Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

6596159
På uppdrag av SiS har den första nordiska studien i sitt slag, om hälsosituationen för barn på de särskilda ungdomshemmen, genomförts. Undersökningen omfattar noggranna hälsoundersökningar av 91 ungdomar. Resultatet visar på mycket stora och allvarliga brister i det tidigare omhändertagandet av barnens hälsa. Detta borde ha upptäckts tidigare, skriver debattörerna.

Placerade ungdomars hälsa kraftigt eftersatt

Varje år placeras mer än 1 000 barn och ungdomar med svåra sociala problem på de låsta statliga ungdomshemmen. En ny studie visar allvarliga brister i omhändertagandet av barnens hälsa. Föreslagna förbättringar räcker inte, skriver bland andra Stefan Kling skolöverläkare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Enligt barnkonventionen ska alla barn ha samma rättigheter utan åtskillnad. Barn i samhällsvård har samma rätt att åtnjuta bästa möjliga hälsa, god utbildning och skydd mot våld och övergrepp som alla andra barn.

På uppdrag av SiS har den första nordiska studien i sitt slag, om hälsosituationen för barn på de särskilda ungdomshemmen, genomförts. (se rapport till Statens institutionsstyrelse, SiS; Institutionsvård i Fokus, Nr 4, 2016) Undersökningen omfattar noggranna hälsoundersökningar av 91 ungdomar. Resultatet visar på mycket stora och allvarliga brister i det tidigare omhändertagandet av barnens hälsa. Detta borde ha upptäckts tidigare.

En del hade tandvärk på grund av obehandlad karies och en lång rad kroppsliga symtom som inte tidigare hade åtgärdats eller uppmärksammats. Varannan ungdom blev remitterad till sjukvård för utredning, uppföljning eller behandling. Studien ger också indikationer på en mycket hög nivå av psykisk ohälsa.

Erbjud hälsoundersökning

Studien visar även hur hälsounderökning i anslutning till placeringar på ungdomshemman kan organiseras och genomföras, om LVU-utredningens förslag att alla barn som placeras i dygnsvård ska erbjudas en hälsoundersökning leder till ny lagstiftning (SoU 2015:71). Vi välkomnar att regeringen lagt en proposition om trygg och säker vård där detta föreslås.

Enligt regeringen bör den omfatta en kartläggning av tidigare hälsoundersökningar, vaccinationer och undersökningar som i övrigt behövs för en medicinsk bedömning av barnets eller den unges behov av hälso- och sjukvård och tandvård, samt barnets egen uppfattning om sin hälsa.

Vi ser ett behov av ytterligare förtydliganden. För barn och ungdomar som skrivs in på de särskilda ungdomshemmen anser vi att hälsoundersökningen även bör innefatta en läkarundersökning.

  • En hälsoundersökning av barnläkare/allmänläkare inom 1–2 veckor efter inskrivningen.
  • En tandläkarundersökning inom en vecka.
  • Kontakt med ungdomsmottagning/barnmorska vid behov.
  • Barnpsykiaterkontakt vid behov – obligatorisk i de fall psykofarmaka har förskrivits.
  • En systematisk genomgång av den ofta vildvuxna flora av receptbelagda läkemedel som ges till dessa ungdomar

När det offentliga fattar beslut om att omhänderta och placera ett barn med tvång är ansvaret stort. Med barnkonventionen som lag och genomförande av förslag från LVU-utredningen tas viktiga steg i rätt riktning. Detta måste dock kompletteras med preciserade rutiner i berörda verksamheter. Här kan de särskilda ungdomshemmen visa vägen även för den stora grupp ungdomar som placeras inom de privata och kommunala ungdomshemmen.

Stefan Kling

skolöverläkare i Malmö Stad

Bo Vinnerljung

professor vid Stockholms Universitet

Anders Hjern

barnläkare och professor vid Karolinska Institutet

Fredrik Malmberg

barnombudsman

Kent Ehliasson

generaldirektör Statens institutionsstyrelse

Mest läst