Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Den halvmesyr som EU nu enats om gör också att frågan kan sopas bort från dagordningen och det skall mycket till för att beslutet ska leda till mer kraftfulla åtgärder från EU:s sida. Detta inser naturligtvis ledningen i Beirut och den mest omedelbara effekten för Hizbollahs del lär bli större försiktighet i Europa, inget annat, skriver Magnus Norell.

EU:s halvmesyr skakar inte Hizbollah

Hizbollah är direkt ansvarig för några av de mest flagranta terrorattackerna i Europa. Eftersom så mycket av även den brottsliga verksamheten finansieras av civil insamling – som inte berörs av beslutet – kommer Hizbollah även i framtiden att utgöra en huvudvärk för Europas polis- och underrättelseorganisationer, skriver Magnus Norell.

När jag i januari i år var inkallad som expertvittne vid rättegången på Cypern mot Hizbollahoperatören och svensk-libanesiska medborgaren Hossam Taleb Yaacoub, fick jag flera underhandsbesked om att Yaacoub, trots övertygande bevis, inte skulle komma att åtalas för terrorbrott. Detta berodde på att EU inte terrorstämplat Hizbollah (som växte fram efter den israeliska invasionen 1982) och för Cypern, mitt i det oroliga östra medelhavsområdet och med Hizbollah inpå knuten, var det otänkbart att ta på egen hand utmana rörelsen. Yaacoub dömdes (bland annat) till förberedelse till väpnat angrepp på israeliska turister och fick flera års fängelse.

Om rättegången ägt rum efter 22 juli, hade cyprioterna kunnat åtala Yaacoub för det han faktiskt gjorde; förberedelse till terrorbrott.

Stämplingen av Hizbollahs så kallade militära gren ägde rum efter flera månaders, ofta hätsk debatt i EU-kretsen (där Sverige var en av de tydligaste förespråkarna för att inte terrorstämpla rörelsen). Det har främst varit Storbritannien (som sedan flera år terrorstämplat Hizbollahs militära gren) som varit drivande i frågan, och sedan förra sommarens terrorattack i Bulgariska Burgas och den samtidigt arresterade Yaacoub på Cypern, fanns det två klara fall av Hizbollahinspirerade terrorattacker på Europeisk mark. Burgasattacken dödade sex personer.

Inblandning i inbördeskriget

Dessa två händelser – tillsammans med Hizbollahs allt mer aktiva inblandning i det Syriska inbördeskriget – blev avgörande beslutet i EU 22 juli. Argumentet som användes var att Hizbollah nu återvänt till Europa och var beredda att utföra terrorattacker. Rörelsen har dock aldrig lämnat Europa och dess verksamhet vad gäller insamling av pengar, organiserad brottslighet och rekrytering av operatörer har pågått under flera år. Organisationen har lämnat ett spår av förödelse på europeisk mark som föregått de två händelserna från förra året. Rörelsen är direkt ansvarig för några av de mest flagranta terrorattackerna i Europa, inklusive en bombattack i Spanien 1984 som dödade 18 och skadade 83, en våg av bombattentat i Frankrike mellan 1985 och 1986 som sammanlagt dödade 13 och skadade hundratals, samt den numera välkända flygkapningen av TWA flight 847 i Grekland.

Beslutet att terrorstämpla den så kallade militära grenen av Hizbollah är också en kompromiss mellan de länder som ville ha en terrorstämpling och de som var emot. För de senare länderna handlade det främst om att en terrorstämpling skulle leda till att Libanon destabiliserades än mer. Men det argumentet haltar betänkligt. Tvärtom skulle ett mer kraftfullt europeiskt agerande gentemot Hizbollah göra det lättare för de demokratiska krafterna i Libanon att komma till rätta med denna rörelse och ett steg på vägen mot att införa ett mer ”normaliserat” politisk system där.

Destabiliserar Libanon

Hizbollah är den främsta destabiliserande faktorn i Libanon i dag, något som med all önskvärd tydlighet understrukits av rörelsens stöd till Assads regim i Syrien. Tack vare det stödet har stridigheterna i Syrien alltmer spridit sig till Libanon.

Hizbollah är dessutom en enhetlig organisation och det finns ingen självständig militär gren. Detta underströks till exempel av den biträdande generalsekreteraren i Hizbollah, Naim Qassem, den 6 oktober 2012, vid en examensceremoni vid Unesco Palace i Beirut, ” we don’t have a military wing and a political one; we don’t have Hezbollah on the one hand and the resistance party on the other ... Under årens lopp har jag själv vid ett flertal tillfällen fått höra samma sak av representanter och företrädare för Hizbollah.

Rörelsens finansiella verksamhet i Europa kommer heller knappast att påverkas av beslutet och de flesta individer som arbetar för Hizbollah i Europa gör naturligtvis allt för att dölja eventuella militär och terrorrelaterad verksamhet. Dessutom är ju alla de individer som arbetar för Hizbollah i Europa redan registrerade i civila och humanitära organisationer, om de finns registrerade alls.

Förändrar ingenting

Förespråkare för beslutet menar att terrorstämpeln ändå kan få betydelse då det ger EU-länder en möjlighet att inleda brottsundersökningar mot individer och organisationer som misstänks stödja Hizbollah militärt, brottsligt och terrormässigt. Men det kunde man göra redan innan 22 juli; brottslig verksamhet var självklart redan tidigare olagligt.

Så i ett större perspektiv kommer beslutet näppeligen att få någon avgörande betydelse för att komma åt Hizbollahs terrorverksamhet i Europa. Tills det krävs att EU terrorstämplar Hizbollah fullt ut, vilket endast Nederländerna, som ensamt EU-land, har gjort (det kan tilläggas att Europol redan betecknar Hizbollah som en ’Terrorist Entity’ i sin databas).

Kan gynna Hizbollah

Det kan till och med bli så att beslutet kan gynna Hizbollah; motståndet mot att överhuvudtaget terrorstämpla Hizbollah lever naturligtvis kvar hos flera EU-länders regeringar. Den halvmesyr som EU nu enats om gör också att frågan kan sopas bort från dagordningen och det skall mycket till för att beslutet ska leda till mer kraftfulla åtgärder från EU:s sida. Detta inser naturligtvis ledningen i Beirut och den mest omedelbara effekten för Hizbollahs del lär bli större försiktighet i Europa, inget annat.

Eftersom så mycket av även den brottsliga verksamheten finansieras av civil insamling – som inte berörs av beslutet – kommer Hizbollah även i framtiden att utgöra en huvudvärk för Europas polis- och underrättelseorganisationer.

Magnus Norell

terrorexpert, FOI

Bild - 2
Mest läst