Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Drastiskt beslut - Tynneredsskolan ska avvecklas

Trots stora extrasatsningar har den negativa trenden fortsatt. Nu tar politikerna i Västra Göteborg det drastiska beslutet att avveckla Tynneredsskolan.

Tynneredsskolan är en av de elva skolor i Göteborg som fått extra pengar för lyfta resultaten. Men trots satsningar på ökad lärartäthet, mer läxhjälp och utökade öppettider i bibliotek har allt färre elever valt skolan, och det stora betygslyftet uteblivit.

– Vi har skjutit till pengar i flera år och det har gett viss effekt på betygen, men inte tillräckligt, säger Andreas Eraybar (L), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

När nämnden samlas i kväll väntas beslutet att avveckla verksamheten på Tynneredsskolan gå igenom.

– Vi har haft diskussioner om vad vi ska göra med Tynneredsskolan i minst tio år. Nu är det dags för oss att ta ansvar. Vi gör det här för att kunna ge eleverna en bättre utbildning, säger Andreas Eraybar.

Tynneredsskolan skiljer ut sig i Västra Göteborg. Andelen elever som hade godkänt i alla ämnen var 44 procent höstterminen 2015. Snittet i stadsdelen var 79 procent.

Knappt 60 procent av skolans elever var behöriga att söka till gymnasiet, mot mellan 85 och 95 procent på de andra skolorna i Västra Göteborg.

– Vi har gjort stora satsningar, men ändå inte nått de resultat vi önskar. Då måste vi göra något annat. Vi vill ge bra förutsättningar för alla elever i stadsdelen, säger Henrik Munck (MP), ordförande i stadsdelsnämnden.

Parallellt med att politikerna ökat den ekonomiska satsningen på skolan har allt färre föräldrar valt att placera sina ungdomar på Tynneredsskolan.

– Fler och fler har lämnat och de senaste två rektorerna har framfört till mig att man inte kan erbjuda en god pedagogisk verksamhet med ett sjunkande elevunderlag och oattraktiva lokaler, säger Andreas Eraybar (L).

Bo Niklasson, chef för sektor utbildning i Västra Göteborg, säger att Tynneredsskolan fått en oförtjänt dålig stämpel, och att det lett till en negativ spiral med vikande elevunderlag. Att man inte lyckats vända betygsutvecklingen i högre grad förklarar han till viss del med att stadsdelen inte tillräckligt väl lyckats fördela de nyanlända eleverna på stadsdelens skolor. Alltför många har plats på Tynneredsskolan.

– Den stora frågan är hur vi skapar ett jämlikt Göteborg. Det är det vår nämnd vill prioritera. Avsikten är att skapa mer jämlika skolor i stadsdelen och vi vet att mer heterogena skolor gynnar alla barn.

För att klara av att avsluta intaget till Tynneredsskolan måste fler elever placeras ut på stadsdelens andra skolor. Förvaltningen beräknar att det rör sig om 142 elever som ska börja årskurs 7 till hösten.

Ser ni några risker med att göra så här?

– Jag ser det inte som någon större risk för de andra skolorna att ta emot ett tiotal elever. Önneredsskolan blir en stor skola och här måste vi se vilka insatser som krävs. Det finns alltid saker som kan hända som vi inte vet i dag, säger Bo Niklasson.

Andreas Eraybar, som själv arbetar som lärare på en annan skola, säger att det finns en problematik med att skapa en god integration om alltför många barn med utländsk bakgrund samlas på samma skola. Att fördela ut Tynneredsskolans elever över fler skolor ser han ett sätt att ta ansvar för integrationen.

Att helt stänga en skola på grund av dåliga resultat är en ovanlig åtgärd, som inte testats tidigare i Göteborg. I Malmö lade politikerna ned Rosengårdsskolans högstadium 2013 av just det skälet. Två år senare hade andelen elever som uppnådde gymnasiebehörighet fördubblats.

Fakta: Förslaget

Förslaget som stadsdelsnämnden i Västra Göteborg väntas klubba på kvällens möte handlar om att avveckla Tynneredsskolan genom att stoppa intagningen till årskurs 7 hösten 2016.

Ungefär 140 elever som ska börja 7:an i höst bor i Tynneredsskolans upptagningsområde.

Omkring 20 procent av dem väntas välja friskola. Övriga kommer att beredas plats på andra skolor i stadsdelen.

Provisoriska lokaler med plats för 150 elever ska skapas på Önneredsskolan. Hälften av platserna är beräknade att användas hösten 2016.

Dessutom kommer Grevegårdsskolan att ta emot 7:or. Nya Påvelundsskolan och Fiskebäcksskolan kommer också att ta emot fler elever än i dag.

Under läsåret 2016/2017 kommer Tynneredsskolan ha elever i årskurs 8 och 9.

Hur man ska göra med eleverna i årskurs 9 hösten 2017 är ännu inte klart.

På längre sikt planeras för en ny skola i stadsdelen.

Mest läst