Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Fördöm danskt förslag på gränskontroll

Det danska förslaget att upprätta gränskontroller mot Tyskland och Sverige bryter mot Schengenavtalet. Sverige och migrationsminister Tobias Billström måste tydligt fördöma förslaget. Det är inte öppna gränser som är problemet utan bristen på samarbete i brottsbekämpningen, skriver Lena Ek och Johan Linander (C).

Den senaste tidens utveckling på migrationsområdet i Europa är mycket oroande. Frankrike och Italien gör upp om inskränkningar i Schengensamarbetet och Danmark upprättar gränskontroller mot Sverige och Tyskland. Motiveringen till det danska förslaget påminner en hel del om Göran Perssons (S) skamliga uttalande om "social turism" under sin tid som statsminister.

I en eftergift till det främlingsfientliga Dansk Folkeparti har den danska regeringen valt att lägga fram ett förslag som innebär permanenta tullposteringar, permanent tullpersonal och likt på flygplatser röntgengenomlysning av både passagerare och bilar. Dansk Folkepartis partiledare, Pia Kjaersgaard, har hyllat förslaget och sagt att det innebär ett återinförande av gränskontrollerna som de såg ut på 80-talet.

Om förslaget skulle sjösättas anser vi att detta är ett brott mot Schengenavtalet. Enligt Schengen får nämligen inte systematiska personkontroller av resenärer som färdas mellan Schengenländer förekomma.

En läxa för oss svenskar

Den danska politiken präglas alltmer av nationalism och främlingsfientlighet. Danskarna har försatt sig i en situation där Dansk Folkeparti har fått ett oproportionerligt stort inflytande över politiken. Genom att hela tiden ge efter för deras krav har gränsen för vad som är politiskt möjligt flyttats.

För oss svenskar är det en läxa. Vi får inte ge Sverigedemokraterna samma inflytande. Rågången mot främlingsfientlighet måste vara tydlig. Av den anledningen ställer vi oss frågande till varför migrationsminister Tobias Billström inte tydligt har fördömt det danska förslaget. Sverige borde mycket tydligare stå upp och argumentera mot den danska regeringen. Vi får inte överta de främlingsfientligas agenda. Det är inte öppna gränser som är problemet.

Varje år gör vi européer 1,24 miljarder resor mellan olika länder i Europa. Runt 20 000 personer pendlar dagligen över Översund. Den fria rörligheten för människor är själva grundbulten i EU-samarbetet. Att slippa permanenta gränskontroller när vi åker över en landsgräns är också den frihet som är mest påtaglig för de flesta av oss.

För att stoppa narkotika och annan smuggling från att komma in i landet kan dock vissa kontroller vara nödvändiga, men dessa får aldrig vara oproportionerliga i förhållande till vad som sker inom landet och måste utgå från misstanke om brott.

Brottsbekämpning måste bli bättre

Fri rörlighet inom EU är ett fantastiskt steg i integrationen. Att den fria rörligheten även missbrukas av organiserad brottslighet är inte ett skäl för att återinföra gränskontroller. Snarare betyder det att ländernas brottsbekämpande myndigheter måste bli bättre på att samarbeta.

Arbetskraftsinvandring och fri rörlighet inom EU är inte en börda att dela på, utan en möjlighet och nödvändighet för ett livskraftigt Sverige och Europa. Precis som vid debatten om övergångsregler och "social turism" kommer Centerpartiet att tydligt stå upp för möjligheten att förflytta sig mellan EU:s medlemsstater. EU:s grundläggande friheter ska inte få skjutas i sank av ett främlingsfientligt parti som Dansk Folkeparti.

Lena Ek (C)

Europaparlamentariker

Johan Linander (C)

rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Bild - 1
Bild - 2
Mest läst