Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Få fart på tungt lastbilsbeslut

Att tillåta 74 ton tunga lastbilstransporter är av yttersta vikt. Remissinstanserna är positiva, en stor majoritet i riksdagen är positiv. Vad väntar regeringen på, skriver bland andra Magnus Kårestedt, Göteborgs hamn.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs Hamn har nyligen investerat i en ny skogsterminal som gör det möjligt för sågverk, pappers- och massabruk från hela landet att – via Göteborg – skeppa ut produkter runt om i världen. Denna investering är viktig för jobb och tillväxt i Göteborg, men också för övriga landet. Skogsindustrin sysselsätter i dag nära 60 000 personer. Mer än 80 procent av produktionen går på export.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Skogsindustrin är en av Sveriges största transportköpare. Det är viktigt att hela logistikkedjan från industri, via hamnen och ut till kund fungerar smidigt. Göteborgs hamns system med så kallade tågpendlar – RailPort – har gjort det möjligt för transportköpare att få effektiva järnvägstransporter till hamnen. Transporterna till järnvägsterminalen sker med lastbil och även här finns effektiviseringsvinster att hämta.

Ger effektivare transporter

För att vässa Sveriges konkurrenskraft krävs att alla transportslag samverkar, något som infrastrukturminister Anna Johansson (S) ofta slår fast. Att låta en lastbil lasta mer gods vid varje körning är ett sätt att göra lastbilstransporter effektivare. Det ger minskade utsläpp, färre tunga fordon på vägarna och högre trafiksäkerhet. Dessa fordon är tyngre, men inte längre, än vanliga lastbilar och eftersom de är utrustade med fler hjulaxlar blir slitaget på vägen samma eller lägre än med vanliga lastbilar. Det betyder att vägnätet inte påverkas negativt. Trafikverket och Transportstyrelsen har tagit fram ett förslag om att tillåta 74 tons bruttovikt på det allmänna vägnätet. Alla relevanta remissinstanser – inklusive Naturvårdsverket och Energimyndigheten – är positiva.

Bred enighet

Finansminister Magdalena Andersson, inrikesminister Anders Ygeman och landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har tidigare ställt sig bakom införande av 74 ton. De har krävt att Sverige skyndsamt tar efter Finland som redan tillåter 76 ton. Nu kommer dock andra och oroande signaler. De tidigare så positiva tongångarna har ersatts med tvekan.

Fack och näringsliv är eniga. Remissinstanserna är positiva. Trafikmyndigheternas förslag är på plats. Medräknat Socialdemokraternas tidigare uttalade stöd för 74 ton finns en mycket stor majoritet i Riksdagen. En implementering av 74 tons bruttovikt är en viktig och nödvändig åtgärd för svensk industri och för att inte Sverige som land ska tappa konkurrenskraft. Men också för att den nya skogsterminalen i Göteborg ska kunna ge maximal samhällsnytta. Vad väntar regeringen på?

Magnus Kårestedt

vd Göteborgs hamn

Carina Håkansson

vd Skogsindustrierna

Bild - 2
Bild - 3
Mest läst