Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

Rattsrota collage
Peter Hellman, advokat och Fredrik Engström advokat

Rättssäkerheten i mindre allvarliga mål lika viktig

Att det finns rättsligt stöd för att beviskraven kan sättas lägre när man skall döma i mindre allvarliga mål, är vi naturligtvis medvetna om. Det är just detta synsätt vi vänder oss emot eftersom det även finns rättsligt stöd för vår uppfattning att inte tumma på beviskraven dessa mål, skriver advokaterna Peter Hellman och Fredrik Engström.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Rättssäkerhet, 12/2 och 16/2

Lagmannen i Göteborgs tingsrätt, Johan Kvart, skriver att vår kritik mot Göteborgs tingsrätt skulle vara ”ett oseriöst påhopp på tingsrätten som förvillar allmänheten”.

Att man, när en verksamhet man själv leder kritiseras, reagerar med att tillbakavisa påståenden om brister och felaktigheter är ofta en ganska naturlig reaktion. Det är dock varken lämpligt eller klädsamt att kalla sina meningsmotståndare för okunniga eller att säga att det är lätt att raljera över deras uttalanden om man samtidigt säger sig vilja föra en seriös debatt. Lämpligare är att fokusera på sakfrågorna och att vara ödmjuk inför det faktum att andra kan se och uppleva brister även inom områden där man själv inte gör det.

Svepande uttalanden

När Kvart i sin replik uttalar att tingsrätten bara dömer tilltalade där skulden är bevisad utom rimligt tvivel är det visserligen inte så konstigt; det ingår normalt inte i en lagmans roll att gå igenom alla domar som meddelas på en tingsrätt och det är fullt möjligt att de mål som Kvart själv medverkat vid eller tagit del av inte är behäftade med sådana brister som vi påtalar.

Att man väljer att bemöta kritik med svepande uttalanden av modellen ”det händer inte hos oss” är dock ofta en indikator på ett långt allvarligare problem; det kan nämligen tyda på en ovilja eller oförmåga att se brister och tillkortakommanden i den egna verksamheten. I en verksamhet som skall präglas av rättssäkerhet kan en sådan grundinställning vara direkt farlig; särskilt när man samtidigt uttalar att de egna domarna är skickligare när det gäller bevisvärdering än vad advokater i allmänhet skulle vara. Därtill är själva upplevelsen att domar inte är korrekta i sig ett problem för domstolens trovärdighet som förtjänar att bli bemött med respekt och tas på allvar.

Rättssäkerheten alltför viktig

I advokatens roll ligger att stå upp för rättsstatliga principer och att verka för och främja det goda rättssamhället. Ibland kan detta innebära att man kan behöva föra fram en åsikt som kan tyckas olämplig eller obekväm. En advokat skall dock, enligt reglerna om god advokatsed, inte låta sitt handlande påverkas av tanke på eget obehag eller – som det heter – av hänsyn till andra ovidkommande omständigheter. Rättssäkerheten är dessutom, även när det gäller mindre allvarlig brottslighet, alltför viktig för att en diskussion om den lättvindigt skall kunna avfärdas. Vi skriver därför denna replik.

Om vi fokuserar på sakfrågorna kan vi konstatera att Kvart i sin replik verkar dela vår uppfattning om att tingsrätten faktiskt sätter beviskravet olika högt när det gäller ringa brottslighet jämfört med exempelvis mord, även om Kvart anser att beviskravet i det första fallet är tillräckligt högt och i det andra ännu något högre. Han skriver också att ”en sådan praxis framstår i [hans] ögon inte som orimlig och har dessutom rättsligt stöd”.

Olämpligt synsätt

Att det finns rättsligt stöd, huvudsakligen med ursprung i att vissa juridiskt kunniga författare anser att beviskraven kan sättas lägre när man skall döma i mindre allvarliga mål, är vi naturligtvis medvetna om. Det är nämligen just detta synsätt vi vänder oss emot. Det finns dock rättsligt stöd även för vår uppfattning. Att det finns rättsligt stöd för att döma på det ena eller andra viset får emellertid aldrig innebära att man inte kan diskutera den juridiska och moraliska lämpligheten i att fortsätta döma på det sättet – tvärtom måste juridiken kunna utvecklas och brister fortlöpande kunna rättas till.

En av de positiva sakerna med Kvarts svar är dock att såväl han som vi är överens om att ett naket erkännande inte räcker för fällande dom. Det är en bra grund för fortsatt diskussion. Det vi i vår tidigare artikel vände oss emot är dock att kravet på vad som skall till utöver erkännandet ibland sätts allt för lågt av domare i Göteborgs tingsrätt. Att exempelvis finna stöd för ett erkännande i att det står i en anteckning att en person, i påverkat tillstånd, sagt något till polisen och att sedan döma den personen utan någon annan bevisning tycker vi inte skall räcka för det.

Peter Hellman

advokat

Fredrik Engström

advokat

Läs mer om Debatt: Rättssäkerhet
Mest läst