Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

170419-energioverenskommelse-451876_se.gp_1.jpg
Ibrahim Baylan, energiminister, (S). Arkivbild.

Förnybart och kärnkraft får stabila villkor

Både producenter av förnybart och kärnkraft får stabilare förutsättningar genom ett nytt mål för förnybar el och att villkoren för kärnavfallsfonden ändras. Det hävdar regeringen och partierna bakom energiöverenskommelsen i ett nytt steg.

Energiminister Ibrahim Baylan (S) kallar den proposition som nu lämnas till riksdagen om en förlängning av elcertifikatsystemet till 2045, och ett nytt mål för förnybar el om 18 terrawattimmar till 2030, för en "utbyggnad som saknar motstycke".

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Det är den största utbyggnad som regering och riksdag någonsin har haft att ta ställning till, säger energiministern.

Regeringspartierna och de tre borgerliga partierna Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna gjorde i juni förra året upp om ramarna för en bred överenskommelse om energi och villkoren för produktion av energi på sikt. Efterhand fylls den på med detaljer. Det som nu presenteras, och den proposition som kommer senare i vår om kärnavfallsfonden, dess placeringsregler och avgifter till fonden, är sådana delar.

Placera friare

Moderaternas energipolitiske talesperson Lars Hjälmered lyfter fram att kärnavfallsfonden framöver ska få placera upp till 40 procent av sina medel i aktier och företagsobligationer. För närvarande är det bara statsobligationer som tillåts. Avgifterna till fonden ska betalas in i 50 år, i stället för som nu 40 år, eftersom den beräknade drifttiden för kärnkraften har ändrats.

- Det förbättrar kärnkraftsägarnas ekonomi väsentligt samtidigt som det ger en sund hantering av avfallet, säger Hjälmered.

Han framhåller att det är av stor betydelse inte minst för beslut om uppgraderingar i Oskarshamn och Ringhals. Även Penilla Gunther, KD:s energiansvariga, anser att förlängningen av antagen drifttid är viktig, liksom möjligheterna för fonden att placera i papper som kan ge mer avkastning.

- Det är tydligt att reaktorerna kan drivas längre än tidigare, då är det rimligt att räkna med det, säger Gunther.

Om fondens placeringar kan ge mer avkastning så innebär det också, framhåller hon, att avgiftsbördan för ägarna till de kvarvarande reaktorerna kan bli något lättare.

Blir stabilare

Centerpartiets energiansvarige, Rickard Nordin, anser att det viktigaste är att producenterna av förnybart får mer stabila förutsättningar. De vet att systemet med elcertifikat blir kvar och att det ska byggas ut i jämn takt efter 2020.

- Nu vet man vad som kommer. Det finns ett stort överskott av elcertifikat, vilket har sänkt priserna. Men en stor del av överskottet ska nu betas av på rätt kort tid, säger han.

Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, gläds över de steg som nu tas.

- Den nya satsningen kommer ge Sverige ett tillskott på förnybar el motsvarande hushållselen för över 3,5 miljoner villor, säger hon i ett pressmeddelande.

Fakta: Energiöverenskommelsen 2016

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.

Målet är att Sverige ska ha hundra procent förnybar elproduktion år 2040. Det innebär dock inte ett stoppdatum för kärnkraft.

Ett mål för energieffektivisering för perioden 2020 till 2030 ska tas fram.

Inom ramen för max tio kärnkraftsreaktorer ska nybyggnation tillåtas på befintliga platser.

Den så kallade effektskatten avvecklas under en tvåårsperiod med start 2017.

Nationalälvarna och övriga i lagen angivna älvsträckor ska fortsatt skyddas från vattenkraftsutbyggnad.

Fastighetskatten på vattenkraft ska sänkas stegvis under en fyraårsperiod till samma nivå som de flesta övriga elproduktionsanläggningar.

Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas.

Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.

Ett särskilt energieffektiviseringsprogram för den elintensiva svenska industrin bör införas.

Överföringskapaciteten för el inom Sverige och mellan Sverige och grannländerna ska öka.

Källa: Energiöverenskommelsen mellan S, M MP, C och KD, juni 2016

Fakta: Svensk kärnkraft

Statliga Vattenfall har sju reaktorer i drift. Två ska stängas 2020, Ringhals 1 och 2, enligt beslut förra året. Kvar är fem, två reaktorer i Ringhals och tre i Forsmark, som behöver nyinvesteringar för att klara skärpta säkerhetskrav.

Oskarshamnsverkets Kraftgrupp äger de tre reaktorerna i Oskarshamn. En av reaktorerna är redan avstängd, ytterligare en är planerad att stängas.

Källa: Vattenfall, OKG

Mest läst