Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Den ideella sektorn behöver en stabil ekonomi

Statsbidragen för funktionshinderrörelsen urholkas när kostnaderna ökar och fler aktörer ska dela på samma summa pengar. Det behövs en årlig uppräkning av statsbidragen för att organisationerna ska kunna jobba mer långsiktigt och fokuserat mot diskriminering, för delaktighet och för en ökad mångfald, skriver Ingrid Burman, Handikappförbunden.

Dagens statsbidragssystem har funnits i sin nuvarande form sedan år 2000. Systemets sammanlagda bidragssumma har varit densamma sedan dess med undantag för en höjning år 2008. Nya organisationer som omfattas av bidraget samt kostnadsökningar har kontinuerligt urholkat bidraget. Det handlar bland annat om avtalsenliga uppräkningar av löner, höjda kostnader för befintliga lokaler, material och tjänster.

Enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska samhällets olika aktörer samverka med funktionshindersrörelsen i alla frågor som rör människor med funktionsnedsättning. Funktionshindersrörelsen ska även involveras och medverka i övervakningen av konventionens genomförande. I konventionen sägs att konventionsstaterna ska ha ett nära samråd med och aktivt involvera personer med funktionsnedsättning genom de organisationer som företräder dem. Det ställer stora krav på samhällets aktörer att ta tillvara de erfarenheter och den expertis som finns inom funktionshindersorganisationerna.

Sprida information

En annan viktig uppgift för funktionshinderrörelsen är att sprida kunskap internt till sina medlemmar. Det är ofta avancerad information om sjukdomar och behandlingsmöjligheter som kompletterar sjukvårdens information, men det kan också handla om komplicerad lagstiftning, socialförsäkringar eller om att ge stöd i kontakter med skola, vård och omsorg. Utöver detta ordnar förbunden sociala aktiviteter för sina medlemmar. Därmed fyller de en mycket viktig roll för både medlemmar och samhället i stort.

Syftet med statsbidraget är, enligt förordningen (2000:7), att stödja funktionshinderorganisationerna i deras arbete för full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. Statsbidraget ska ge organisationerna förutsättningar att långsiktigt arbeta för förändringar i samhället som förbättrar medlemmarnas livsvillkor. Men besparingar och personalnedskärningar har blivit en del av förbundens vardag, vilket minskar möjligheterna att fokusera fullt ut på funktionshinderspolitik och utvecklingsfrågor.

Minskande bidrag

Att bidraget minskar när fler organisationer godkänns för statsbidrag gör det svårare för förbunden att ha långsiktiga ekonomiska planer. Sedan det nya statsbidraget infördes år 2000 har 20 nya organisationer godkänts av Socialstyrelsen.

Inför valet har Handikappförbunden genomfört en enkät till partierna som bland annat tar upp frågan om statsbidrag. Enkäten visar att fyra partier svarar ett tydligt Ja på frågan om de i regeringsställning är beredda att genomföra en årlig uppräkning av statsbidragen och tillföra nya medel när samhället godkänner nya aktörer. Det är Centerpartiet, Feministiskt Initiativ, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Övriga partier ger oklara svar och/eller vill göra en översyn.

Nu uppmanar vi samtliga partier att lyfta funktionshinderfrågorna i valrörelsen och satsa på en långsiktigt hållbar finansiering för den ideella sektorns arbete. Hundratusentals människor jobbar i dag i Sverige med frågor som motverkar diskriminering och främjar mångfald, delaktighet och jämlikhet. Vi kallar dem demokratiarbetare, eftersom de verkar för en öppen och stark demokrati.

De behövs en årlig uppräkning av statsbidragen och att nya medel tillförs när nya aktörer godkänns.

Ingrid Burman

ordförande, Handikappförbunden

Bild - 2
Ingrid Burman, ordförande, Handikappförbunden
Mest läst