Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

"Det är riksdagen som beslutar om trängselskatt"

Göteborg kan inte fatta några beslut om trängselskatten. Det slår infrastrukturministern fast. Hon kan "nästan lova" att utländska fordon får betala trängselskatt från årsskiftet.

- Göteborgs kommun kan inte fatta beslut om att avskaffa eller ändra ett beslut som fattats av riksdagen, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) i fredagens interpellationsdebatt om en eventuell folkomröstning om trängselskatten.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Riksdagsledamoten Lars Johansson (S) från Göteborg har i en interpellation till finansminister Anders Borg (M) ställt en antal frågor om trängselskatten i Göteborg:

"Har finansministern gjort ställningstagandet att det är möjligt att lokalt folkomrösta om en statlig angelägenhet som trängselskatten i Göteborg?"

"Om en majoritet i Göteborg skulle säga nej till trängselskatt, vad skulle det få för konsekvenser för det västsvenska infrastrukturpaketet?"

Anders Borg hade lämnat över frågan om trängselskatten till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M)

- Trängselskatten i Göteborg har beslutats av Sveriges riksdag och är reglerad i svensk lag, säger Elmsäter-Svärd. En ändring i svensk lag endast kan ske genom beslut av riksdagen.

- Kommunfullmäktige i Göteborg kan genom en folkomröstning inhämta invånarnas synpunkter om trängselskatten.

- Folkomröstningen kan ge politikerna ledning i frågan om fullmäktige bör ta upp frågan om trängselskatt med regeringen och därigenom försöka förmå regeringen att till riksdagen föreslå en ändring av lagstiftningen, säger Elmsäter-Svärd.

- Men Göteborgs kommun kan inte fatta beslut om att avskaffa eller ändra ett beslut som fattats av riksdagen.

- En folkomröstning om trängselskatten i Göteborg har ingen direkt inverkan på lagstiftningen om trängselskatt. Regeringen förutsätter att ingångna avtal följs och att de stora satsningar som ingår i avtalet kan genomföras

Elmsäter-Svärd betonade att det åligger regionen att skjuta till pengar om intäkterna från trängselskatten uteblir.

Lars Johansson påpekade att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna i Göteborg fortfarande står bakom överenskommelsen medan Moderaterna tycks vackla och förordar en folkomröstning om trängselskatten.

Johansson undrade om kommunalrådet Jonas Ransgård haft kontakter med regeringen i detta ärende.

Elmsäter-Svärd förklarade att ändringen av kommunallagen gör folkomröstningar efter särskilda folkinitiativ möjliga och att detta måste respekteras.

- Men beslutet om Västsvenska paketet och trängselskatten ligger fast till parterna kommer överens om annat och riksdagen beslutar om annat

- Jag uppfattar dessutom signalerna från Västsverige som att det fortfarande råder stor enighet om Västsvenska paketet, säger Elmsäter-Svärd.

Gunnar Andrén (FP) gratulerade alla västsvenskar till Västsvenska paketet och betecknade överenskommelsen som en stor framgång för hela Sverige.

- Nu kan vi äntligen slippa säcken vid Göteborgs Central och få en modern järnvägsstation.

Andrén pekar på besluten om finansiering av infrastruktur i Stockholm., Göteborg. Motala och Sundsvall kräver trängselskatt.

- Sveriges skattebetalare står för 17 miljarder kronor till Västsvenska paketet och det finns säkert andra projekt som de pengarna kan användas till om paketet spricker, säger Andrén. Vi i Stockholm skulle välkomna så stora anslag.

Infrastrukturministern säger åter att det är viktigt att hålla ingångna avtal och att hon inte nåtts av några signaler om att bryta upp avtalet.

Hon säger också att utredningsförslagen om trängselskatt för utländska fordon från årsskiftet "troligen" kommer att genomföras.

- Det kan jag nästan lova, säger hon.

Hon avslutade interpellationsdebatten med att påpeka att om någon part frånträder avtalet om Västsvenska paketet åligger det den parten att ordna finansieringen på annat sätt, annars rivs avtalet upp, paketet faller och alla arbeten stoppas.

Debatten avslutades strax efter klockan 10.

Lars Johansson var efter debatten lite besviken över att infrastrukturministern inte lämnat klarare besked om vilken betydelse resultatet från en folkomröstning kan få

- Dessutom fick vi inget besked om kommunernas möjlighet att på egen hand besluta om placeringen av betalstationerna, säger Johansson.

Vill du veta mer om hur GP arbetar med kvalitetsjournalistik? Läs våra etiska regler här.