Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Mark- och miljödomstolen tittar på läget för nya Hisingsbron.

Domstol synar broförslag på plats

Är Hisingsbron en gata i staden eller ett hinder för framtidens transporter på älven. Det skall Mark- och miljödomstolen avgöra i höst.

- Tänk er den nya bron som en gata i staden, som en gata vilken som helst men med vatten på båda sidor, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör i Göteborg.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

- Det handlar inte om att bygga en bro, det handlar om att bygga en stad.

Mark- och miljödomstolen avslutade på onsdagseftermiddagen sin förhandling om ett tillstånd för Göteborgs Stad att bygga en ny bro över Göta älv uppströms Göta älvbron.

Domstolen gjorde en så kallad syn vid platsen för den nya bron vilket var från 22:a våningen i höghuset knappt 50 meter från den gamla bron.

Företrädare för Göteborgs Stad har under halvannan dag talat sig varma för en mellanhög lyftbro med tolv meters segelfri höjd medan motparterna, främst Vänerredarna, Ale kommun och delar av det lokala näringslivet längs älven och Vänern, talat för en bro som tillåter fler fartygspassager utan broöppning.

Sjöfarten

- Sjöfarten är ett riksintresse som måste vägas tungt när domstolen fäller sitt avgörande, säger advokat Eva Larsson som företrätt flera av rederierna.

- Det finns stora brister i Trafikverkets utredning om Vänersjöfarten och i Göteborgs Stads ansökan om att få bygga en ny bro över älven.

Redarna och näringslivet menar att ytterligare restriktioner för fartygstrafiken kommer att leda till att fler transporter läggs över på vägarna.

- En bro som måste öppnas för så många fartyg kommer att ställa till problem bilister och kollektivtrafikresenärer i Göteborg.

Fler bostäder

Men Stefan Eglinger hyser inga sådana farhågor.

- En samlad bedömning talar för en bro med tolv meters höjd, säger han Det ger oss möjligheter att bygga centrala älvstaden med bostäder och arbetsplatser på Gullbergsvass, på Ringön och i Frihamnen samtidigt som vi tillvaratar sjöfartens intressen.

Eglinger anser att den nya bron måste fungera väl för kollektivtrafiken och för gående, den skall vara en integrerad del av staden..

Mest läst