Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Vi vill att Sverige, tillsammans med likasinnade länder som Storbritannien och Nederländerna, kräver en omförhandling av medlemskapet i syfte att få till stånd en nytt begränsat fördrag som återför delar av den politiska makten till de nationella parlamenten, skriver debattören.

Europa förtjänar ett mer demokratiskt EU

Vi stödjer friheternas Europa och svenskt EU-medlemskap, men motsätter oss att Sverige sitter tyst på läktaren medan makten bit för bit försvinner till Bryssel, skriver Junilistans Jörgen Appelgren (JL).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vad är demokrati? En fundamental fråga i dag. Ordet demokrati härstammar från grekiskan och betyder folkstyre. I vår grundlag manifesteras detta i första paragrafen: All offentlig makt i Sverige utgår ifrån folket.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Hur står det till med vårt folkstyre i dag? På ytan har inte så mycket förändrats. Vi röstar i riksdagsval vart fjärde år och riksdagen brukar sägas vara folkets främste företrädare.

Men under ytan sker en gradvis förändring som urholkar vår demokrati. När vi 1994 röstade ja till EU var det ett ja till ett i huvudsak mellanstatligt samarbete. Genom att underlätta rörligheten över nationsgränserna och främja handeln skulle det europeiska samarbetet stärka konkurrenskraften, höja tillväxten och skapa nya jobb. Detta bejakar Junilistan.

I dag, tjugo år senare, har det europeiska samarbetet förändrats markant. Fördelningen av beslutsrätt var vid vårt inträde att en tredjedel låg i Bryssel och två tredjedelar hos riksdagen. I dag är förhållandet det omvända, Bryssel svarar för två tredjedelar och riksdagen för en tredjedel. Och utvecklingen fortsätter i samma riktning, steg för steg. EU-kommissionär Viviane Reding har sagt att frågan i EU-parlamentsvalet är ett ja eller nej till Europas förenta stater.

Tar inte hänsyn till väljarna

De traditionella politiska partierna åker med på resan mot en federal stat utan hänsyn till sina väljare. Bara en av nio svenskar anser att ”Sverige bör verka för att EU utvecklas till ett Europas förenta stater” enligt SOM-undersökningen 2012 som valforskarna i Göteborg presenterade i somras. En undersökning av Ipsos visade nyligen att 68 procent av svenskarna anser att EU utvecklas åt fel håll.

I detta sammanhang är riksdagen inte folkets främsta företrädare. Det svenska folkets inflytande reduceras bit för bit i takt med att beslut överförs till Bryssel. Därtill har EU en annan syn på offentlighetsprincipen, som yttrandefrihetsexperten Nils Funcke skrev om i DN nyligen, och allt fler ärenden undandras från offentlighetens ljus. Makthavarna i Bryssel undanber sig granskning av sina göromål.

Junilistan anser att utvecklingen strider mot våra demokratiska grundvärden och närhetsprincipen. Beslut ska tas så nära folket som möjligt. Endast gränsöverskridande frågor bör bestämmas på överstatlig nivå. Frågor som är av nationell eller lokal karaktär, må det gälla antalet vargar, badvattnets kvalitet, kanelbullar, kyrkokaffe, snus med mera ska inte beslutas av en centralmakt utan nära folket. Därtill är det svårt att förstå varför reglerna ska vara lika i olika länder när förutsättningarna ofta skiljer sig markant åt.

Vi kräver en omförhandling

Junilistan stödjer friheternas Europa och svenskt EU-medlemskap, men motsätter sig att Sverige sitter tyst på läktaren medan makten bit för bit försvinner till Bryssel. Vi vill att Sverige, tillsammans med likasinnade länder som Storbritannien och Nederländerna, kräver en omförhandling av medlemskapet i syfte att få till stånd en nytt begränsat fördrag som återför delar av den politiska makten till de nationella parlamenten.

För att ytterligare stärka demokratin vill vi att Sverige ska lagstifta så att riksdagen inte kan lämna över beslutanderätten till något annat organ utan att först låta väljarna ta ställning till frågan i en folkomröstning.

Det är på tiden att Sverige och andra medlemsländer tar medborgarnas växande kritik mot EU:s utveckling på allvar. Europa förtjänar ett bättre och mer demokratiskt EU.

Jörgen Appelgren (JL)

partiledare Junilistan

Bild - 2
Mest läst