade nekats plats på äldreboende trots att hon är nästan blind, har en lungsjukdom, känner isolering och otrygghet i att bo kvar i sin lägenhet och känner starkt behov att få ha människor omkring sig.

  Men den aktuella stadsdelen sa nej. Hjördis borde nöja sig med hemtjänst och dagverksamhet. Innan man kan gå vidare måste man först pröva det som erbjuds, ansåg den ansvariga enhetschefen.

  Men efter en lång process och överklagande har Hjördis nu fått rätt. Kammarrätten slår fast att hon har rätt till äldreboende.

  Fallet är en dyster illustration av tillståndet för äldrevården i Göteborg. Länge har den ansvariga politiska ledningen hävdat att det inte alls är någon snål tillämpning av regelverket som gör att äldre nekas plats på särskilt boende. Det är de hårda lagreglerna. Fallet Hjördis visar något annat.

  Det är inte heller det enda exemplet. GP har på ledarplats tidigare kunnat berätta om en mer än 90-årig ensamstående och dement dam, som inte varit utomhus på mer än två år innan hon till slut fick plats på ett äldreboende.

  ETT AV SKÄLEN till den uppkomna situationen är att de styrande politikerna lagt ned äldreboenden i den växande staden Göteborg. Sedan 2007 har 500 platser försvunnit.

  Skälen har främst varit ekonomiska, men utåt motiverats med att äldre blir allt friskare. Ett annat skäl har varit brist på samordning i kommunen. När en stadsdel haft överskott på platser har det anförts som skäl för nedläggning.

  Samordningen skall nu till slut förbättras, genom att Örgryte-Härlanda SDN ges ett övergripande ansvar. Men nedläggningen av platser har inte kompenserats genom att nybyggen sätts igång. Några sådana projekt finns inte med i den rödgröna budgeten för nästa år. Bristen kommer alltså att kvarstå och riskera att växa, med följd att de som slutligen får plats riskerar att komma in i ett allt sämre skick.

  SOM KOMMUNALRÅDET MARIA Rydén (M) påpekar i dagens GP finns antagligen också ett stort mörkertal. Många drar sig i det längsta från att söka plats av rädsla för att bli nekade.

  Det fram till årsskiftet ansvariga kommunalrådet Marina Johansson (S) pekar i samma artikel på behovet av en mellanvariant, så kallade trygghetslägenheter. Sådana är utmärkta, men kommer i takt med en åldrande befolkning inte att räcka till. Även om också Marina Johansson inser behovet av utbyggda äldreboendeplatser ligger sådana och planeringen för dem fortfarande fram i tiden. Det går inte att hitta ursäkter för långsamheten.

  GP 9/12 -14