Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Polisen webb
Poliserna måste få kompetensutveckling för att kunna möta samhällets behov vid till exempel ett terrorangrepp, skriver Lena Nitz.

Ta vara på guldreserven inom Polisen

Många poliser har inte fått någon kompetensutveckling alls det senaste året. Det visar en undersökning som Polisförbundet genomfört i samarbete med Novus Opinion. Det kan få ödesdigra konsekvenser, skriver Lena Nitz, Polisförbundet.

En konsekvens av polisens resursbrist är all den utbildning som nu inte blir genomförd. När det till exempel gäller polisiär konflikthantering, en baskurs som alla i yttre tjänst ska erbjudas har den mer än halverats. Att minska ner på utbildningen kan få ödesdigra konsekvenser för framtiden. Polisyrket är komplext. Och brottsligheten förändras i snabb takt.

Polisförbundets undersökning, som genomfördes tillsammans med Novus Opinion i höstas, visar att 55 procent av de svarande inte har fått någon kompetensutveckling det senaste året. Hela 61 procent säger att arbetsgivaren inte tar tillvara deras kompetens på bästa sätt. Drygt hälften känner att de utvecklas i jobbet, men nästan 30 procent säger att de inte gör det.

Här har rikspolischefen Dan Eliasson och Polismyndigheten en guldreserv. Hela 92 procent av poliserna vill utvecklas mer i sin yrkesroll. Av de som fått kompetensutveckling uppger åtta av tio poliser att den har varit till nytta.

Satsa på medarbetarna

Det bästa sättet att stärka polisen är att satsa på medarbetarna. Att ta vara på medarbetarnas kompetens och vilja till utveckling är en nyckelfaktor för att vända utvecklingen för den svenska poliskåren.

Nu vill Polisförbundet se en rad åtgärder för att uppvärdera polisyrket och stärka professionen.

  • Satsa på kompetensutvecklingen. Poliserna måste få kompetensutveckling för att kunna möta samhällets behov vid till exempel ett terrorangrepp.
  • Gör polisutbildningen till en högskoleutbildning. Genom att ha en akademiskt lärande organisation stärker vi polisyrket, effektiviserar verksamheten och utvecklar förbättrade arbetsmetoder genom forskning.
  • Uppvärdera polisyrket. Erfarna poliser måste stanna i yrket och fler måste vilja bli poliser. Regeringen måste därför ge de förutsättningar som krävs för att polisyrket ska uppvärderas.
  • Öka karriärmöjligheterna. De som vill utvecklas i sina yrkesroller ska kunna göra karriär utan att nödvändigtvis bli chef. Ökade möjligheter att specialisera sig och förkovra sig i yrket ska också återspeglas i lönenivåerna
  • Utveckla chefsstödet. De som väljer att ta en chefsposition inom polisen måste få ett tydligt mandat och professionellt stöd.

Lena Nitz

ordförande Polisförbundet

Mest läst