Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Vem får stanna, vem får gå? Las ger redan arbetsgivaren stort svängrum, skriver debattörerna.

Det finns ingen poäng med att avskaffa Las

Folkpartiet och Centern har framfört krav på att turordningsregeln i lagen om anställningsskydd, Las, ska ändras så att kompetens och inte anställningstid ska avgöra vem som ska få behålla anställningen. Men så är det ju redan i dag, skriver Dan Holke och Agneta Bern på LO-TCO Rättsskydd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I debatten har med anledning av förslagen om att avskaffa Las framförts märkliga påståenden som att dataföretag på grund av turordningsregeln skulle vara tvungna att säga upp datatekniker för att låta växeltelefonisten utföra deras arbetsuppgifter (DN:s huvudledare 17/10-11).

Vi på LO-TCO Rättsskydd AB kan konstatera att det inte finns några sådana problem på den svenska arbetsmarknaden. Det finns inga dataföretag som har varit tvungna att säga upp datatekniker för att låta växeltelefonisten utföra deras arbetsuppgifter. Det hade uppmärksammats i media.

Ensidig rätt att bestämma

I Sverige har arbetsgivare en ensidig rätt att bestämma om det finns arbete för de anställda och säga upp det antal anställda som anses lämpligt på grund av arbetsbrist. Det finns i stort sett inga möjligheter för en arbetstagare att ifrågasätta arbetsgivarens bedömning av arbetsbristen. Arbetstagaren har rätt till en uppsägningstid som är mellan en månad upp till som mest sex månader efter tio års anställningstid.

Tanken med uppsägningstiden är att ge den anställde en möjlighet att hitta ett nytt arbete. I många EU-länder som till exempel Tyskland är det betydligt dyrare och mer komplicerat att säga upp anställda på grund av arbetsbrist.

Turordningsregeln har aldrig inneburit att en arbetsgivare är skyldig att behålla arbetstagare som saknar kompetens för att utföra det arbete som finns kvar inom bolaget. Det är arbetsgivaren som bestämmer vilka kvalifikationer som är nödvändiga. Det kan medföra att en person förlorar sitt arbete trots att arbetet i praktiken finns kvar. Men arbetsgivaren kan inte, enligt de turordningsregler som finns idag, fritt välja vilka som ska behålla arbetet bland de anställda med tillräckliga kvalifikationer.

Den anställde har möjlighet att få ett skadestånd av arbetsgivaren. Men bara om Arbetsdomstolen efter en prövning skulle anse att arbetstagaren hade tillräckliga kvalifikationer och längre anställningstid än den som fick vara kvar, eller om de krav som arbetsgivaren uppställde för det kvarvarande arbetet varit överdrivna eller obefogade. Det finns ingen rätt att få behålla sitt arbete.

Väl utvecklad praxis

Arbetsdomstolen har prövat begreppet tillräckliga kvalifikationer vid 53 tillfällen. Det finns således en väl utvecklad praxis. I ett rättsfall ansågs en TV-tekniker inte ha tillräckliga kvalifikationer för att få en chefsteknikerbefattning trots att han hade längre anställningstid än den som fick tjänsten. TV-teknikern hade den rent tekniska kompetensen men chefsbefattning krävde enligt Arbetsdomstolen även arbetsgivarens förtroende. I ett annat rättsfall fann Arbetsdomstolen att en stansoperatris inte hade tillräckliga kvalifikationer för att få en tjänst som växeltelefonist på grund av hennes bristande personliga egenskaper då hon var stresskänslig och inte klarade att utföra arbetsuppgifterna.

Många arbetsgivare gör sitt absolut bästa när de försöker avgöra vilka som har rätt kompetens för en tjänst i en arbetsbristsituation. Men det finns även arbetsgivare som försöker utnyttja en arbetsbristsituation för att säga upp personer som de av helt andra skäl vill bli av med. Det kan till exempel vara småbarnsföräldrar eller anställda som arbetsgivaren av olika skäl inte tycker om.

Vad vill FP och C förändra?

En arbetstagare är helt beroende av sin anställning för sin och sin familjs försörjning. Det är viktigt för rättsäkerheten att arbetsgivaren i dessa situationer inte ges en helt självständig rätt att bedöma vilka arbetstagare som har tillräckliga kvalifikationer för att behålla sitt arbete utan att det finns en möjlighet att få denna bedömning prövad av domstol.

Men om det nu är så att kompetens redan är avgörande enligt Las turordningsregel, vad är det då Folkpartiet och Centern vill förändra? Är det bara möjligheten för de anställda att få sin rätt prövad i domstol som man vill avskaffa?

Dan Holke

chefsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Agneta Bern

förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd AB

Bild - 2
Bild - 3

Huvudregeln i Lagen om anställningsskydd, Las, är att en anställd ska vara tillsvidareanställd.

En tillsvidareanställd arbetstagare kan sägas upp på grund av arbetsbrist eller personliga skäl.

Arbetsgivaren bestämmer ensidigt om det föreligger arbetsbrist. Turordningsregeln innebär att de med längst anställningstid och rätt kompetens ska få de arbeten som finns kvar.

Personliga skäl kan föreligga om arbetstagaren t ex har misskött sin anställning.

Mest läst