Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Färdas glad till jobbet

Att ta sig till jobbet på ett bra sätt handlar inte bara om att spara tid. Ny forskning visar att vardagsresorna har större betydelse för hur vi mår än vad hög lön har. Gladast är de som cyklar eller går.

Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen som är mödan värd. Det är inte bara en strof av Karin Boye, det är också vad forskare i Karlstad kommit fram till när det gäller vårt vardagsresande: Hur vi trivs på färden till och från jobbet, för att hämta barn på dagis eller ta oss till olika aktiviteter har väldigt stor betydelse för hur glada vi är.

– Vi ser ofta på vardagsresor som bara något vi måste genomföra för att sedan kunna göra något som har ett värde. Vi tänker att resan till jobbet inte betyder något, utan att det är själva jobbet som har värde, förklarar Lars Olsson, vid transportforskningsgruppen Samot på Karlstads universitet.

– Men i själva verket har resan stor betydelse. Hur vi trivs med vardagsresorna är viktigare för hur vi mår än exempelvis vad lönen är eller om vi bor tillsammans med någon. Vardagsresan står för 11-12 procent av vårt känslomässiga välbefinnande. Det är mycket.

Flera studier

Det är flera nya studier som ligger bakom Lars Olssons påstående. För några år sedan följde han 700 arbetspendlare i Malmö, Göteborg och Stockholm för att se hur resorna påverkade deras allmänna välbefinnande. Då fann han att de som går eller cyklar till jobbet upplevde mer välbefinnande än dem som åkte bil eller kollektivt.

– Det kan ju både bero på att man har kort restid och att upplevelsen är mer njutbar än att åka bil eller buss. Vi såg ingen större skillnad mellan kollektivtrafik och bil, men däremot såg vi att de kollektivresenärer som pratade med någon under resan var gladare än dem som inte gjorde det.

Inte sämre med buss

Forskningen har fortsatt i Karlstad där man gjort ett par studier i samarbete med lokaltrafiken. De är inte publicerade ännu, men visar enligt Lars Olsson samma sak som den första studien: Vardagsresornas kvalitet påverkar oss mer än vi tror.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv är det goda nyheter, eftersom det ofta finns en uppfattning att det är jobbigare att åka kollektivt än egen bil. Med stöd av våra studier kan man kanske hitta nya sätt att bygga ut kollektivtrafiken för att på sikt locka fler att ställa bilen, utan att de blir mindre glada för den sakens skull.

Bild - 2
Bild - 3

De som går eller cyklar till jobbet upplever större välbefinnande än dem som färdas med bil eller åker kollektivt.

Det är ingen större skillnad i välbefinnande mellan bilister och dem som färdas kollektivt.

Hur lång tid resan tar har en avgörande betydelse för hur resan påverkar det allmänna välbefinnandet. Ju kortare desto bättre.

Den som pratar med någon annan under resan blir gladare än den som inte gör det.


Den som använder restiden till en aktivitet, exempelvis att surfa på nätet, mår bättre än den som inte gör det.

Tillsammans med forskare i Japan och Holland har forskarna vid Samut i Karlstad utarbetat en standardiserad metod för att undersöka resors påverkan på människors allmänna välbefinnande.

Man använder standardiserade frågor och mått som tagits fram inom lyckoforskningen, där man mäter både känslomässigt välbefinnande och livstillfredsställelse. Det förra handlar mer om hur glad man känner sig just nu, det andra om hur nöjd man känner sig med sitt liv.

När det gäller känslomässigt välbefinnande har vardagsresorna störst påverkan och står för 11-12 procent av välbefinnandet. Det är mer än exempelvis lönens påverkan.

Ser man till livstillfredsställelsen sjunker vardagsresans betydelse till ungefär 7 procent. Där ökar betydelsen av saker som lön och civilstånd.

Mest läst