Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Få väljer kollektivt i kranskommunerna

Alingsåsarna är bäst på att åka kollektivt till jobbet. De som bor i Lilla Edet, Kungsbacka och Ale sämst. Det visar en färsk redovisning från Vägverket.

Vägverket har för GP:s räkning tagit fram siffror på arbetspendlingen från kranskommunerna till Göteborg. Och hur många som tar bilen eller reser kollektivt.

En förkrossande majoritet väljer bilen. Varje dag rullar 2 216 personbilar med 2 700 pendlare från Kungsbacka in till Göteborg. Bara 680 Kungsbackabor väljer att åka kollektivt.

Kommunstyrelsens ordförande i Kungsbacka, Per Ödman (M) är inte förvånad över att 80 procent väljer bilen. Det finns naturliga förklaringar:

- Tågen är knökfulla och de går inte förbi de västra och nordvästra delarna av kommunen, säger Per Ödman.

De som bor i Kungsbackas ytterområden promenerar till hållplatsen, tar bussen till centralorten, pendeltåget till Göteborg och byter till spårvagn innan de är på jobbet Med bilen tar de sig från punkt A till B utan byten. Men den bekväma vägen kan bli högst obekväm.

- Pendlarna kan bli sittande i långa köer och tvingas jaga parkeringsplats i Göteborg där det är dyrt att ställa ifrån sig bilen, säger Per Ödman.

Han är övertygad om att trängselskatterna och en utbyggnad av kollektivtrafiken kommer att få fler att välja ett miljövänligare alternativ än bilen. Han talar om utbyggnaden av perrongerna vid pendelstationerna som innebär fler tågvagnar och en satsning på fler Blå Express-bussar.

Vägverkets statistik bygger på en resvaneundersökning från 2006. Det är den senaste mätningen som finns.

- Det här är den undersökning vi jobbar med, vi har inget bättre. Det är inte så stora förändringar från år till år. Men vi kommer att fortsätta uppdatera siffrorna de närmaste åren, säger Ulrika Honauer, regionchef på Vägverket.

Banverket är förberett på att fler kommer att åka kollektivt när trängselskatterna införs:

- Vi har redan kraftiga resandeökningar av pendeltågstrafiken på Bohusbanan till Stenungsund. Där skall fjärrblockeringen förlängas till Uddevalla men vi har i dag inte kapacitet att öka pendeltågen ännu mer. Det kräver en ny Marieholmsbro säger Birgitta Hellgren på Banverket. Alependeln blir också en viktig nyhet från 2012-2013.

- Vi skall också bygga ut perrongerna på Västra Stambanan och Västkustbanan fortsätter hon. Det blir avgörande för att kunna öka kapaciteten där. Sedan hoppas vi på besked om pengar till utbyggnad av Boråsbanan som är en flaskhals.

I Partille väljer 77 procent bilen. En allt för hög siffra, tycker kommunalrådet Stefan Svensson (M):

- Vi har ju en väldigt bra kollektivtrafik och den förbättras hela tiden, säger han.

Stefan Svensson tror också att trängselskatterna kommer att förändra många Partillebors vägval. Men en övergång från bil till tåg eller buss kräver en fortsatt utveckling av de kollektiva transportmedlen.

- Trafiken måste upplevas som smidig och bra. Bussarna och spårvagnarna måste vara fräscha och tiderna hållas.

Ales ledande politiker, Jarl Karlsson (S), är inte förvånad över att fyra av fem väljer att bilpendla från hans kommun. Han utgår från att många kommer att hoppa på tågen när dubbelspåret mellan Oslo och Göteborg invigs 2012.

- Det blir jätteviktigt för Alebornas arbetspendling och kommer att passa som hand i handske, säger Jarl Karlsson. Fler kommer att få möjlighet att åka kollektivt när tågen gör uppehåll på fler platser än i Älvängen.

Jarl Karlsson är odelat positiv till att bilister får betala för att passera tullarna. Men för honom är inte huvudsyftet med trängselskatterna att finansiera tunnlar, broar eller andra investeringar på trafikområdet:

- Det är i första hand en miljöstyrning för att alla skall få ett bättre liv, säger Jarl Karlsson.

Det finns dock politiker som är starkt kritiska till trängselskatterna. Fullmäktigeordföranden i Stenungsund, Jan Glimstedt (FP):

- Jag begriper inte varför biltrafiken skall betala för att bygga ut centralstationen i Göteborg. Den kopplingen anser jag är felaktig. Däremot är det rätt att bilisterna skall betala för en vägtunnel vid Marieholm.

Avgifter:

18 kronor mellan klockan 7.00 och 7.59 samt mellan 15.30 och 16.59.

13 kronor klockan 6.30–6.59, 8.00–8.29, 15.00-15.29,17.00-17.59.

8 kronor: Övriga tider mellan klockan 6.00 och 18.29.

Detta gäller vardagar. Övriga dagar och tider betalas inget alls. Maximalt belopp per dygn: 60 kronor

Flerpassageregel:

Om man passerar flera betalstationer inom en kort tid (till exempel på genomfartslederna) betalar man bara en gång. Tidsintervallet är ej fastlagt men skall ligga nånstans mellan 30 och 60 minuter.

Inkomster:

Trängselskatterna skall ge 14 miljarder i inkomster och det skall klaras på 25 år.

Antal betalstationer:

Totalt 44.

Tre gator stängs för genomfartstrafik:

Helmutsrogatan söder om korsningen med Milpålegatan.

Skårsgatan strax söder om korsningen med Delsjövägen.

Storagårdsgatan mellan korsningen med Delsjövägen och korsningen med Olof Skötkonungsgatan.

11 mars: I går sade kommunstyrelsen ja till trängselskatterna . I kväll fattar Göteborgs kommunfullmäktige beslut om kompletteringar i systemet och redovisar sedan detta för regeringen.

Slutet av mars: Regeringen presenterar förslag för riksdagen om en speciell Göteborgsbilaga till trängselskattelagen vilket är förutsättningen för att införa systemet.

Slutet av mars: Regeringen lägger fram förslag om investeringsplaner för vägar och järnvägar. Där ges besked om statens satsning i Göteborgsprojekten alltså om de utlovade 15 miljarderna kommer. Där ges också besked om staten är beredd att satsa extra miljarder på Västlänken efter den fördyring som avslöjades efter årsskiftet.etta händer nu

Mest läst