Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Vi är övertygade om att fler institutioner och mer makt till Bryssel ytterligare försvagar legitimiteten för EU-beslut vilket på sikt kan vara förödande för unionens framtid, skriver bland andra Anna Kinberg Batra (M).

Europa behöver reformer – inte nya institutioner

Fler institutioner och mer makt till Bryssel gynnar inte Europa, dess utveckling eller dess medborgare. Utmaningen är i stället att fokusera på tillväxt och offentliga finanser i balans, skriver bland andra Anna Kinberg Batra (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Europa står inför mycket stora utmaningar på kort och lång sikt. Den ekonomiska krisen har kraftigt försvagat tillväxtutsikterna och slagit hårt mot arbetsmarknaden i många länder. Osäkerheten om den framtida ekonomiska utvecklingen både i Sverige som i omvärlden är betydande.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Men svaren ligger inte att skapa nya institutioner eller komplex lagstiftning på EU-nivå. Utmaningen ligger i att politiker tar ansvar och agerar för att återvinna förtroendet för varje lands offentliga finanser och fokuserar på sina tillväxtmöjligheter.

Den inre marknaden har med rätta pekats ut som motorn för Europas tillväxt. Vi anser att fokus för EU:s institutioner och beslutsfattare bör vara att utveckla och fördjupa den inre marknaden för att förbättra framtidsvillkoren för EU:s medborgare. Det handlar om både jobb som välstånd. Under de senaste årens krishantering har alltför många politiker i EU fastnat i en diskussion, långt ovanför medborgarnas huvuden, om hur teoretiska system ska se ut för att hantera framtida kriser i unionen, i stället för att komma med lösningar på de akuta problemen.

Europa behöver reformer

Europa behöver reformer. Åtgärder för att komma till rätta med stängda handelsområden och förverkliga den inre marknaden. Det handlar inte minst om att bryta ner de hinder som fortfarande bromsar den så viktiga gränsöverskridande tjänstemarknadens utveckling och om att få igång en fungerande digital marknad. Det handlar också om att hela tiden bejaka EU:s relationer till sin omvärld. Att få till stånd fördjupade frihandelsavtal mellan EU och exempelvis USA är av stor vikt. I varje medlemsland krävs det också tuffa prioriteringar av utgifter och kostnader. En tillväxtstrategi som vågar utmana förmåner, byråkrati och överregleringar.

I dag, onsdag, debatteras kommissionens arbetsprogram för 2013 i riksdagen. De förslag som de kommande året ska ”få EU tillbaka på vägen mot hållbar tillväxt”. Det som vi alla vill. Kommissionen har en klar bild av vad Europa och Unionen behöver. Den kan sammanfattas med mantrat ”Mer Europa”– idén att mer politikområden behöver beslutas om i Bryssel – och att det som redan ligger på europeisk nivå ska fördjupas. Med andra ord fler institutioner och därmed mer makt till Bryssel. Vi tror inte att dessa idéer gynnar Europa, dess utveckling eller dess medborgare. Vi är tvärtom övertygade om att de ytterligare försvagar legitimiteten för EU-beslut vilket på sikt kan vara förödande för unionens framtid.

Kan ge negativa följder

Denna vecka träffas också representanter för de nationella parlamenten i Bryssel för att förstärka Europaparlamentets inflytande över medlemsländernas ekonomiska politik. En idé initierad av Europaparlamentets S-märkte talman, som inte bara utmanar maktbalansen mellan EU:s institutioner utan som även kan ge negativa följder för medlemsländernas ekonomi.

Debatten om Europas framtid och Europeiska unionens framtid är mycket viktig. Tyvärr visar sig för få vara intresserade av vad medborgarna önskar eller vad som bäst skapar ett demokratiskt beslutfattande. Dessutom tenderar dessa fördragsdiskussioner att skugga de verkliga reformer som varje nation behöver, rent av måste, göra.

Anna Kinberg Batra (M)

riksdagsledamot och gruppledare för Moderaterna i riksdagen

Hans Wallmark (M)

riksdagsledamot och ordförande i utrikesutskottet

Gustav Blix (M)

riksdagsledamot och gruppledare för moderaterna i EU-nämnden

Mest läst