Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Bild - 1
Är det verkligen rimligt att det i huvudsak bara är vuxna som får komma med synpunkter i ärenden som rör unga? skriver debattörerna.

Unga ständigt i medieskugga

Att unga inte syns och hörs i de svenska medierna är ett demokratiproblem, skriver Sandra Rönnsved och Emilie Johansson, Ung Media Sverige.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Makthavare. Chefredaktörer. Journalister. Nyhetsmedier. Vi vänder oss till er med ett krav: Ge unga mer medieutrymme!

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

I dag, torsdag, presenterar förbundet Ung Media Sverige och Svenska Journalistförbundet undersökningen “Unga i Media” på Mediedagarna i Göteborg. Under drygt två månader har ungas representation i nationella och lokala nyhetsmedier undersökts och resultatet bekräftar ignoransen av unga.

Av totalt 4 614 pappers- och webbartiklar fick unga upp till 25 år komma till tals i 4,4 procent av fallen. I etermedier syns och hörs unga något mer, men siffrorna är fortfarande låga. Är det verkligen rimligt att det i huvudsak bara är vuxna som får komma med synpunkter i ärenden som rör unga? Ändå undrar medier ständigt hur de ska locka till sig den unga publiken. Ett första steg vi föreslår är att sluta utesluta unga.

Intervjuar inte unga
Resultatet av undersökningen visar att journalister tenderar att intervjua vuxna personer om unga. I stället för att låta unga uttala sig i frågor som handlar om och tillhör dem. En del inslag illustreras med bilder på unga men det räcker inte. Det är ett allvarligt problem som behöver lyftas. Tänk dig medier utan vuxna, lika orimlig är den faktiska situationen med avsaknaden av ungas röster i media. Vi behöver ett mediesamhälle där journalister gör medvetna intervjuer med unga där de får äga frågan i stället för att representeras i form av trivsamma namnlösa utsmyckningsbilder.

Det är viktigt att de personer som har tolkningsföreträde får uttala sig i de sammanhang som berör dem. Vi vänder oss till de som har erfarenhet inom området för att de kan förklara varför saker ter sig som de gör - och där med skapa förståelse och skapa en stabil grund att ta beslut om förändring och förbättring ifrån. Hur skulle det se ut om vi aldrig pratade med homosexuella i HBTQ-frågor, aldrig pratade med facket om arbetsrelaterade frågor, aldrig med de äldre om maten på boendet, de sjuka om vården eller ekonomikunniga om valutaförändringar.

Har tolkningsföreträde
Ett av många områden där unga har tolkningsföreträde är den allt större ungdomsarbetslösheten. Hur ska vi kunna lösa den om inte unga får komma till tals? Ett annat är bostadssituationen för unga i storstäder. Hur ska vi lösa de ungas försvårade situation att leva ett självständigt liv om journalister bara rapporterar över deras huvuden? Vem vet bättre vilka utmaningar unga har än just de unga? Deras lärare och tränare?

Mediebranschen talar ständigt om en mediekris samtidigt som de exkluderar en stor och viktig målgrupp - vi menar att det är den verkliga mediekrisen. Vad händer när en viktig målgrupp inte längre kan relatera till nyheterna? Vi får ta del av de svenska medierna genom vuxnas tolkning, uttryckssätt och tighta schema. Unga måste få synas och höras, och kunna relatera till det som skrivs och sänds. De måste ta del av samhällsdebatten men framförallt - tillåtas och vara en del av den. Detta är något som alla skulle tjäna på - inte minst medieföretagen. För att nå de unga mediekonsumenterna måste ni faktiskt börja med att släppa in oss.

Unga är här och nu
Unga är inte framtiden, något ogreppbart som har potential längre fram. Unga existerar nu och kan uttrycka sig själva även om medier osynliggör dem. Något som kan ha sina orsaker i resursbrist hos mediehusen eller helt enkelt i en kompetensbrist i hur unga ska intervjuas. Sannolikt också en osäkerhet kring huruvida målsmans underskrift krävs eller hur skyddade identiteter ska hanteras. Men det bör alltid vara redaktionens mål att i den utsträckning det går intervjua unga i frågor som rör dem och även låta unga definiera frågan.

Makthavare. Chefredaktörer. Journalister. Nyhetsmedier. Vi vänder oss till er. Ni har ett enormt ansvar. Ge unga medieutrymme, för en levande och välmående demokrati, och för att påverka mediekrisen åt rätt håll.

Sandra Rönnsved

förbundsordförande Ung Media Sverige

Emilie Johansson

förbundsorganisatör Ung Media Sverige

Ungdomsförbundet Ung Media Sverige har 7 000 unga medieproducerande medlemmar.

Bild - 2
Mest läst