Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Det mest EU-positiva partiet fick mest stryk i valet medan väljarna kraftigt belönade de mest EU-kritiska partierna. Mycket kan naturligtvis förklaras av den ekonomiska krisen men det kan långt ifrån vara hela förklaringen, skriver debattören.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  EU – ett moraliskt kollapsat projekt

  EU försvarar inte grundläggande demokratiska principer och mänskliga rättigheter och accepterar i det tysta korruption och bedrägeri från enskilda medlemsstater. Väljarna sviker EU därför att dess ledning inte förtjänar bättre, skriver Bo Rothstein, professor i statsvetenskap.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Det nyss genomförda valet till EU:s parlament har skakat om. Vi har fått se framgångar inte bara för starkt EU-fientliga nationalistiska partier som i Storbritannien utan också för främlingsfientliga, antisemitiska, fascistiska och till och med renodlat nazistiska partier i ett demokratiskt val. Många frågor har ställts hur ett projekt för fred, integration, välstånd och samarbete över nationsgränserna kunnat gå så illa. Valdeltagandet har varit så lågt att en majoritet av de röstberättigade valt att inte delta.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Bär syn för sägen

  Varför vänder sig EU:s medborgare bort från demokratin och varför röstar en så stor del av de som trots allt röstar på partier som inte vill ta ett ansvar för EU? Moderaternas misslyckade valkampanj med huvudslogan ”Vi tror på Europa” bär syn för sägen. Det mest EU-positiva partiet fick mest stryk i valet medan väljarna kraftigt belönade de mest EU-kritiska partierna.

  Mycket kan naturligtvis förklaras av den ekonomiska krisen men det kan långt ifrån vara hela förklaringen. Människorna i länder som Frankrike, Danmark och Sverige där nationalistiska och främlingsfientliga partier skördat stora framgångar har det i genomsnitt ekonomiskt bättre ställt i dag än vid förra EU-valet. I stället tror jag att valet måste ses i ljuset av vad EU faktiskt visat sig stå för. Synar man den faktiskt politiken så tror jag att EU-projektet i mångas ögon ser märkligt ut. I långa stycken måste man faktiskt se det nuvarande EU som ett moraliskt kollapsat projekt.

  Etnisk diskriminering

  Låt mig peka ut tre saker. Den första och viktigaste är att vi nu har tre EU-länder som sysslar med massiv och systematisk etnisk diskriminering. Givet de förpliktelser som EU-länderna har enligt de gällande konventioner som man anslutit sig till är detta i sig något alldeles oerhört. Framförallt Rumäniens men också Ungerns och Bulgariens agerande mot sina romska minoriteter kan inte annat än beskrivas som massiva brott mot EU:s gällande fördrag. Man kan fundera ett slag på om detta hade gällt någon annan grupp än romer vad reaktionen skulle ha blivit?

  Ett generalnederlag

  Detta är i huvudsak inget ekonomiskt problem för dessa länder eftersom det finns betydligt fattigare länder i världen som inte sysslar med motsvarande former av etnisk diskriminering. I ett av fallen – Rumänien – har man dessutom valt att bara använda en liten del av de ekonomiska medel som EU faktiskt ställt till förfogande för att förbättra romernas situation. Det torde därför stå helt klart att man helst vill att de mest fattiga i denna utstötta och diskriminerade grupp lämnar landet vilket de också gör i stor utsträckning. Att EU i sin konkreta politik accepterat detta är ingenting annat än ett generalnederlag för de grundläggande principer unionen säger sig vilja försvara.

  Det förtjänar att påpekas att detta är länder som är mycket stora nettomottagare av ekonomiskt stöd från EU. Är det en signal man i dessa länders regeringar förstår så är det pengar, vilket innebär att det funnits mycket stora möjligheter för EU att tvinga dessa länder att upphöra med sin massiva diskriminering av romerna. Men så har EU-kommissionen valt att inte agera, tvärtom har pengarullningen till framförallt Rumänien och Bulgarien fortsatt trots att dessa länder dagligen och stundligen bryter mot de mest fundamentala bestämmelserna i EU:s fördrag.

  Fritt fram köpa medborgarskap

  Motbilden till denna av EU i realiteten accepterade etniska diskriminering är att man gett grönt ljus åt att riktigt rika personer nu kan köpa sig EU-medborgarskap. Genom att lägga upp ett antal miljoner kan man bli medborgare i EU via exempelvis Malta. Detta är inte bara ett hån mot de urfattiga människor som med livet som insats försöker ta sig in i EU. Möjligheten att köpa sig medborgarskap i EU öppnar också dörren för att personer som gjort sig förmögenheter inom den organiserade brottsligheten kan köpa sig skydd genom att bli medborgare i EU.

  Till detta kommer att vi inom EU nu har två länder där man starkt kan ifrågasätta den demokratiska halten hos regeringarna, nämligen Ungern och Spanien. Inskränkningarna i demokratin i dessa länder ser lite olika ut men är i båda fallen mycket oroväckande. Även här har EU valt att försöka prata bort problemen i stället för att agera med någon kraft.

  Ser mellan fingrarna

  Denna vilja att se mellan fingrarna med allehanda ljusskygga aktiviteter från medlemsländerna är dessvärre en tradition inom EU. Ingenting kan övertyga mig om att man inte kände till den svårt grasserande korruptionen med efterföljande bokföringstrixande av de offentliga räkenskaperna i Grekland. Likväl tog man med landet i euro-samarbetet trots att det måste ha varit uppenbart att landet inte kvalificerade sig för ett sådant inträde. Trollandet med de offentliga räkenskaperna som gjorde att landets offentliga finanser på bara en kort tid kunde gå från mycket stora underskott till att ligga på nästan en tysk nivå. Detta skojeri måste ha varit uppenbart för EU:s ledande experter och politiker när det begav sig men man valde, liksom i fallen ovan, att se mellan fingrarna med korruption, bedrägeri och oansvarighet.

  EU har också misslyckats med att för väljarna förklara vad EU-medlemskapet innebär för dem. En så enkel sak som att ta fram en EU-identitetshandling där man gjorde klart i ett antal punkter vilka rättigheter man har som EU-medborgare och framförallt vart man kan vända sig om dessa inte respekteras, har man inte lyckats producera.

  Förtjänar inte väljarnas stöd

  Vad är det då vi ser i detta val? En tolkning är att väljarna vänder sig bort från EU därför att EU vänt sig bort från väljarna. Man försvarar inte grundläggande demokratiska principer och mänskliga rättigheter och man accepterar i det tysta korruption och bedrägeri från enskilda medlemsstater. Väljarna tar inte ansvar därför att EU:s ledning inte förtjänar detta.

  Bo Rothstein

  professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet