Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

EU:s jordbruksstöd ska på sikt fasas ut

Vi kan inte ensamma avskaffa EU:s jordbruksstöd. Därför är Sveriges linje att stödet inte ska gå till regelrätt produktion eller till exportstöd som drabbar länder i tredje världen utan till miljöförbättringar och landsbygdsutveckling och sedan fasas ut, skriver Lars Hjälmered och Susanna Haby (M) i en replik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jonas Paulsson (MP) skriver på GP Debatt (5/1) att jordbruksstödet från EU bidrar till miljöförstöring. Tvärtom satsar Alliansen en stor del av pengarna på miljöförbättrande verksamhet.

Alliansregeringen anser att jordbrukspolitikens bidragssystem är ett handelshinder som i många fall leder till en osund konkurrens. Vi kan däremot inte ensamma avskaffa stöden till jordbruket. Därför är Sveriges linje att stöden till jordbruket inte ska gå till regelrätt produktion eller till exportstöd som drabbar länder i tredje världen, utan i stället till miljöförbättrande åtgärder och landsbygdsutveckling.

Under den gamla Socialdemokratiska regeringen, som stöddes av Miljöpartiet, hände dock inte mycket.

Varje år avsätts medel till utvecklingsverksamhet för att främja miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket och ekologisk produktion. Konkret går pengarna till utvecklingen av: minskat växtnäringsläckage, minskad ammoniakavgång, säkrare användning av växtskyddsmedel, bevarandet av biologisk mångfald, tillvaratagande av kulturvärden och ökad andel ekologisk produktion.

Vidare gjorde Alliansen en rivstart för havs- och vattenmiljön 2006, med särskilt fokus på Östersjön och Västerhavet. Havsmiljön har i regeringens budget gått från en tidigare osynlig budgetpost till 1,3 miljarder i särskilt havsmiljöanslag.

Alliansen inriktning är att få till en reformering av EU:s jordbrukspolitik där de ekonomiska stöden på sikt ska fasas ut. Utfasningen måste däremot ske i likvärdig takt i alla medlemsländer, för att inte undergräva det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

Lars Hjälmered (M)

riksdagsledamot, miljö- och jordbruksutskottet

Susanna Haby (M)

riksdagsledamot, EU-nämnden

Mest läst