Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Anders Borg (M) under sitt besök i Göteborg tidigare i mars.

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Du har fel om trängselskatten, Anders Borg

Ditt råd till göteborgarna om att rösta ja till trängselskatten var måhända välment, men det var också missriktat och felaktigt, skriver Vägvalet i ett öppet brev till finansminister Anders Borg (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vid ett besök i Göteborg helt nyligen hade du vänligheten att noga instruera göteborgarna om vikten av att rösta ja i den kommande omröstningen om trängselskatt, trots att Moderata Samlingspartiet tidigare lovat att inte införa denna typ av beskattning som strider mot den Europeiska Unionens portalparagraf om fri rörlighet.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Det är vår uppfattning att du lämnat ditt råd utan djupare kännedom om förhållandena i Göteborg. Beslutet att bygga tågtunneln, Västlänken, togs vid ett regeringssammanträde under 2010. Var ni i regeringen då medvetna om att förutsättningarna för tunneln förändrats? Detta eftersom en tidigare planerad utbyggnad av västra Stambanan genom Lerum tagits bort vid ett regeringsbeslut 2007 och att tunneln därför inte längre fanns med i Banverkets prioriteringslista.

Någon lösning på problemet i Lerum finns inte nu heller och den utökade kapacitet som tunneln medför kan därför inte utnyttjas – hela investeringen blir meningslös.

Den redan 1989 beslutade dubbelspårsutbyggnaden på Västkustbanan har heller aldrig genomförts. Förbi Varberg och i Skåne finns fortfarande, efter snart 30 år, långa enkelspårsträckor och den önskade kapacitetsökningen, som var anledningen till dubbelspåret, har därför inte uppnåtts. Någon strategisk plan för järnvägsinvesteringar i Sverige har aldrig följts. Istället har plötsliga vallöften infriats utan någon tanke på ett sammanhållet system. Botniabanan är ett exempel på dessa plötsliga hugskott, den nu föreslagna snabbspårsutbyggnaden mellan Bollebygd och Landvetter är ett annat.

Vill inte ha överexploatering

Genom att överlåta delar av trafikplaneringen till regionerna försämrades möjligheten till strategisk planering i än högre grad och det är nu möjligt att lokalt genomföra satsningar som inte finns anledning att prioritera nationellt. Precis det problem som var det bärande argumentet när den statliga planeringen infördes på 1940-talet.

Vi är många i Göteborg som inte vill se den centrala staden uppgrävd och hela stadsdelar på sikt överexploaterade, något som blir resultatet av tågtunnelns byggnation. Många av oss minns rivningsvågen på 1960-talet och vi vill inte uppleva den perioden en gång till.

Vi vill heller inte ha ett projekt som blir ett svart hål i den svenska ekonomin. Den planerade tunneln kommer att dränera kassan i flera decennier, till mycket liten nytta. Erfarenheterna av gigantiska och olönsamma projekt i Spanien, Italien och Grekland borde tjäna som varnande exempel, så även de pågående tunnelbyggena i Amsterdam och Köpenhamn.

Storvulna planer

Alla de storvulna planer som nu finns i Sverige kommer att skapa ekonomiska problem i generationer framåt. I dag är det dessvärre så att både alliansregeringen och den rödgröna oppositionen är väldigt överens om att förskingra våra skattepengar på denna tågtunnel, vi kan få välja på en blå eller en röd, men en tunnel skall byggas – där ges inget val.

Vi tycker detta är fel. Vi vill ge göteborgarna (och kanske även stockholmarna) en ärlig chans att protestera mot dessa vidlyftiga planer. Med en enklare teknisk lösning kan samma funktioner uppnås och göteborgarna besparas 28 miljarder kr i trängselskatt under 30 år och statens investeringskostnad för paketet minskar från 17 till 12 miljarder kr.

Vi har erfarenhet av politiskt arbete, vi har kunskap om trafik och ekonomi och vi känner starkt att denna tunnel är ett fullständigt feltänkt projekt för Göteborg. Ditt råd till göteborgarna var måhända välment, men det var också missriktat och felaktigt. Det är viktigt att göteborgarna röstar nej i folkomröstningen och även markerar sitt missnöje i de övriga valen.

Därför ställer vi nu även upp i höstens riksdagsval.

Tom Heyman, riksdagskandidat, Vägvalet

Karin Törnqvist, riksdagskandidat, Vägvalet

Anders Åkvist, riksdagskandidat, Vägvalet

Theo Papaioannou, partiledare Vägvalet