Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Desinformation från vindkraftindustrin

Vindkraften har ingen framtid. Det har däremot kärnkraften som både levererar billig el och bär sina kostnader, skriver Björn Törnvall och Jonny Fagerström, Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göran Sidén och Jonny Hylander framställer sig gärna själva som oberoende forskare vid Högskolan i Halmstad. Båda är dessvärre djupt rotade i vindkraftsindustrin. Göran Sidén är till exempel tung aktieägare och styrelseledamot i Eolus vind.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Hylanders och Sidéns artikel på GP Debatt (5/5) utgör till största delen desinformation. Kärnkraften är inte subventionerad och har aldrig varit. Att staten engagerar sig i en lönsam och skattegrundande verksamhet är inte en subvention.

Sidén och Hylander påstår också att kärnkraften inte har fullt försäkringsansvar vid en olycka. Detta påstående är felaktigt. Sannolikt har man missuppfattat energiuppgörelsen som innebär att taket för den ersättning kärnkraftsbolagen måste betala ut vid en större olycka är satt till 11–12 miljarder kronor. Dessa miljarder är dock bara de resurser som bolagen måste ha omedelbart tillgängliga vid en olycka. Ersättningskravet slutar emellertid inte där utan regeringspartierna har hela tiden varit tydliga med att ersättningen nu är obegränsad. Det innebär att staten med tvång kan omsätta bolagens egendomar och resurser i pengar för att täcka upp alla kostnader som kan tänkas uppstå.

Man glömmer också att kärnkraften ingalunda är den enda mänskliga verksamhet som har potential att ställa till med stor skada. En dammolycka i övre Luleälven skulle ha minst lika förödande konsekvenser, kostnader och tyvärr sannolikt betydligt högre dödlighet.

När det gäller reglerkraft så delas inte Hylander och Sidéns opportunism av Kungliga Vetenskapsakadmiens energiutskott, som menar att taket för vindkraftsutbyggnaden i detta hänseende går vid 10 TWh vindkraft.

Billigare än vindkraft

Osäkerheten att investera i förnybart, som vindindustrin gärna lyfter fram, beror helt enkelt på att kärnkraft är billigare än till exempel vindkraft. Planerna på ny finsk och svensk kärnkraft kommer att få elpriserna att falla kraftigt just därför att kärnkraft är billigare och att man kan producera mycket el. Detta kommer att ödelägga ekonomin för vindkraftverk, anser till exempel Dansk Energis vd, Lars Aagaard. När Finland år 2013 startar sitt nästa kärnkraftverk väntas elpriserna i hela Norden falla med 2,5-6,5 procent vid oförändrad politik enligt andra oberoende bedömare.

Hylander och Sidén missleder också allmänheten genom att påstå att kärnkraften inte har någon framtid. Tittar man på aktuell statistik så finns det för närvarande 443 reaktorer operabla i världen, 62 är under byggnad, 156 är på planeringsstadiet och 322 är föreslagna. Utvecklingen på området är enorm. Rätt ska vara rätt!

Björn Törnvall

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd