Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Parallellt med delningsekonomins snabba utveckling har det uppstått en diskussion om vad detta får för konsekvenser för sådant som säkerhet, tillsyn, tillgång till tvistlösning, arbetsvillkor och påverkan på skattesystemet. Detta behöver utredas, skriver Per Bolund (MP).

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Dela varor och tjänster är smart – det vill vi stödja

  Att allt fler människor delar varor och tjänster med varandra är bra på många sätt. Delningsekonomin växer nu så fort att regelverken behöver anpassa sig till den nya verkligheten. Därför tillsätter regeringen i dag en utredning som ska fokusera på konsumenternas rättigheter inom delningsekonomin men också undersöka hur den kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling, skriver Per Bolund (MP).

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Övergången till en delningsekonomi kan innebära många fördelar för medborgare, företag och samhället i stort. Genom att flera personer kan dela på en vara möjliggörs en smartare användning av våra gemensamma resurser. De olika tjänsterna inom delandets ekonomi kan leda till ett ökat utbud, större valfrihet och lägre priser. Nya marknader skapas och många företag har redan vuxit sig stora inom delningsbranschen. Detta är i grunden mycket positivt. Därför tillsätter regeringen i dag en utredning med syftet att undersöka hur delandets ekonomi kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling.

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Drivs på av teknikutvecklingen

  Det har blivit allt vanligare att hyra, dela, låna, eller byta varor och tjänster med varandra. Människor har i alla tider bytt varor och tjänster. Men de senaste åren har delningsekonomin drivits på av den teknologiska utvecklingen, där inte minst tillgången till olika digitala plattformar har gjort det lättare att skala upp verksamheter. Enligt konsultföretaget PwC omsatte delandets ekonomi under 2013 cirka 15 miljarder dollar globalt. År 2025 väntas denna siffra uppgå till hela 335 miljarder dollar.

  Förändrade konsumtionsmönster har bidragit till delningsekonomins snabba tillväxt. I dag finns en ny syn på ägande där tillgänglighet för många konsumenter har blivit viktigare än själva ägandet. Genom att till exempel gå med i en bilpool kan du välja själv när du behöver använda bilen, medan du slipper ansvar för sådant som besiktning och däckbyte. En ökad miljömedvetenhet har också lett till ett större ifrågasättande av vår konsumtion av ständigt nya produkter.

  Airbnb och Uber hör till de internationellt mest kända aktörerna inom delandets ekonomi. Airbnb, en sajt där privatpersoner kan hyra ut sina bostäder, värderades i år till cirka 25 miljarder dollar, vilket är mer än många globala hotellkedjor. Vid sidan av de globala jättarna uppstår även mer småskaliga och lokala initiativ. Det kan handla om klädbytesdagar, fruktförmedlingstjänster eller att personer lånar ut sitt hem som arbetsplats.

  Oklara rättigheter och skyldigheter

  Delningsekonomin innebär att den traditionella uppdelningen mellan konsument och producent suddas ut. Inom delandets ekonomi är ofta både den som erbjuder och den som köper en vara eller tjänst privatpersoner. Det kan leda till oklarheter vad gäller användarnas rättigheter och skyldigheter. Vilket skydd har du som konsument om bilen du hyrt av en privatperson inte fungerar? Vilka krav på brandsäkerhet gäller när du hyr en lägenhet av en privatperson?

  Utvecklingen har gått snabbt och det är inte tydligt om dagens system tillräckligt väl tillvaratar rättigheterna hos de som använder sig av olika delningstjänster. Parallellt med delningsekonomins snabba utveckling har det uppstått en diskussion om vad detta får för konsekvenser för sådant som säkerhet, tillsyn, tillgång till tvistlösning, arbetsvillkor och påverkan på skattesystemet. Från politiskt håll är det angeläget att följa utvecklingen och säkerställa att regelverken är anpassade till den nya verkligheten. Samtidigt är det viktigt att inte genomföra regleringar som hämmar den stora potential som finns inom delandets ekonomi.

  Den utredning som regeringen nu tillsätter kommer att analysera den rättsliga ställningen hos de aktörer som deltar i delningsekonomin och undersöka om nuvarande regelverk är tillräckliga eller om det finns behov av lagändringar. Utredaren ska fokusera på konsumenternas rättigheter inom delningsekonomin, men också ta hänsyn till näringslivets villkor och företagares möjligheter att använda sig av nya affärsmodeller.

  Många positiva effekter

  Att allt fler väljer att dela varor och tjänster med varandra är mycket positivt. Delningsekonomin kan minska miljöpåverkan, öka den sociala sammanhållningen och leda till ett mer diversifierat näringsliv. Genom den utredning som tillsätts i dag vill regeringen skaffa sig det kunskapsunderlag som krävs för att på bästa sätt stödja utvecklingen av delandets ekonomi i Sverige.

  Per Bolund (MP)

  konsument- och finansmarknadsminister, biträdande finansminister