Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
bygge_9850 (kopia)

Dubbelt bra med att bygga fler äldreboenden

Bristen på bostäder i Sverige och Göteborg är akut. Med trygghetsbostäder och nya äldreboenden kan vi motverka otrygghet och ensamhet samt få fler att bo i bostäder som passar de egna förutsättningarna, skriver Barbro Westerholm (L) och Ann Catrine Fogelgren (L).

Antalet äldre ökar framöver i Göteborg såväl som i landet i stort. Mellan 2020-2035 når 40-talisterna åldern då behov finns för ökad vård och omsorg. Ökningen av antalet äldre ställer stora krav på stadsplanering i form av utbyggnad av fler bostäder för äldre. Boverkets analytiker konstaterar att bostadsbristen inte kan byggas bort utan det krävs regelförändringar så att fler flyttar.

Frigör bostäder

Några områden som försvårar för årsrika att flytta är flyttskatten och brist på ändamålsenliga bostäder. Liberalerna har föreslagit att flyttskatten ska sänkas så att fler kan flytta till bostäder som passar dem. Det skulle betyda att exempelvis äldre kan flytta från sin villa till en trygghetsbostad vilket även frigör en större bostad för de som behöver.

Det kräver också att det finns bostäder att flytta till. I nya bostadsområden är det viktigt att planera för äldre människor. Det behöver finnas trygghetsbostäder där man kan bo i närhet till andra och i gemenskap. Enligt SOU-rapporten ”Seniorernas möjligheter på bostadsmarknaden” så ökar flyttbenägenheten och fler efterfrågar gemenskap i boendet. När det väl finns ett attraktivt alternativ på den lokala bostadsmarknaden så kan det utlösa ett intresse för att flytta.

Planering saknas i Göteborg

Vid årsskiftet stod 376 personer i kö till äldreboende i Göteborg. Framöver behöver ett nytt äldreboende om året byggas i Göteborg, samtidigt saknas planering för byggnation. Befintliga äldreboenden har därtill stora underhållsbehov och en fjärdedel av alla äldreboenden i Göteborg behöver renoveras eller ersättas. Det är ett resultat av den politik som de rödgröna partierna har drivit i Göteborg.

Det nationella investeringsstödet för att stimulera byggande av trygghetsboenden och äldreboenden har regeringen tyvärr sänkt. Samtidigt visar Boverkets utvärdering av stödet att det inte användes fullt ut då kommunerna inte hade pengar för drift av boendena. Här behöver kommunerna prioritera rätt, det blir inte mindre kostsamt om vi står utan äldreboenden. Vi måste rusta upp befintliga äldreboenden, planera för nya och för fler trygghetsbostäder. Det behövs en mångfald av bostäder anpassade för äldre, både på den vanliga bostadsmarknaden och i äldreboenden.

Barbro Westerholm (L)

riksdagsledamot

Ann Catrine Fogelgren (L)

biträdande kommunalråd Göteborg

Mest läst