Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1

En stoppad Västlänk äventyrar Göteborgs framtid

Med samlade krafter lyckades vi i regionen få till det Västsvenska paketet. Västlänken är den enskilt största och viktigaste delen i detta och basen för en fortsatt utveckling av kollektivtrafiken i Göteborg, skriver bland andra Axel Darvik (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg är en attraktiv stad med en stark befolkningsökning. Människor från när och fjärran söker sig hit för de möjligheter som staden erbjuder. Arbetstillfällena i centrum ökar också i snabb takt och överträffar med råge de högt uppställda förväntningarna. Även om mycket går Göteborgs väg så är vår position utsatt. Vi är den minsta av Nordens storstadsregioner och saknar det naturliga fokus som ges en huvudstad. Det betyder inte att vi måste finna oss i att alltid bli bortprioriterade men vi måste kämpa hårdare för att lyckas. Med samlade krafter lyckades Göteborg, Halland och Västra Götalandsregionen få till en stor satsning på nödvändig infrastruktur, det så kallade Västsvenska paketet. Detta var en stor seger men innehöll också många kompromisser.

I kontrast till den ekonomiska utvecklingen har Göteborgs kommun under flera år lidit skada av en dålig politisk styrning där de viktiga basverksamheterna hamnat i en nedåtgående spiral. Som folkpartister kommer vi att i valrörelsen kämpa för maktskifte, både i Göteborg och i Västra Götalandsregionen. För oss kommer det Västsvenska paketet med Västlänken vara basen för att fortsätta utveckla kollektivtrafiken i Göteborg.

Västlänken är den största och viktigaste satsningen i det Västsvenska paketet. I stället för en begränsad säckstation får Göteborg tre centrala knutpunkter som kan kopplas upp mot stadens kollektivtrafiksystem. Inom tätorten kommer det gå att obehindrat ta sig från Gamlestaden i norr till Mölndals Centrum i söder.

Inte läge börja om från början

I över ett decennium har frågan om Västlänken utretts och gemensamt har hela regionen kommit fram till att detta är det mest prioriterade infrastrukturprojektet både utifrån stadens och regionens perspektiv. Finansieringen är klar, projekteringen har kommit långt och snart sätts spaden i jorden. Då är det inte tid att lägga planerna på hyllan och börja om från början.

Ändå domineras debatten just nu av en mängd alternativ till Västlänken. Några exempel är en gigantisk vändslinga i centrum eller en utbyggd Lisebergsstation (Gårdalänken). Just dessa har avfärdats i tidigare utredningar 2002, 2007 och 2010. Västlänken byggs inte bara för den stad vi har idag utan för den storstadsregion vi vill se imorgon. Korsvägen, Haga/Järntorget och Centralen-området kommer att vara några av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden under de kommande 20 åren.

Fokusera på nya lösningar

Nästa steg är att skapa en snabbare och effektivare kollektivtrafik i Göteborgs centrala delar. I stället för att blicka bakåt och utreda vilka alternativ vi skulle valt för tio år sedan borde vi fokusera på nya lösningar för framtiden. Exempelvis kan det bli aktuellt med satsningar på tunnelbana och BRT-system (Bus Rapid Transit), något som bör tas med i projekteringsarbetet vid centralen och den fortsatta planeringen.

Det är snarare regel än undantag att stora infrastrukturprojekt debatteras och ifrågasätts. I samtliga nordiska storstäder finns det redan, eller byggs, tågtunnlar som har stora likheter med Västlänken. Att stora förändringar i våra städer engagerar är bra. Det är viktigt att lyssna och väga de argument som förs fram, men det är också viktigt att företrädare för alliansen kliver fram och vågar argumentera. Byggandet av Västlänken är det bästa vi kan göra nu för Göteborg.

Göteborg kan inte stå och vänta på att den framtida utvecklingen ska gå vår väg. Vi bör istället planera för nya investeringar i kollektivtrafiken som följer på det Västsvenska paketet. Det är vi själva som avgör vilken stad vi vill skapa.

Därför avfärdar vi bestämt kravet att stoppa Västlänken.

Axel Darvik (FP)

vice ordförande i Miljö och Klimatnämnden Göteborg

Birgitta Ling Fransson (FP)

ledamot i Trafiknämnden Göteborg

Helena Holmberg (FP)

ledamot regionfullmäktige Västra Götaland

Mest läst