Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

db20151023

Utdelning av post i hela landet kräver ny postlag

Nu är det hög tid att ta ansvar för framtidens behov av en fungerande postservice för hela landet. Då är ny en modern postlag nödvändig, skriver bland andra Valle Karlsson,Seko.

Ingen har kunnat missa den mediala uppmärksamheten kring Postnord och Bring Citymail det senaste året. Den har i huvudsak handlat om kvalitetsbrister och stora problem i den danska delen av Postnord. Vi kräver att det både ska finnas en god postservice och bra arbetsförhållanden för svenska postanställda. För oss är det oacceptabelt om Postnords problem i Danmark tillåts påverka svensk postservice och postanställda i Sverige.

Den pågående digitaliseringen har snabbt förändrat förutsättningarna att bedriva postverksamhet. Detta understryks inte minst i den digitaliseringsstrategi som nyligen presenterats av regeringen. Dagens postlagstiftning bygger däremot på ett historiskt behov av posttjänster.

Förutsätter en ny modern postlag

Även om förutsättningarna ändrats radikalt finns det ett fortsatt behov av att samhället tar ett ansvar för att privatpersoner och företag ska kunna förmedla försändelser på ett bra sätt. Oavsett var i landet man befinner sig, ska man kunna utnyttja de möjligheter som en växande e-handel ger. Detta förutsätter att det finns en modern och framtidsinriktad postlagstiftning som garanterar utdelning av försändelser i hela landet varje vardag.

I takt med att brevvolymer och intäkter sjunkit, har antalet postanställda blivit färre. Trycket har ökat drastiskt på de som finns kvar i verksamheten. Det är inte längre möjligt att möta vikande intäkter enbart genom att minska antalet anställda. Sverige är ett geografiskt stort land men samtidigt glesbefolkat. Det innebär att det kommer bli svårt att hantera fortsatt vikande brevvolymer med nuvarande lagstiftning, utan att det får negativa konsekvenser för servicen.

Så kan kvaliteten öka

För att säkerställa en fungerande postservice och samtidigt ge rimliga förutsättningar för anställda inom postsektorn, ser Seko ett antal åtgärder i en ny postlagstiftning som helt nödvändiga:

  • Öka kvalitetskravet men gå från övernattbefordran till två-dagars-befodran. Det innebär att Postnord skulle få två dagar på sig att leverera brev med ett kvalitetskrav på 95 procent i stället för att som i dag ha endast en dag på sig att leverera med ett kvalitetskrav på 85 procent. Kravet ska fortsatt vara att dela ut brev fem dagar i veckan till alla hushåll.
  • Behåll samhällsuppdraget för paket upp till 20 kg med samma krav som för brevbefordran. I dag är det Postnord som har samhällsuppdraget att leverera paket upp till 20 kilo till hela Sverige. Detta säkerställer att privatpersoner och företag i hela landet ges samma garantier för att kunna utnyttja de möjligheter som en växande e-handel ger.
  • Inför krav på fastighetsboxar i alla flerfamiljshus. Postlagsutredningen konstaterar att effektivare utdelning i flerfamiljshus i storstäder, skapar bättre förutsättningar för god service i glesbygd. Det är också viktigt att anpassa utdelningsformerna efter de förändringar som sker när breven minskar och paketen ökar. När små brevinkast ersätts med fastighetsboxar kan många boende få fler försändelser levererade direkt i hemmet. För äldre och handikappade ska det finnas undantag.
  • Förändra prissättningen för brev. Minskade brevvolymer med ett ologiskt och stelt pristak har drabbat postanställda hårt. Varje brevbärare har tvingats kompensera intäktsfallen genom att täcka in större områden och fler postlådor, vilket i längden är ohållbart. Seko anser att priset på brev i stället bör anpassas efter kostnaden för att skicka olika försändelser. Det innebär att hänsyn måste tas till volymförändringar i brevverksamheten. Om brevvolymerna minskar blir kostnaden högre för varje levererat brev, därför ska volymfaktorn vara vägledande för en framtida prisreglering.

Hög tid ta ansvar

Det är nu dags att politiker i riksdag och regering inte bara pratar om kravställande och kritiserar problem med postservicen. Nu är det hög tid att ta ansvar för att skapa förutsättningar för att möta framtidens behov av en fungerande postservice för hela landet. Därför är ny en modern postlag nödvändig.

Valle Karlsson

förbundsordförande Seko

Johan Lindholm

ordförande Seko Posten

Eddie Lövholm Eriksson

ordförande Seko Bring Citymail

Mest läst