Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1
Fler kvinnor i försvaret ger stabilare grupper och kan ha en lugnande inverkan i utsatta lägen som i Afghanistan. Samtidigt som de ger oss bättre operativ effekt, så understryker de att vi ser att kvinnor och män har ett lika värde, skriver Sten Tolgfors.

Effektivare försvar med fler kvinnor

I maj i år tog Alliansen beslut om att göra rekryteringen till försvarsmakten könsneutral – oppositionen röstade emot. Det är beklagligt eftersom kvinnor stärker och breddar kompetensen inom försvaret, inte minst i de svenska insatserna för fred i Afghanistan, skriver försvarsminister Sten Tolgfors (M).

Sveriges insatser för freden syftar till att värna Sveriges säkerhet, men också våra värden och intressen. De spelar stor roll för kvinnors säkerhet. Därför är det helt nödvändigt att vi lever efter de värden vi vill värna.

Sverige ska behandla civila väl. Det är rätt och en förutsättning för att lösa uppgiften. Värdegrundsarbetet bidrar till vår egen säkerhet på plats. Det bidrar till att minska hotbilden. Och bara så blir vi trovärdiga.

Genom goda kontakter med civilbefolkningen – inte minst med kvinnorna – får vi exempelvis i Afghanistan tips om var minor finns och när upprorsledare flyttar in i ett nytt område.

Från min resa i Afghanistan minns jag mötet med en kvinnlig soldat i Sar-e-Pol, cirka 200 kilometer från svenskarnas huvudcamp. Hon ansvarade ensam för kontakten med kvinnorna. Med fler kvinnor som deltar i våra insatser kan vi bättre nå halva befolkningen. Sökoperationer, till exempel visitering av kvinnor eller samtal, är omöjliga utan att man har kvinnor på plats.

I Afghanistan skulle kvinnor och flickor snabbt mista de rättigheter de nu börjat få och landet snabbt falla tillbaka i allvarligt förtryck om inte svensk militär, tillsammans med 45 andra länder, fanns på plats.

Sex miljoner barn, varav ett par miljoner flickor, går nu i skola i Afghanistan – något som var omöjligt att tänka sig bara för några år sedan. Äntligen har flickorna fått en chans, men den chansen går förlorad om säkerhetsläget gör att flickorna inte kan ta sig till skolan.

Vi vet till exempel från Unicefs rapportering att även om 35 procent av flickorna är inskrivna i skolan så går endast 13 procent av dem faktiskt till skolan. Fortfarande bränns skolor, hotas lärare och kastas syra på skolflickor. Sverige behövs där till skydd och stöd.

Breddar kompetensen

Fler kvinnor stärker och breddar kompetensen i försvaret, stärker informationsinhämtningen, ger stabilare grupper och kan ha en lugnande inverkan i såväl patrullering, som utsatta lägen. Samtidigt som det ger oss bättre operativ effekt, så understryker det att vi ser att kvinnor och män har ett lika värde.

EU har stärkt sin förmåga att agera genom att bygga snabbinsatsstyrkor, som den av Sverige ledda Nordiska Stridsgruppen. Detta har skett mot bakgrund av behoven i afrikanska konflikter.

Sverige har bidragit med jämställdhetsrådgivare, till exempel inom den EU-ledda förstärkningsinsatsen i Kongo, inom den Nordiska Stridsgruppen samt inom den svenska närvaron i Afghanistan. I Afghanistan arbetar team som består av hälften män, hälften kvinnor. Det är en tillgång i det dagliga arbetet och det sänder dessutom en signal om lika värde.

I vårt ansvar ligger att säkerställa kvinnors deltagande i konfliktförebyggande, krishantering, konfliktlösning och fredsbyggande.

Vi måste leva som vi lär också här hemma. Alliansen i Riksdagen beslutade därför den 19 maj att avskaffa den sista lagstadgade negativa särbehandlingen beroende på kön när vi gör värnpliktslagstiftningen och rekryteringen till Försvarsmakten könsneutral.

Jag beklagar därför att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot likabehandling av kvinnor och män, och för att den sista lagstadgade diskrimineringen på grund av kön ska vara kvar i svensk lag. Det är lika beklagligt att de vill skära ned Sveriges internationella fredsinsatser.

Försvaret kommer nu att rekrytera både kvinnor och män på frivillig grund, på exakt samma villkor. Intresse och lämplighet ska vara styrande vid rekrytering – inte kön eller annan grupptillhörighet. Att fler kvinnor gör grundläggande militärutbildning ökar andelen kvinnor i de nya stående och kontrakterade förbanden och därmed i våra internationella insatser.

Kraftig ökning

Vi ser redan resultat. Andelen kvinnor som gör grundläggande militär utbildning har dubblerats, till nio procent 2009. År 2008 var det 16 000 tjejer som svarade på Pliktverkets lämplighetsundersökning, tack vare att de för första gången fick frågan. Antalet kvinnor som ansökt om antagningsprövning har vuxit med 70 procent på ett år.

Under hösten 2010 kommer enligt Pliktverket 22 procent av rekryterna att vara kvinnor. I Dalarna lyckades man rekrytera hälften kvinnor när Hemvärnet genomförde försök med rekrytering på frivillig grund.

Att oppositionen är emot detta sätter hela deras engagemang för jämställdhet i fråga och skapar frågetecken kring om de förstår vikten av ett konsekvent agerande för att driva på i genomförandet av FN-resolution 1325. Ett engagerat agerande internationellt måste fotas i ett konsekvent agerande för de värden vi vill värna redan på hemmaplan.

Sten Tolgfors (M)

försvarsminister

Bild - 1
Sten Tolgfors (M), försvarsminister.
Mest läst