Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Dyrare biljett – igen

Västtrafik höjer priserna med sex procent redan i höst. Höjningen är dubbelt så stor som normalt och kommer tre månader tidigare än väntat.

– Vi höjer inte priserna för att jäklas, vi höjer för att vi är tvingade, säger Ulrika Frick (MP), ordförande i Kollektivtrafiknämnden som numera beslutar om Västtrafiks taxor.

Vid årsskiftet höjde Västtrafik taxorna med i snitt 5,5 procent.

Den ovanligt kraftiga höjningen sades då bero på att Västtrafik inte hade höjt taxorna på två år.

Tidigare hade Västtrafik höjt biljettpriserna med cirka tre procent per år.

Men nu höjs priserna med sex procent redan nio månader efter den senaste stora prishöjningen.

– Naturligtvis är det inte positivt att vi tvingas höja priserna, säger Frick. Men jag tror och hoppas att resenärerna förstår att det måste bli dyrare att åka med Västtrafik.

Enligt Frick kommer självfinansieringsgraden att vara oförändrad. Det betyder att resenärerna även nästa år betalar 53 procent av kostnader för kollektivtrafiken och att Västra Götalandsregionen betalar 47 procent.

Orsaken till att prishöjningen tidigareläggs är främst kraftigt stigande bränslepriser för busstrafiken och ökat resande.

– Bränslepriserna har stigit enormt, säger Frick. Ökat resande medför att vi sätter in fler bussar, kör tätare spårvagnstrafik och längre tåg. Det är kostsamt.

Dessutom tvingades DSB Väst lämna regional- och pendeltågstrafiken efter halvannat år med stora förluster. Västtrafik direktupphandlade trafiken av SJ AB som kör tågen sedan 1 maj till högre kostnad för Västtrafik.

De ökande kostnaderna motsvarar sammantaget en prishöjning på tre procent och den ökande trafiken från årsskiftet, när trängselskatten införs, medför att priserna behöver höjas med ytterligare tre procent.

Genom att tidigarelägga prishöjningen till 1 oktober ökar Västtrafiks intäkter med 25 miljoner kronor i år vilket medför att det befarade underskottet i det närmaste elimineras.

Enligt Frick kommer Kollektivtrafiknämnden av allt att döma att fatta beslutet om prishöjningen i morgon i politisk enighet.

Mest läst