Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Humanisten_genrebild_5

Försökte tysta kritiker på Facebook - brottsanmäls

Christina Thomsen Thörnqvist, prefekt vid Humanistiska fakulteten, anmäldes på tisdagen till Justitiekanslern för misstänkt brott mot grundlagen.

Bakgrunden är, som gp.se tidigare har berättat, att Christina Thomsen Thörnqvist, prefekt vid Humanistiska fakulteten, försökt tysta kritiska röster på Facebook med hjälp av en annan prefekt som också anmäls till JK.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Bakom anmälan står Academic Rights Watch, en stiftelse som vill slå vakt om den akademiska friheten i Sverige genom att sätta fokus på försök att inskränka lärares och forskares rättigheter som yttrande- och åsiktsfrihet.

Christina Thomsen Thörnqvist, anmäls också för att hon efterfrågat hur en intern mejlväxling kunnat nå GP. En internutredning har inletts och Thomsen Thörnqvist har under granskningen lämnat över sina ansvartaganden till proprefekten Fredrik Engström.

Magnus Zetterholm vid Academic Rights Watch är dock kritisk mot att frågan utreds internt.

- Det är principiellt olämpligt att universitet utreder den här typen av ärenden själva. Dessutom är JK den enda som kan väcka åtal när det gäller yttrandefrihets- och tryckfrihetsbrott, därför är det viktigt att just JK tittar på det, säger Magnus Zetterholm vid Academic Rights Watch.

Så här står det bland annat i stiftelsens anmälan:

"Som framgår av bifogad e-postkorrespondens (bilaga 2) efterforskade Thomsen Thörnqvist källan till att pressen fått kännedom om försöken att påverka de anställdas inlägg på sociala medier."

" ... Christina Thomsens Thörnqvists agerande bör uppfattas som försök att inskränka enskildas yttrandefrihet, vilket har som yttersta konsekvens att anställda vid myndigheten inte vågar ge uttryck för sina åsikter. Christina Thomsen Thörnqvists har, i strid mot tryckfrihetsförordningen., efterforskat vem som meddelat uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift."

Det är inte första gången Academic Rights Watch anmäler den här typen av ärenden till JK.

Under 2014 registrerades över 40 kränkningar vid 26 svenska lärosäten av stiftelsen. Motsvarande siffra för 2013 var 24 kränkningar vid 15 lärosäten. Bland annat handlar det om fall där det finns dokumenterad kommunikation, som mer eller mindre i tydliga ordalag, förbjuder kritik av det egna lärsosätet och hot om repressalier.

- När det gäller misstänkt brott mot yttrandefrihet brukar JK var på alerten, säger Magnus Zetterholm.

Academic Rights Watch anmäler också den prefekt som Christina Thomsen Thörnqvists bett att i sin tur försöka få medarbetare att avpublicera sina inlägg och tryck på gilla-knappen.

- Vår bedömning är att prefekten faktiskt gör som hon säger, säger Magnus Zetterholm.

Här nedan följer delar av mejlväxlingen mellan Thomsen Thörnqvist och prefekten:

Den 23 december skriver prefekten Christina Thomsen Thörnqvist vid humanistiska fakulteten i ett mejl till sin kollega, prefekten, vid den institution vars medarbetare delat länken:

"Så länge inläggen ligger kvar, utgör de en risk för arbetsmiljön och är till skada för den som utsätts. Jag hoppas på din förståelse och din hjälp när det gäller att ta upp detta med de /.../ anställda som varit aktiva i tråden så att inläggen tas bort." skriver prefekten.

Institutionens prefekt svarar att han varit i kontakt med aktuella personer och att han muntligt blivit informerad om att vissa inlägg tagit bort och sedan tillägger han.

"Men om det är så att någonting fortfarande ligger ute som du uppfattar som ett övertramp, så är jag tacksam om du kan meddela mig vad det handlar om och vem som har gjort det (gärna i citat och med namn på avsändare), så att jag har något att agera på. Så snart jag har denna information tar jag förnyad kontakt med vederbörande."

Den 27 december svarade prefekten vid Humanistiska fakulteten igen:

"Samtliga inlägg som jag hänvisade till på lunchen ligger såvitt jag kan se kvar. De ligger alla i den tråd som XX startade vid nedanstående tidpunkt och tas ursprungsinlägget bort av XX torde övriga inlägg följa med".

Att Thomsen Thörnqvist kan ha gjort sig skyldig till brott mot yttrandefriheten och meddelarfriheten har lett till att hon lämnat över sina ansvartaganden till proprefekten Fredrik Engström och har avböjt vidare kommentarer.

Thomsen Thörnqvist har avböjt vidare kommentarer i frågan och hänvisar till Margareta Hallberg, dekan vid humanistiska fakulteten, som avböjer att kommentera tills hon tagit del av anmälan.

Mest läst