Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

sdltb13247d-nh

SDN misslyckas med sju av tio telefonsamtal

Många av telefonsamtalen från äldre som har frågor kring hemtjänst, biståndsbedömningar eller avgifter i Göteborg besvaras aldrig. Tillgängligheten i stadsdelarna är bara i genomsnitt 29 procent. Det håller inte, skriver Björn Jedvert (L) och Kerstin Fabiansson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborgs stad ska vara en tillgänglig organisation, oavsett hur man väljer att ta kontakt.

Stadens kontaktcenter är ingången till vägledning och information om kommunens tjänster. Kontaktcenter svarar på frågor eller vägleder till rätt person eller verksamhet. Syftet är att underlätta för boende, besökare och företagare som vill ha kontakt med kommunen.

Dessa grupper har rätt att kräva en hög servicenivå från stadens förvaltningar. Tyvärr är verkligheten annorlunda.

Oacceptabel servicenivå

Inom stadsdelsförvaltningarna är tillgängligheten 24–40 procent, det vill säga cirka sju telefonsamtal av tio hanteras fel eller blir obesvarade inom respektive förvaltning (Tillgänglighetsrapport telefoni 2016). Stadsdelarna har en spridning i tillgänglighet mellan 24 procent (Västra Göteborg) och 40 procent (Askim-Frölunda-Högsbo) och genomsnittet är 29 procent. Detta är inte acceptabelt!

Många av samtalen kommer från äldre som har frågor kring hemtjänst, biståndsbedömningar eller avgifter. Många måste ringa på nytt, kanske flera gånger innan de får svar, vilket naturligtvis skapar både oro och frustration.

Inget större intresse

Den rödgröna majoriteten har inte haft fokus eller förmågan att skapa tillräckligt bra service för göteborgarna. Bristen på intresse måste åtgärdas och nu införs LOV (Lagen om valfrihet).

LOV kommer ge möjlighet att välja utförare inom hemtjänsten. Införandet motarbetas av de rödgröna av rädsla för valfrihet och konkurrens. De privata utförare som finns på andra håll i landet har en väsentligt högre nivå på sin tillgänglighet. Göteborgs stad har nu, på försök, en svarsgrupp kallad ”Äldre Direkt”, som bör förbättra tillgängligheten. Det är införandet av LOV som driver på utvecklingen till en förbättrad service, också inom telefonservicen till de äldre. Tillsammans med en äldreombudsman som Alliansen vill införa i Göteborg lyfts arbetet än mer.

Björn Jedvert (L)

2:e vice ordförande, Nämnden för konsument och medborgarservice

Kerstin Fabiansson (M)

ledamot, Nämnden för konsument och medborgarservice

Mest läst