Se till att du har den senaste versionen av GPs app, så att du inte missar några nyheter - uppdatera här

Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

⇒ Om cookies och personuppgifter
Bild - 1

Demonstration krävde humanare flyktingpolitik

Gör barnkonventionen till svensk lag och Sverige måste respektera asylrätten. Under lördagen demonstrerade cirka 300 personer i Göteborg under paroller att den svenska flyktingpolitiken ska ändras.

På 13 platser runt om i landet genomförs under helgen manifestationer mot den svenska flyktingpolitiken. Under lördagen samlades cirka 300 personer på Gustav Adolfs torg för att marschera till Götaplatsen.

Enligt arrangörerna tillämpas en allt hårdare bedömning i asylärenden. Återigen märks en ökning av antalet apatiska barn och flera av demonstrationens paroller krävde ett tydligt värnande av barnens rättigheter.

- Vi hoppas att det här ska bli en nystart på den debatt om flyktingpolitiken som gällde 2005, då främst de apatiska barnens situation uppmärksammades, säger Lena Blom, arrangör och integrationssamordnare i Svenska Kyrkan i Göteborg.

På lördagen fyllde barnkonventionen 20 år och Lena Blom anser att just bedömningen av flyktingbarnens asylskäl blivit hårdare på senare tid.

- Det har blivit mycket tuffare, säger hon och undrar vart barnperspektivet tagit vägen i bedömningen av asylärenden. Vi har i dag en asylprövning som inte är värdigt vårt land. Det är många barn som far illa. Istället måste vi få ett mänskligt och värdigt sätt att möta de människor som kommer hit och söker skydd.

Leif Dahlin, tidigare kyrkoherde i Bergsjön, anser att Sverige inte tar tillräcklig hänsyn till barnkonventionen.

- I dag sker ett öppet avsteg från konventionen genom en restriktiv praxis, menar Leif Dahlin och efterlyser en generösare hållning som tillåter att folk från olika delar av världen får stanna här.

Monzer El Sabini, som suttit med i Unicefs styrelse och arbetar med barn i Tynnered, pekade på att migrationsöverdomstolen är mycket restriktiv vad gäller prövningstillstånd.

- Rädda Barnen, Barnombudsmannen och Unicef är alla mycket kritiska mot flyktingpolitiken. Jag anser att all utvisning ska stoppas. Sverige måste acceptera asylrätten. Gör barnkonventionen till svensk lag, krävde Monzer El Sabini.

Henry Ascher, barnläkare och en av grundarna till Rosengrenska stiftelsen som sedan drygt elva år ger sjukvård till papperslösa flyktingar i Göteborgsområdet, anser att dagens flyktingpolitik är långtifrån rättssäker och human.

- Antalet barn i apatiska tillstånd ökar nu återigen när flyktingpolitiken blir hårdare. Fler och fler barn hotas med att bli skickade till sina hemländer. Men vi måste lyssna på barnens egna skäl, helt enligt barnkonventionen, och stärka barnens rätt till asyl.

Henry Ascher känner till sex apatiska barn i Göteborgsområdet. Det finns uppgifter om drygt 40 apatiska barn i Västsverige.

- Ingen tar ansvar för konsekvenserna, för barnen och familjerna. Politikerna och myndigheterna skyller på varandra för den situationen vi har i dag. Men allt beror på ett omänskligt regelverk som inte tar hänsyn till barnens bästa, säger Henry Ascher.

På måndag presenterar Sveriges kristna råd en rapport med aktuella beskrivningar av flyktingsituationen.

Bland raden av förslag kommer rådet att föreslå att regeringen inrättar en oberoende instans som ska ge aktuell landinformation till domstolarna som fattar beslut i asylärenden.

Samtidigt ökar trycket mot regeringen att tillsätta den utredning om vård för papperslösa som ingick i riksdagens beslut våren 2008 som gällde hälso- och sjukvård till asylsökanden.

Trots riksdagens beslut har regeringen ännu inte skrivit några direktiv till en utredning om en utvidgning av vården även för gömda och papperslösa flyktingar.

Rosengrenska stiftelsen i Göteborg, med ett par hundra aktiva sjukvårdsutbildade, har just nu drygt 700 patienter som får vård.

Mest läst