Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Elever vinner på en skola som följer upp mål

Att ha höga och positiva förväntningar på alla elever är en av de viktigaste framgångsfaktorerna enligt skolforskning. Det förutsätter att man sätter mål i skolan och följer upp desamma, skriver Mats Gerdau och Lars Hjälmered i en replik.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skrota tidiga omdömen, utropar en grupp pedagoger och psykologer på GP-debatt. De frågar sig vart visionen för skolan tagit vägen och vänder sig mot uppföljning av skolresultat.

Alliansen har under de senaste åren steg för steg reformerat skolan. Skälet till våra reformer är att alla barn inte får den start i livet de förtjänar. Eller för att uttrycka saken annorlunda, skolan är i dag inte den språngbräda för en social rörlighet i samhället som den borde vara.

Att ha höga och positiva förväntningar på alla elever är en av de viktigaste framgångsfaktorerna enligt skolforskning. Det förutsätter att man sätter mål i skolan och följer upp desamma.

Brist på krav och uppföljning är problemet

Häromdagen presenterade Skolinspektionen en rapport om sina intryck från sex års skolinspektioner. En av de slående iakttagelserna är att skolorna inte systematiskt utvärderar elevernas kunskapsutveckling. Till skillnad från artikelförfattarna oroas vi starkt av detta. Vi menar att det är just den brist på krav och uppföljning som artikelförfattarna ger uttryck för som gett dagens situation där många elever slås ut.

Hur ska man kunna veta hur det går för en elev om man inte har tydliga mål och följer upp? Hur ska en elev kunna få särskilt stöd om inte uppföljning utifrån mål används som verktyg?

Rent empiriskt vet vi också att omdömen fungerar. Nacka kommun införde omdömen redan för tio år sedan under massiva protester från bland andra Mats Ekholm som då var chef på Skolverket. Vi kan konstatera att Nackaelevernas resultat på tio år stigit till den absoluta toppen i landet. Fokus på varje elevs lärande med tydliga mål och uppföljning har otvivelaktigt bidragit.

Återupprätta kunskapsskolan

Målet med våra reformer, där omdömen bara är en liten del, är att återupprätta en kunskapsskola. Det är en skola där alla elever kommer till sin rätt och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Det är en skola som med kunskaper och färdigheter lägger en grund för elevernas fortsatta studier, arbete och företagande. Vad är det om inte en vision för skolan?

Mats Gerdau, Nacka

Lars Hjälmered, Göteborg

riksdagsledamöter (M) i utbildningsutskottet

Mest läst