Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Resultaten från denna studie ger inga skäl för att häva restriktionen av öppettider under fredagsnatten. I stället borde man pröva att utvidga den i syfte att ytterligare minska våldsbrotten och därmed reducera olika skadeverkningar och öka människors livskvalitet, skriver debattörerna.

Färre våldsbrott med restriktiva krogtider

Det finns inga skäl att häva restriktionen av krogarnas öppettider i Göteborg under fredagsnatten. Våldsbrotten har minskat. Och kan minska ännu mer om restriktionerna utökas, skriver sociolog Sven-Åke Lindgren och kriminolog Jenny Wingren.

Den 16 augusti 2013 ändrades stängningstiderna för restauranger med sena serveringstillstånd i Göteborg. Efter detta datum tvingas de stänga klockan 03.00 i stället för 05.00 på fredagsnätterna. Det politiska beslutet kan ses som en kompromiss i relation till den ursprungliga rekommendationen om stängning klockan 02.00 eller tidigare.

I den bitvis hårda debatten som föregick beslutet framfördes olika uppfattningar om åtgärdens tänkbara effekter: för alkoholberusningen och våldsnivån, för krogarnas lönsamhet, för Göteborg som nöjesmetropol, för den individuella valfriheten, för svartklubbarnas tillväxt etcetera. Hur har det då gått?

I en nyligen framlagd masteruppsats i kriminologi (Jenny Wingren, Dags att gå hem?) besvaras frågan.

Studien baseras på ett omfattande material i form av polisanmälda misshandelsfall i Avenyområdet (män/kvinnor 18 år eller äldre samt våld mot tjänsteman), patienter som behandlats för våldsskador vid sjukhusens akutmottagningar (män/kvinnor 18-40 år) samt kollektivtrafikens incident-rapportering.

Först ska sägas att den mer övergripande brottstrenden är positiv. Anmälda fall av misshandel i offentlig miljö har under senare år minskat. Detsamma gäller för den självrapporterade utsattheten för våldsbrott i generell mening. Åtgärden har med andra ord genomförts under en gynnsam period. Inom ramen för denna positiva utvecklingstrend är det möjligt att med högre detaljupplösning även kunna urskilja specifika skillnader före och efter den 16 augusti 2013.

Tydlig trend

Med fokus på misshandelsfall i offentlig miljö i Göteborg kan vi säga följande (se också tabell intill):

* Våldsbrotten har minskat under fredagsdygnet (både polisanmälda brott och våldsskador vid akutmottagningarna).

* Våldsbrotten har inte minskat under lördagsdygnet (polisanmälda brott) respektive minskat i mindre omfattning (våldsskador vid akutmottagningarna).

* Det har inte skett någon överflyttning av våldsbrott till någon annan del av staden, det vill säga minskningen under fredagsdygnet i Avenyområdet upphävs inte av en motsvarande ökning någon annanstans.

Skillnaden mellan registrerade våldsincidenter under fredags- och lördagsdygnet är av stor betydelse. Av två skäl: först för att andra tänkbara påverkansfaktorer som till exempel ändrade dryckesmönster och konsumtionsnivåer, ändringar av den sociala kontrollens utformning, konfliktreducerande åtgärder, utestängning av kända bråkmakare etcetera kan antas gälla för både fredag och lördag. För det andra för att det ”inte borde vara så” om man beaktar att flera krogar infört after work-servering för att kompensera för bortfallet av de två nattimmarna, och för att åldersgränsen för män vanligen är lägre under fredagsdygnet. Frånvaron av framför allt rumsliga överflyttningar indikerar att fredagens minskning inte ersatts av alkoholrelaterat våld på annan plats, till exempel på svartklubbar i andra delar av staden.

Reducerar antal tillfällen till bråk

Vad kan tänkas förklara skillnaden? Den kriminologiska förklaringen heter förändrad tillfällesstruktur. Tidigarelagd stängningstid reducerar helt enkelt antalet tillfällen då alkoholberusade personer (oftast män) konfronteras i situationer som inramas av förstorat ego, frustrationer, stress, konflikter, rädsla, påverkande publik och maskulina synsätt som förordar attack snarare än reträtt. Motsvarande tillfällesreducering kan också uppnås med andra situationsorienterade medel (se ovan). Men sådana åtgärder med selekterad effekt för fredagsdygnet har såvitt vi vet inte införts under den undersökta perioden.

Resultaten från denna studie ger inga skäl för att häva restriktionen av öppettider under fredagsnatten. I stället borde man pröva att utvidga den i syfte att ytterligare minska våldsbrotten och därmed reducera olika skadeverkningar och öka människors livskvalitet.

Sven-Åke Lindgren

professor sociologi vid Göteborgs universitet

Jenny Wingren

fil master i kriminologi

Bild - 2
Sven-Åke Lindgrenprofessor sociologi vid Göteborgs universitetJenny Wingrenfil master i kriminologi
Bild - 3
Mest läst