Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Förskolan försämrar inte barns psykiska hälsa

Att barn har hög kortisolnivå i början på dagen är naturligt och har inget med vistelsen på förskolan att göra, skriver läkaren Cecilia Chrapkowska i en replik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jag framförde i min artikel att en framgångsrik barnpolitik måste bygga på gedigen kunskap om barnens situation och samhällets funktioner.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Kitta Söderlind Ridell skriver att det finns stressforskare som befarar att de höga halter av stresshormoner som små barn producerar under de första timmarna på dagen i en stor grupp är så skadliga att de framkallar demensliknande symtom redan i tjugoårsåldern.

Det framgår att stresshormonet hon talar om är kortisol. Kortisol är ett livsviktigt hormon som utsöndras av våra binjurar. Hos friska individer som sover på natten och är vakna på dagen varierar kortisolutsöndringen över dygnet. Den är högst på morgonen, någon timme efter uppvaknandet, för att sedan sjunka under dagen och vara som lägst kring midnatt.

Inget tecken på psykisk stress

Att barn har en hög utsöndring av kortisol under de första timmarna av dagen även om de är tillsammans med andra barn är alltså inte ett tecken på att de lever under psykisk stress. Det finns ingenting som talar för att förskolevistelse skulle ge tjugoåringar demens. (Demens i tjugoårsåldern är extremt ovanligt: under 2009 var det bara en person i åldern 20 till 24 år i hela Sverige som fick en sådan diagnos, och det berodde på en kärlsjukdom).

Det finns svenska vetenskapliga studier av hur förskolevistelse påverkar barns utveckling. Bengt-Erik Andersson, professor emeritus i utvecklingspsykologi och pedagogik, har följt 128 barn upp till 13 års ålder. Han har visat att de barn som började förskola mellan 6 och 12 månaders ålder presterade bättre i skolan vid både 8 och 13 års ålder, var mindre ängsliga och hade bättre självförtroende vid 13 års ålder jämfört med barn som började förskola mellan ett och två års ålder och barn som togs om hand av sina föräldrar i hemmet.

Inga tydliga skillnader fanns mellan barn som började förskola mellan ett och två års ålder och barn som togs om hand av föräldrarna i hemmet. I artikeln nämns särskilt att förskolorna inte tog emot barn halvdagar, utan alla barn i studien gick i förskolan heldagar.

Förskolan försämrar inte psykisk hälsa

En kanadensisk studie av fler än 3000 barn visar att för barn från socialt utsatta hem innebär förskolevistelse ett mindre aggressivt beteende jämfört med hemmavistelse. Hos barn från socialt välfungerande hem finns ingen skillnad i aggressivitet mellan hemmabarn och förskolebarn.

Det finns barn som lider av psykisk ohälsa. Vissa tecken på detta, som självskadebeteende hos unga kvinnor, ökar. Det måste vara, och är, ett högprioriterat arbete att förebygga och behandla psykisk ohälsa hos barn och unga. Det finns dock inga svenska studier som tyder på att förskolevistelse försämrar barns psykiska hälsa. Tvärtom är förskolan en viktig arena för att upptäcka barn som mår dåligt, och en samarbetspartner för vården och socialtjänsten i behandlingen av dessa barn.

Cecilia Chrapkowska

leg läkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Mest läst