Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

70788b1024.jpg

Dom om e-cigaretter överklagas igen

E-cigaretter ska klassas som läkemedel och får därmed inte säljas utan tillstånd från Läkemedelsverket. Det slår kammarrätten i Stockholm fast. Men företaget som förlorade prövningen tänker överklaga.

Kammarrättens beslut motiveras med att produkterna innehåller nikotin vilket har en farmakologisk effekt och används vid exempelvis rökavvänjning. Rätten fastställer därmed förvaltningsrättens dom från i somras som gav Läkemedelsverket rätt att förbjuda ett företag i Malmö att sälja e-cigaretter.

-Det är bra ur folkhälsans perspektiv att produkterna inte får säljas helt oreglerat och okontrollerat, säger Martin Burman, utredare på verket, till TT.

Ska överklagas

I flera länder har e-cigaretter med nikotin godkänts som läkemedel men i Sverige finns ännu inga godkända produkter. Marknaden lämnas därför öppen för oseriösa aktörer, menar verket.

Domen i kammarrätten fastslår förvaltningsrättens tidigare dom och omfattar ett 30-tal produkter som ingick i ett saluförbud som ett företag i Malmö hade överklagat.

Företagets ägare Morten Ingelström Paulsen uppger i ett sms att kammarrättens dom ska överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

-Överklagandet kommer att lämnas in ganska snart, bekräftar företagets advokat Helena Nilsson för TT.

Hon pekar på att en av tre domare i kammarrätten var skiljaktig och ville gå på företagets linje.

-Det visar på behovet av ett prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

"Bevakat marknaden"

Bolaget har trots domen fortsatt försäljningen, eftersom förbudet inte gäller alla sorter.

Burman säger att Läkemedelsverket har spaning på vilka företag och produkter som finns på marknaden och att ytterligare rättsliga steg kan vidtas längre fram mot andra aktörer. Men först ska detta rättsfall tas ända in i kaklet.

-Vi har ju bevakat marknaden men inte drivit ärenden mot andra företag medan den här prövningen pågår, för vi tycker att det är viktigt att ha ett rättsligt avgörande så vi står på stabil grund.

Elektroniska cigaretter består ofta av en metallhylsa som laddas med en vätska eller ampull. Vätskan innehåller lösningsmedel, smakämnen och ibland nikotin.

När man använder e-cigaretten "glöder" den och vätskan bildar ånga. Ångan andas in och nikotinet tas upp i munnen samt lungorna.

Giftinformationscentralen i Sverige har fått in ett 60-tal rapporter de senaste två åren om förgiftningsfall som uppkommit efter användning av e-cigaretter. Det handlar både om fall vid normal användning och fall då barn och andra kommit åt produkterna.

Läkemedelsverket klassar e-cigaretter med nikotin som läkemedel, som kräver tillstånd för att få säljas.

Källa: Läkemedelsverket

Mest läst