Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

180918-bostadsrattsavtal-757269_se.gp_1.jpg
SSM är ett av flera bolag som har pågående tvister med kunder som vill hoppa av på grund av förseningar.

Jurist: Bostadsköpare behöver bättre skydd

Stenhårda avtal skrivna långt i förväg – och ingen möjlighet att komma loss. Nu efterlyses ett bättre skydd för köparna av nyproducerade bostäder.

- Var är skyddet för konsumenterna? Jag tycker synd om dem, säger juristen Ingrid Uggla som företräder omkring 25 klienter som sitter fast i tuffa avtal om lägenhetsköp.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Den som köper en nyproducerad lägenhet får ofta teckna avtalet långt i förväg, kanske upp till ett par år innan lägenheten står klar. Genom det så kallade förhandsavtalet blir köpet bindande. I alla fall enligt bostadsutvecklarna.

Fast på senare tid har flera exempel visat på att det blir problematiskt för kunderna att binda sig flera år i förväg. Många saker kan hända i en människas liv under den tiden, liksom på bostadsmarknaden och på kreditmarknaden.

Vikande marknad

Nu, när bostadsmarknaden har vikit, har många av köparna fått se värdet på sina gamla bostäder sjunka, vilket gjort att deras kalkyler spruckit. Bankerna har också stramat åt utlåningen, så att det lånelöfte som gavs då förhandsavtalet tecknades i många fall inte längre gäller när pengarna väl ska betalas.

Dessutom, byggprojekt blir ofta försenade. Särskilt som förhandsavtalen ofta tecknas i ett skede då varken planer eller bygglov är helt klara.

Köpare i kläm

Allt detta gör att köparna hamnar riktigt illa i kläm, tycker Ingrid Uggla, som är kritisk till hur reglerna utvecklats.

— Det var inte så här det var tänkt när regeln om förhandsavtal skrevs in på 90-talet. Då handlade det om en möjlighet att beställa olika tillval genom förhandsavtalet, säger Ingrid Uggla, som var en av dem som höll i pennan då bostadsrättslagen utformades på 90-talet.

Men bostadsutvecklarna är inte beredda att släppa efter.

"Vår uppfattning är att formkraven för förhandsavtal är uppfyllda och att avtalen därför ska fullföljas. Om en rättslig prövning slutligen leder till något annat resultat följer vi det. Vi välkomnar att gällande regelverk klargörs", skriver Peter Svensson, vd Peab Bostad, i en kommentar till TT.

Liknande uppfattning har byggbolaget JM.

"Vi gör ingen skillnad mellan förhandsavtal och upplåtelseavtal. Det är viktigt att respektive part fullföljer de åtaganden som har ingåtts i samband med såväl förhandsavtal som upplåtelseavtal", skriver bolagets kommunikationschef Sepideh Imani i en kommentar.

TT har även sökt bostadsutvecklaren SSM, som har flera ärenden som är föremål för tvister. SSM har på sin hemsida för ett av de tvistiga projekten utförligt redogjort för företagets syn. Avtalet är absolut och bindanden, och det finns ingen chans för en köpare att bryta det så länge föreningen exempelvis inte försenar inflyttningen på grund av försummelse.

Vill begränsa tiden

Ingrid Uggla håller inte med bostadsutvecklarna. Visst måste det gå att bryta ett avtal, om förutsättningarna ändras kraftigt från det man skrev på tills det är dags för tillträde. Hon tycker att tiden för förhandsavtalen är alldeles för lång, det kan röra sig om ett par år i många fall.

- Förhandsavtalen bör vara kvar, men sex månader är lagom. Det skulle ställas mycket högre krav på mäklare och bostadsutvecklare, säger hon.

Mäklarsamfundet har också i ett remissyttrande pekat på behovet av att stärka skyddet för köparna. Exempelvis bör det vara möjligt att hoppa av om bygget blir ordentligt försenat, eller om andra viktiga saker avviker från det som sas i förhandsavtalet.

- Vi för dialog med bostadsutvecklarna om nyproduktionen. Det här är problematiskt, och det har vi pekat på, säger Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef hos Mäklarsamfundet.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, ser också att det kan vara problem för köpare. Men om avhopp tillåts blir det också problem för de övriga köparna som vill fullfölja sitt köp.

- Det här problemet är ju något man måste ta i, men jag har inte lösningen, säger Claudia Wörmann.

Fakta: Tvister pågår

TT

Just nu pågår flera tvister mellan köpare och bostadsutvecklare. Ingrid Uggla har själv cirka 25 ärenden, varav drygt tio rör en och samma förening. Det finns ännu inte någon prejudicerande dom, men Stockholms tingsrätt har avgjort ett fall till köparens fördel, där tillträdet var försenat i tio veckor. Den domen är överklagad och Svea hovrätt har beviljat prövningstillstånd. När ärendet kommer att avgöras är ännu oklart.

Konsumentverket, som har bostadsfrågor inom sitt område, gör för närvarande ingen egen utredning av förhandsavtalen, eftersom det inte finns någon rättspraxis på området. Verket har fått in ett antal anmälningar, men inga som rör något specifikt bolag.

Källa: Ingrid Uggla, Svea Hovrätt och Konsumentverket.

Fakta: Avtal långt i förväg

TT

Den som ska köpa en nyproducerad bostadsrättslägenhet får för det mesta först skriva på ett förhandsavtal, inte sällan med beräknad inflyttning först efter ett till två år, och med svävande tidpunkter för tillträde.

I många fall börjar bostäderna säljas långt innan planprocessen och bygglov är klara. Det är inte ovanligt att detta överklagas, och fördröjer byggstarten.

Men köparna sitter fast i sina avtal. Förhandsavtalet är bindande, enligt bostadsbolagen. När tillträdesdagen väl kommer kan mycket ha hänt, både med själva bygget och lägenheten, med köparens egen livssituation och med kreditsituationen. De lånelöften som köparna skaffade då förhandsavtalet kan ha löpt ut och fått begränsningar.

Mest läst