Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Bör få sällskap. Draken vid Röda Sten bör kompletteras med en laglig graffitivägg, anser debattören.

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  En laglig graffitivägg bättre än nolltolerans

  Konfrontation, repression och nolltolerans mot graffiti riskerar att bli kontraproduktiva experiment med överhängande risk för en svårsmält backlash. Vi vill i stället utvidga vårt ungdomsprojekt och erbjuda unga inom graffitikulturen att vidga sitt skapande inom lagens ramar. I det ingår även en laglig graffitivägg, skriver Mia Christersdotter Norman, Röda Stens konsthall.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Röda Stenområdet har i årtionden använts som mötesplats och genom sin oslipade men inspirerande karaktär inbjudit till eget skapande. Platsen har historiskt också använts av graffitiintresserade. I huset driver Röda Sten kulturförening en konsthall. Sedan 2006 har man också drivit ungdomsprojektet Ung & Skapande.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Ung & Skapande syftar till att erbjuda konstintresserade ungdomar en plats att utveckla både skapande och identitet. Ung & Skapande har drivits i samarbete med kommunala Ung Kultur 116, ett socialt projekt som sökt kunskap kring graffitifrågor i Göteborg.

  Under fyra år av kurser, lägerverksamhet, utställningar för och med ungdomar har Röda Stens konstpedagoger arbetat tillsammans med en socionom från Ung Kultur 116. Metoden var att erbjuda en mångfald av tekniker, material och kunskap om konstnärliga processer. Konstpedagoger har lett aktiviteter utifrån deltagarnas önskemål. Socionomens roll var stödjande och med mandat att hantera lite svårare sociala situationer. Ung & Skapande har blivit en frizon där unga kan vara sig själva och möta likasinnade. Röda Sten har idag stor kunskap av att arbeta med ungas skapande och sociala behov.

  Ett mål har också varit att erbjuda unga inom graffitikulturen möjlighet att vidga sitt skapande inom lagens ramar. Man får inom Ung & Skapande måla hur man vill men inte på olagliga platser. I Göteborg finns i dag inga lagliga graffitiväggar.

  Röda Sten vill nu utvidga projektet, och arbeta med aktiviteter på platsen inom denna konstpedagogiska ram. Projektets metodik uppmuntrar skapande i olika former, där allt från traditionella konstformer till utomhusaktiviteter i stor skala inryms och så även en laglig graffitivägg.

  Hårda straff

  Sedan 2004 har lagen för klotterbrott skärpts. Systematisk skadegörelse (exempelvis tags på flera ställen) straffas med så mycket som upp till 4 års fängelse, böter samt höga skadestånd. Många är de unga som får en tung börda att bära i starten av sitt vuxna liv.

  Lagen har använts av polisen med hårresande exempel. Minderåriga visiteras på offentlig plats för att de misstänks ha sprayburkar och husrannsakningar i tonårshem väcker frågor om vilken bild av samhället som dessa unga tar med sig i vuxenlivet.

  Polisen har under våren gripit ett antal unga utanför Röda Sten. Detta är ett nytt beteende. Tidigare har området setts som legal graffitiplats där målare, med ganska liten risk, kunnat göra målningar. Att man nu griper unga här har likaställt fasaden med vilken vägg som helst i staden. Att kommunen inte erbjuder alternativ för graffitiintresserade personer är ett val som riskerar att bli kontraproduktivt. Förutom att man nu tydligt kan se hur klotter ökar i stan så är idén att kriminalisera skapandeintresserade ingen konstruktiv väg.

  Bra att vindarna vänder

  Det ser lyckligtvis ut som om de kommunalpolitiska vindarna vänder. Tankarna på att etablera lagliga väggar och att bevara skulpturen Draken för graffitimåleri verkar aktuella.

  Risken är dock att beslutsgångarna blir alltför långa. Sommaren är här, ungdomarna är snart lediga och många av dem har liten vuxenkontakt då. Graffiti och klotter når sin årliga topp inom några månaders tid. Och medan politiken och tjänstemännen tänker så agerar polisen. Om insatser inte görs omgående kommer Göteborg ha en mycket tillspetsad situation efter detta sommarlov.

  I stället föreslår Röda Sten att kommunen tar vara på kompetensen som byggts upp. Röda Sten önskar även i framtiden arbeta med ungdomar och föreslår att kommunen skyndsamt tillför medel för att utöka arbetet med Ung & Skapande och tillsammans finna en strategi för att inkludera platsen utanför huset. Röda Sten kan, utifrån deltagarnas intressen, arbeta med en mångfald av aktiviteter. Det kan vara skateramper, blomsterodlingar eller jättelinbanor och i denna mångfald av aktiviteter kan fristående från huset även en utbyggd graffitivägg finnas. Att i ett nyskapande ungdomsarbete förena ungas önskemål, med ett konstpedagogiskt och socialt utbud på en av stadens mest oömma platser ser vi som en riktig och intressant väg.

  Att Göteborg, som framsynt satsat på att söka kunskap och att utveckla dialogmetoder genom Ung Kultur 116, nu tar ett nästa steg vore naturligt. Unga med intresse för skapande har inte många platser att söka sig till i Göteborg – men Röda Sten har i snart fyra år varit en sådan och vill även i framtiden vara detta.

  Konfrontation, repression och nolltolerans riskerar däremot att bli kontraproduktiva experiment med överhängande risk för en svårsmält backlash.

  Mia Christersdotter Norman

  verksamhetsledare Röda Sten konsthall sedan 2005

  Från början fotograf och har drivit och ansvarat för demokratifestivalen Fritt forum – det fria ordets festival.