Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

  Den här artikeln ingår för dig som är kund.

  Ta vården av äldre på större allvar

  Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor för vård av äldre är mycket stort och kommer att växa. Vi vet att utbildning och ökad kompetens i vården av äldre är viktig och betalar sig. Ändå prioriteras varken utbildning eller rekrytering av dessa specialistsjuksköterskor, skriver docent Helle Wijk och professor Stefan Sävenstedt.

  Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

  Vi vet att kvaliteten i vården av äldre är en av de största utmaningarna i dagens hälso- och sjukvård. I denna utmaning har sjuksköterskor en mycket viktig roll – både inom kommunal vård och omsorg och den sjukhusbaserade vården. Vården av äldre är komplex och kräver specifik geriatrisk kompetens. Trots regeringens satsning om 300 miljoner på att fler ska utbilda sig till specialistsjuksköterskor prioriteras inte utbildning och rekrytering av specialistutbildade sjuksköterskor i vård av äldre. Hur kommer det sig?

  Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

  Vi vet att många sjuksköterskor vill utbilda sig till specialister inom vård av äldre, men många hoppar av redan under utbildningens första termin. Utvärdering av orsaken visar att studenterna har bristande förutsättningar i form av tid för studier från sina arbetsgivare och att detta är den starkast bidragande faktorn till att de väljer att avbryta sina studier. Många studenter tvingas använda sin fritid, kvällar och helger och till och med ta ut semester under studiedagarna eftersom de inte erhåller tid för studier.

  Ett liknande scenario hade inom andra yrken tett sig vansinnigt. Ingen arbetsgivare eller politiker i dagens hälso- och sjukvård kan väl tänka sig att personalen skall klara av en avancerad utbildning på magisternivå parallellt med det ordinarie arbetet utan ordentligt stöd och uppmuntran från dem. Många av oss som bedriver specialistutbildningarna inom vård av äldre är i dag i ett läge där vi måste överväga att lägga ner utbildningsprogram. Det finns inte resurser att ge utbildningar där studenterna inte har realistiska förutsättningar att genomföra sin utbildning. Detta är enormt frustrerande när vi vet att specialistsjuksköterskornas kunskap är viktig för att leda och bedriva vården av multisjuka äldre personer. Varför bedöms inte denna kunskap som viktig?

  Antalet äldre ökar

  Vi vet att antalet äldre kommer att öka och det betyder att den grupp som blir multisjuka också kommer att öka. Det är en grupp i samhället med omfattande omvårdnadsbehov som kräver stora resurser och framför allt välutbildad och kompetent personal. Socialstyrelsen har visat att i dag är det bara fem procent av sjuksköterskorna som har en specifik geriatrisk utbildning. Det är inte rimligt mot den bakgrund vi beskriver.

  The World Alzheimer Report 2015, publicerad av Alzheimer’s Disease International (ADI), visar att cirka 20 procent av kostnaderna för vården av personer med demens relaterar till medicinsk vård, 40 procent till omvårdnadsinsatser och resterade 40 procent till sociala insatser. Rapporten visar också att vårdkostnaden för personer med demens nästan matchar den sammanlagda kostnaden för vården av personer med cancer, hjärtsjukdomar och stroke. Äldre och multisjuka kräver ett kvalificerat ledarskap i omvårdnadsarbetet som en viktig del i att möta utmaningen. Ledarskap i omvårdnadsarbetet är sjuksköterskans ansvarsområde och här behövs speciell geriatrisk omvårdnadskompetens. Har vi råd att inte satsa på denna kompetens?

  Vi vet att omvårdnadsforskningen har genomgått en stor utveckling under de senaste 20 åren vilket genererat omfattande forskningsbaserad kunskap inom geriatrisk omvårdnad som direkt kan bidra till högre kvalitet och förbättrad vård. Om den används. Kunskapsområdet inom geriatrisk omvårdnad är omfattande och vi vet att det krävs specialistkunskaper för att kunna tillgodogöra sig och omsätta den kunskapen på djupet. Varför prioriteras då inte sådan kunskap när den kan utveckla kvaliteten och värdigheten i vården av multisjuka äldre samt bidra till att den blir mer kostnadseffektiv?

  Kompetens krävs

  Vi vet också att det finns omfattande forskning som visar att utbildning och ökad kompetens i vården av äldre är viktig och betalar sig. Många studier indikerar att utbildning av personal i det långa loppet betalar sig genom förbättrad kvalitet och sänkta kostnader. Ansvariga politiker och ledare i vården av äldre måste inse att det inte bara handlar om att få tillräckligt många händer i vården av äldre, vi behöver också få tillräckligt många som har specialistkunskap och förmåga att leda arbetet att möta de multisjukas komplexa behov.

  Helle Wijk

  docent, Göteborgs Universitet

  Stefan Sävenstedt

  professor, Luleå Universitet

  Anna-Karin Edberg

  professor, Högskolan Kristianstad

  Anne-Marie Boström

  docent, Karolinska Institutet

  Birgitta Wallerstedt

  docent, Linnéuniversitet

  Caisa Öster

  docent, Uppsala Universitet

  Elisabeth Häggström

  docent, Högskolan i Gävle

  Ingrid From

  postdoktor, Högskolan Dalarna

  Jimmie Kristensson

  docent, Lunds Universitet

  Katarina Sjögren Forss

  postdoktor, Malmö Högskola

  Klas Göran Sahlén

  postdoktor, Umeå Universitet

  Margareta Karlsson

  postdoktor, Högskolan Väst

  Marie Ernsth-Bravell

  docent, Jönköping University

  Kristina Iritz Hedberg

  ordförande Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård