Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

En budget för jobb, välfärd och globala utmaningar

Vi lägger i dag ett budgetförslag med tungt fokus på arbete och företagande. Det är företag som startar och växer som är grunden för att fler ska jobba och för att säkra skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd, skriver Göteborgsmoderaterna i riksdagen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige är ett bra land som dock möter stora utmaningar de kommande åren. Globaliseringen innebär möjligheter, men utsätter samtidigt Sverige för en knivskarp internationell konkurrens. Vi kan också se ett nytt utanförskap växa fram. Det är därför viktigt med fler och växande företag. Det är företag som startar och växer som är grunden för att fler ska jobba och för att säkra skatteintäkter som finansierar vår gemensamma välfärd. Därför lägger Moderaterna ett budgetförslag med tungt fokus på arbete och företagande.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Moderaterna gör tvärtom

Den svenska industrin är global och möter en knivskarp konkurrens. För att värna och utveckla industrin krävs politiska beslut som underlättar för företagen. Regeringen pratar mycket om industrin, men fattar beslut som fördyrar transporter, skapar osäkerhet i handelspolitiken och som äventyrar energiförsörjningen. Moderaterna gör tvärtom. Vi underlättar viktiga väg- och järnvägstransporter, tar initiativ för mer frihandel, och vi tar bort regeringens straffbeskattning av kärnkraften som allvarligt äventyrar energiförsörjningen.

De senaste åtta åren har andelen svenska entreprenörer fördubblats vilket är en starkare utveckling än i något annat jämförbart land. Det finns dock några stora problem – den positiva utvecklingen med fler entreprenörer har nu brutits och det är dessutom för få företag som växer från små till stora.

För att möta effekten av regeringens negativa besked inom områden som rut, rot och företagande inom välfärden svarar Moderaterna upp med konkreta förslag i ett särskilt företagspaket för att vända utvecklingen rätt. Vi vill behålla rot-avdraget och istället utöka rut-avdraget till att även innefatta flyttjänster. Ingen tjänar på att minska ned rut och rot som riskerar förlorade vita jobb på bekostnad av ökade svartjobb.

Förbättrad finansiering

Vi föreslår också förbättrade finansieringsmöjligheter för företag och en särskild exportsatsning på mindre företag. Dessutom vill vi minska kravet på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor och tar ytterligare steg för att kapa byråkrati för företagare. Till det kommer en särskild satsning på Ung Företagsamhet för att fler elever på yrkesprogram ska få möjlighet att pröva att vara företagare under skoltiden. Vi gör även en särskild satsning på att få fler med utrikes bakgrund att starta företag.

I Sverige ser vi nu ett nytt utanförskap växa fram. Många unga utan gymnasiekompetens och utrikes födda får inte sitt första jobb utan hamnar i stället i ett långt och ofrivilligt bidragsberoende. I vårt budgetförslag trycker vi tillbaka det nya utanförskapet genom fyra viktiga reformer:

  • Vi vill bättre rusta människor för det första jobbet genom förstärkta yrkesutbildningar och genom en rätt att läsa på Komvux.

  • Vi gör det enklare att få det första jobbet genom en ny anställningsform för unga och nyanlända – en ”första jobbet-anställning”.

  • Vi ökar kraven på ansträngningar för att få ett första jobb genom högre krav för att få försörjningsstöd och vi vill utreda möjligheten att införa en utbildningsplikt för dem som kommer hit från andra länder men inte har färdig grundskola.

  • Vi gör det mer lönsamt att ta det första jobbet genom en riktad skattesänkning som ger mest i förhållande till lönen för dem med låga inkomster.

Minskar kostnaderna

För Moderaterna är ordning och reda på de offentliga finanserna helt avgörande. Företag och hushåll ska kunna lita på den offentliga ekonomin och vi ser med oro på regeringens lättja på det området. Magdalena Andersson (S) har, trots löften innan valet, velat tumma på det viktiga överskottsmålet. Därtill ser vi att statens utgifter för migration och sjukskrivningar ökar dramatiskt. Till skillnad från regeringen lägger vi på båda dessa områden flera förslag för att minska kostnaderna.

I slutändan är det företag och företagsamma som skapar jobb. När företag växer och anställer kommer fler människor i arbete som innebär ökade skatteintäkter. En politik för företag och jobb är därför det bästa sättet att trygga och utveckla vår gemensamma välfärd.

Lars Hjälmered (M)

Cecilia Magnusson (M)

Hans Rothenberg (M)

Lisbeth Sundén Andersson (M)

samtliga är riksdagsledamöter från Göteborg