Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Den här artikeln ingår för dig som är kund.

Papperslösa ska ha samma vård som alla andra

Vi föreslår att asylsökande och papperslösa vuxna ges rätt till samma vård som alla andra i Sverige. Vi ser rätten till bästa möjliga hälsa som en mänsklig rättighet där det inte skall göras skillnad mellan människor. Men så ser det inte ut i dag, skriver Vänsterpartiet Västra Götaland.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Hälso- och sjukvårdslagen grundar sig på att alla människor har rätt till vård efter behov, oavsett bakgrund. Men rätten till sjukvård för asylsökande och papperslösa regleras ändå i särskild lag. Endast barn har rätt till vård på samma villkor som folkbokförda barn. Den vård som ges till asylsökande och papperslösa vuxna är akut vård och det som benämns ”vård som inte kan anstå”. Det uttryck som valts, ”vård som inte kan anstå”, är inte medicinskt definierat. När vårdens personal tvingas använda begreppet i mötet med en vårdsökande hamnar de i etiskt dilemma.

Du läser nu en av dina fria artiklar på GP.se

Rapporten Asylsökandes vårdkonsumtion i Västra Götaland 2011-2016 visar att de asylsökande stod för drygt en procent av den totala hälso- och sjukvårdskonsumtionen. De får mindre vård än övriga befolkningen. Upplevelser av krig och förtryck, osäkerhet om framtiden och oro för anhöriga leder till ohälsa. Desto viktigare är det med rätt till full hälso- och sjukvård.

När samhällets attityd till flyktingar och papperslösa hårdnar finns det en risk att det påverkar tolkningen av vård som inte kan anstå i snävare riktning. Det finns i dag inget belägg för att polisen efterfrågar eller söker upp papperslösa som söker vård för att genomföra avvisningar. Så måste det självklart fortsätta att vara och det ska uttalas tydligt. Papperslösa känner inte alltid den tilliten och risken ökar för att de inte törs söka upp vården.

Signalen i att Västra Götalandsregionen står för allas rätt till vård efter behov är viktig. Vi ser inte att ett humanitärt samhälle kan låta asylsökande och papperslösa riskera sin hälsa i ett godtyckligt system. Vårt förslag underlättar också vardagen för vårdpersonalen. De behöver inte längre göra olika gränsdragningar beroende på vem som söker vården, utan kan bemöta alla lika.

Västerbotten och fem andra landsting har beslutat att papperslösa och asylsökande får vård på samma villkor som svenska medborgare. Vi anser att det är dags att Västra Götalandsregionen gör samma humanitära ställningstagande och sätter principen om alla människors lika värde och rätt till full hälso- och sjukvård främst.

Eva Olofsson (V)

regionråd

Carina Örgård (V)

ledamot i psykiatriberedningen

Jessica Wetterling (V)

ledamot i kommittén för mänskliga rättigheter