Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter

Förödande för åsiktsfriheten

Om vi alla vet att allt vi gör på nätet noteras av staten, kommer vi då att bete oss på samma vis som annars? Självklart inte. Självcensuren får stora effekter på åsiktsfriheten och begränsar livet i allmänhet, skriver Oscar Swartz.
Nu skall brandinspektörer i USA rapportera in "antiamerikanska" detaljer som de råkar se under inspektioner i hem och hos företag.
Angiveri och statlig kontroll av medborgarnas beteende och kommunikation trodde vi skulle försvinna med murens fall. Så blev det inte. I stället föreslås lagar som saknar motstycke i demokratiska samhällen.
En vanlig reaktion är att "den som har rent mjöl i påsen har inget att frukta".
Men då vet man inte vad övervakningsförslagen faktiskt innebär: De handlar inte om att komma åt de där terroristerna och MC-gängen som förre justitieministern Thomas Bodström (s) talade så mycket om. Nästan ingen motsätter sig integritetsintrång hos misstänkta för att utreda sprängning av åklagares bostäder. Men nu skall varje medborgare få sitt beteende på nätet registrerat. Övervakningen gäller även den lilla människans "moralbrott".
Kritikernas oro handlar dock inte främst om det privata intresset. Det handlar om allmänintresset: fundamenten för demokrati och frihet.
Sveriges grundlag säger att "Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot //... //undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande."
Sådana rättigheter är inte okränkbara. Lagar som inskränker dem får stiftas. Men endast om godtagbara skäl finns. Begränsningen av skyddet "får inte sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrets grundvalar".
Behöver vi högtidliga principer? Vi är så vana vid dem att vi blir hemmablinda. Jag satt nyss i en panel där en deltagare ansåg att vi måste kunna spåra allt som sägs på nätet för att få bukt med högerextremister. Han fick svar av en medieutbildare: "Den första fråga jag fick från skribenter i Kazakhstan var hur de skall kunna kommunicera anonymt".
Bygger på välvilja
Det är märkligt tyst från etablerade politiker om utvecklingen. Men som Piratpartiets Rick Falkvinge skriver på sin blogg: "Demokrati förutsätter att makten kan granskas utan risk för repressalier". Det system som tar form nu är inte demokratiskt robust på sikt. Det bygger helt på statens välvilja när avlyssningen och registreringen väl börjat ske.
På bordet ligger Trafikuppgiftsutredningen. Enligt denna skall operatörer tvingas lagra uppgifter om varje uppkoppling till internet vi gör, liksom tidpunkt, avsändare och mottagare för varje e-postmeddelande. Vårt rörelsemönster skall lagras med hjälp av positionsdata från mobiltelefoner jämte uppgifter om varje samtal och SMS. De lagrade uppgifterna kommer att kunna plockas fram för lindriga "brott", exempelvis för att hjälpa skivdirektörer att jaga studenter. Framtidens ledare fildelar.
Avlyssningsregim
Vi kan sedan räkna med att även varje webb vi besöker registreras. En utredare föreslår nämligen att en utvidgning av lagringsskyldigheten skall kunna ske genom en enkel order från regeringen, det vill säga utan att alls passera den lagstiftande församlingen, riksdagen.
Förre försvarsministern Mikael Odenbergs (m) avlyssningsregim blev uppskjuten i ett år: Han vill tvinga operatörerna att till Försvarets radioanstalt ( FRA) skicka en kopia av all kommunikation som genom kabel passerar Sveriges gräns. Varje webbsida vi besöker med bilder och allt.
I år levererades jordens femte kraftfullaste superdator till FRA. Vad gör nästa regering med superdatorn när den väl är ansluten? Och nästa? Är det klokt att lämna en superdator som går igenom all vår kommunikation, färdig och installerad, till varje kommande regim? Den är tre gånger så snabb och dyr som datorklustret Neolith som just installerats på Nationellt superdatorcenturm i Linköping och som skall förse hela den svenska forskningsvärlden med toppresurser för de mest beräkningsintensiva uppgifterna.
Tidigare har övervakning av kommunikation endast fått ske för personer som är misstänkta för brott. Skadan av generell övervakning är nämligen stor: Om vi alla vet att allt vi gör på nätet noteras av staten, kommer vi då att bete oss på samma vis som annars? Självklart inte. Självcensuren får stora effekter på åsiktsfrihet och begränsar livet i allmänhet. Effekter som vi förknippade med samhällen på andra sidan muren.
Det finns redan goda möjligheter att avlyssna misstänkta brottslingar. Vårt hårt ansträngda rättsväsende används dock ofta för att upprätthålla moral, inte bekämpa brott.
Långt från terrorhot
Hundratals timmar lades på tre medelålders damer som drev solarium i Malmö. Man fruktade att de hade sex på icke-sanktionerat vis och började avlyssna telefonen, trots att man bara får göra det för att utreda brott som ger två års fängelse. Avgörande blev en 90-årig (!) gubbe som spelats in när han ville ha hembesök där även sexuella önskemål framfördes. Efter denna kraftsamling från polisen dömdes två av tanterna till villkorlig dom och en till två månaders fängelse. Brottet var koppleri: De ansågs "sälja varandra".
Detta är fjärran från det terroristhot som maktmän skrämmer med. Sverige hotas inte så länge vi avhåller oss från dumdristig geopolitik. Ändå skrev Odenberg våren 2007 ett avtal om informationsutbyte med Department of Homeland Security i USA. Samma departement som nu rekryterar brandmän som angivare.
De riksdagsmän som inte ser någon fara i utvecklingen bör läsa Jan Guillous senaste roman "Fienden inom oss". Där visas trovärdigt hur terrorism kan uppstå och hur rättstaten och friheten kan undermineras. Av just de där övervakningslagarna ledamöterna skall ta ställning till.
Oscar Swartz
skribent och bloggare
oscar
Mest läst