Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

En miljard för att klimatsäkra Sverige

För att skydda oss mot framtida effekter av klimatförändringarna som till exempel översvämningar satsar regeringen i sitt budgetförslag en miljard kronor fram till 2015 för att klimatsäkra Sverige, skriver miljöminister Andreas Carlgren (C).

Klimatförändringarnas påverkan är större än vad vid hittills känt till. Effekterna visar sig ofta i form av översvämningar och torka som drabbar fattiga länder allt mer ofta. Regeringen bidrar med snabba insatser och resurser för att hjälpa länderna att anpassa sig till förändringarna.

Men även här hemma i Sverige krävs åtgärder när klimatförändringarna förväntas leda till ett allt mer föränderligt och oförutsägbart klimat, med ökad nederbörd, fler översvämningar, ras och jordskred. Ett aktuellt och alarmerande exempel är sensommarens plötsliga översvämningar i bland annat Göteborg.

SMHI:s arbete med att skapa mer träffsäkra väderleksprognoser fortsätter, men också själva samhället behöver klimatsäkras för att skydda bostäder och infrastruktur från översvämningar, ras och jordskred. Regeringens klimat- och sårbarhetsutredning pekade särskilt på att det behövs fler åtgärder och bättre planering av infrastruktur och bostäder. Det är inte minst viktigt för utsatta områden som Göteborg.

Enligt Göteborgs stads beräkningar räcker det med att vattennivån vid Göta Älvs utlopp stiger med 2,7 meter för att orsaka skador för människor och företag på över 100 miljarder. Att möta denna sortens risker genom förebyggande åtgärder är helt nödvändigt.

Utvecklar klimatsäkringen

Regeringen har sedan 2009 satsat närmare 600 miljoner kronor på att bland annat laserscanna Sverige för att bygga upp en så kallad höjdmodell av landet, och öka kunskapen om var det finns risker för översvämningar, ras och skred. Vi har förändrat plan- och bygglagen, för att säkra att nya byggprojekt beaktar risker för översvämningar och erosion. Resurser har också satsas på ett regionalt klimatanpassningsarbete i kommuner och regioner via länsstyrelserna.

I regeringens budgetförslag för 2012 fortsätter och utvecklas nu arbetet att klimatsäkra Sverige:

* Vi tillför 400 miljoner för de kommande tre åren till nya och förlängda klimatanpassningsåtgärder. Fram till 2015 kommer vi totalt att satsa närmare en miljard på att klimatsäkra Sverige.

* De lokala klimatsamordnarnas arbete med lokala konsekvens- och sårbarhetsanalyser, kopplat till bland annat dricksvatten, infrastruktur och samhällsplanering, fortsätter oförändrat genom att stödet till länsstyrelserna förlängs fram till 2015.

* Från 2012 inrättas ett centrum för klimatanpassning vid SMHI. Till detta centrum knyts centrala myndigheter som Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Statens Geotekniska Institut och SMHI själva. Det kommer att få uppgiften att vara spindeln i nätet i klimatanpassningsarbetet genom att samla in, sammanställa och förmedla regional som nationell och internationell kunskap om klimatanpassning.

Klimatfrågans lösning är globala, men klimatförändringarnas negativa konsekvenser är lokala. Arbetet fortsätter för att nå att nå framgång för globala lösningar i FN-förhandlingar, nu närmast i december i Durban. Men oavsett hur långt vi når i december måste vi också förbereda Sverige på ett allt mer föränderligt klimat. Därför satsar regeringen fram till 2015 närmare en miljard på arbetet att klimatsäkra Sverige.

Andreas Carlgren (C)

miljöminister

Bild - 1
Mest läst