Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

Entreprenörsvisum viktigt för ett Silicon Valley of Sweden

Inför ett entreprenörsvisum så att talangfulla individer från hela världen kan få möjlighet att under en begränsad tid få uppehållstillstånd för att starta och utveckla företag i Sverige, skriver Magnus Lundin, SISP, och Maria Derner, Företagarna.

I veckan arrangeras Sveriges Innovationsriksdag i Göteborg och samlar politiker, företagsledare och företrädare för akademi, näringsliv och offentlig sektor för att diskutera hur svensk konkurrenskraft och attraktivitet måste utvecklas. Det handlar om var morgondagens jobb skapas. Bakom detta årliga arrangemang står branschföreningen SISP (Swedish Incubators & Science Parks) som i år tillsammans med fyra Göteborgsbaserade inkubatorer och science parks och en rad nationella organisationer engagerat närmare 300 personer.

Det blir uppenbart vad som fattas i Sverige när man har besökt Silicon Valley i USA. Denna region, på USA:s västkust har utvecklats till att bli världens nav för innovation och entreprenörskap. Det här har Silicon Valley lyckats med som vi behöver utveckla på hemmaplan:

Välkomnande kultur

Öppenheten som genomsyrar hela regionen. Alla med driv, en bra idé och kunskaper som man vill dela med sig av är välkomna. Kulturen av välkommande och öppenhet är sannolikt den allra starkaste konkurrensfördelen som Silicon Valley har. Den ensamma entreprenören har möjlighet att presentera sin innovation för det stora företaget. Att ett stort företag skulle stjäla ett mindre företags idé förefaller sällsynt. Förtroendekapitalet och intresset för ny teknik och innovation i samspelet mellan stora och små företag är därför också en viktig konkurrensfördel.

I Silicon Valley finns människor från hela världen och regionen fungerar som ett av världens främsta bevis på att ett mångkulturellt samhälle också är ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. Den som tvivlar på styrkan i mångkulturalismen bör därför åka till Silicon Valley.

Stark utveckling

Dock har vi även i Sverige haft en stark utveckling inom detta område. Sveriges 40 inkubatorer och 30 science parks erbjuder dagligen akademi, näringsliv och offentlig sektor innovativa miljöer, nätverk, kompetens och generellt goda förutsättningar för näringslivsutveckling. Exempelvis finns i dessa miljöer i dag 5 000 innovativa företag varav nästan 1 000 företag affärsutveckling sker i samarbete med inkubatorerna. Kompetensförsörjningen har en begränsning - faktum är att det tillsammans med finansiering uppfattas som de två största tillväxthindren.

Utbildningssystemets incitament för att öka kontakterna och samverkan med teknikföretag måste förtydligas. Sverige behöver också attrahera och möjliggöra för fler utländska studenter att studera här och få stanna kvar efteråt för att skapa tillväxt i Sverige.

Absolut världsklass

Sverige kommer inte att kunna konkurrera med Silicon Valley. Men om politiker, samhälle och näringsliv med gemensamma krafter kan arbeta för en ökad öppenhet, mångkultur och entreprenörskap så kommer vi att kunna bli ett land som världen vänder sig till för att samarbeta med och etablera sig i. Vi vill därför lyfta följande förslag till politiker att överväga för att kunna skapa ett innovations- och entreprenörsklimat i absolut världsklass.

Kampen om världens talanger blir allt hårdare och möjligheten att attrahera dessa är beroende av de förutsättningar som ett land kan skapa för att locka dessa. Vi vill att regeringen överväger ett införande av entreprenörsvisum så att talangfulla individer från hela världen kan få möjlighet att under en begränsad tid få uppehållstillstånd för att starta och utveckla företag i Sverige.

Långsiktig medfinansiering

Sverige gör välmotiverade satsningar på högre utbildning och forskning men nödvändiga satsningar på den önskade kommersialisering är nästan obefintlig i jämförelse. Vi vill därför att gränsöverskridande samarbete mellan ämnen och forskningsdiscipliner men även med samhälle och näringsliv, ges ett meritvärde i resursfördelningen till landets universitet och högskolor. Vi vill också att regeringen i högre grad utnyttjar Sveriges väletablerade och regional uppskattade inkubatorer och science parks samt stödjer deras viktiga funktion med långsiktig medfinansiering.

Varje ny person som kommer till vårt land, oavsett anledning, är en tillgång och resurs som bättre behöver tas tillvara. Att ställa om politiken från passiva åtgärder till att göra invandrande människor till en mer aktiv del av vår ekonomi framstår alltmer som en avgörande fråga om vi ska klara att finansiera välfärden och utveckla vår konkurrenskraft i framtiden.

Vi hoppas att vår jämförelse med Silicon Valley gett ett perspektiv på Sveriges utmaningar och möjligheter samt att våra förslag är så relevanta att det inte blir blockfrågor. Vi uppmanar Sveriges partier att redogöra för hur de vill utnyttja dessa möjligheter. Göteborgsregionen har alla förutsättningar för stark framtidstro – dessa förslag skulle gynna ännu mer.

Magnus Lundin

vd Swedish Incubators & Science Parks

Maria Derner

regionchef Företagarna VGL

Bild - 2
Bild - 3
Mest läst