Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Akutsjukvården i Västra Götalandsregionen måste utvecklas och förstärkas. I ett gemensamt program har alliansens fyra partier presenterat 25 åtgärder för en förbättrad akutsjukvård, skriver debattörerna.

En akutsjukvård som levererar

Vi är villiga att skjuta till mer resurser för att förstärka sjukvårdsrådgivningen, ambulanssjukvården och öka läkarbemanningen på akutmottagningarna samt ta fram fler vårdplatser, skriver Alliansen i Västra Götalandregionen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under senare tid har akutsjukvården, väntetider på akutmottagningarna, ambulanser som inte alltid kommer i tid och bristen på vårdplatser varit vanliga inslag i media. Ökade krav på bättre medicinsk vård i ambulanserna och ett effektivare utnyttjande av hela ambulansorganisationen är ytterligare en utmaning, liksom en väl fungerande sjukvårdsrådgivning.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Akutsjukvården i Västra Götalandsregionen måste utvecklas och förstärkas. I ett gemensamt program har alliansens fyra partier presenterat 25 åtgärder för en förbättrad akutsjukvård. Vi är beredda att skjuta till 300-400 miljoner kronor för att förstärka och förbättra akutsjukvården.

Mycket av den akuta sjukvården påbörjas redan i ambulansen och ambulanssjukvården har utvecklats starkt under de senaste åren. Vi är övertygade om att krävs ytterligare ambulansresurser för att korta insatstiderna. Vår ambition är också att stärka regionens ambulanshelikopter med dygnet runt tillgänglighet till kuvös för att möjliggöra transporter för små barn.

Öka läkarbemanningen

På akutmottagningarna finns mycket att göra. Årligen söker sig 100 000-tals patienter till regionens akutmottagningar där de tyvärr inte sällan blir sittande i timtal, i oviss väntan. Informationen till väntande patienter måste förbättras och servicenivån i övrigt förstärkas. Vi vill öka läkarbemanningen på sjukhusens akutmottagningar och vidareutveckla akutläkarkonceptet för att få fler läkare att välja akutmottagningen som ordinarie arbetsplats. Vi vill också överväga inrättandet av fler särskilda barnakuter vid de större sjukhusen i regionen.

Bristen på vårdplatser inom sjukvården är akut. Överbeläggningarna är allvarliga i sig. Personalen tvingas ägna alltför mycket tid till att leta lediga vårdplatser och patienter blir kvar på akutmottagningarna med ännu längre köer som följd. Problemen vill vi på kort sikt lösa genom att avsätta mer resurser till fler vårdplatser i regionen, främst inom geriatrik och medicin. I förlängningen krävs en mer utvecklad samverkan mellan regionen och kommunerna, förbättrade rutiner och ett intensivt arbete för ökad patientsäkerhet och färre vårdrelaterade infektioner och vårdskador.

Särskild barnlinje

1177-Sjukvårdsrådgivningen fyller en viktig funktion för råd till människor vid misstanke och sjukdom eller skada. Regionen har som mål att 90 procent av samtalen till 1177-Sjukvårdsrådgivningen ska besvaras inom tre minuter. Den senaste uppföljningen av måluppfyllelsen visar att vi kraftigt försämrat våra resultat och nu är sämst i landet med att endast vart tredje samtal besvarades inom tre minuter. Vi vill öka sjukvårdsrådgivningens resurser för att få till en bättre service och vi föreslår också en särskild barnlinje.

Förstärkningar av sjukvårdsrådgivningen och ambulanssjukvården, ökad läkarbemanning på akutmottagningarna och fler vårdplatser kommer att kräva ytterligare resurser – resurser som vi är villiga att avsätta om vi får egen majoritet efter nyvalet den 15 maj.

Johnny Magnusson (M)

gruppledare för moderaterna i Västra Götalandsregionen

Jonas Andersson (FP)

gruppledare för folkpartiet i Västra Götalandsregionen

Monica Selin (KD)

gruppledare för kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen

Kristina Jonäng (C)

gruppledare för centerpartiet i Västra Götalandsregionen

Mest läst