Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Om Cookies

tingsratten webb
Påståendet om att tingsrätten dömt personer för brott ”trots att bevisning saknats” är häpnadsväckande och naturligtvis inte korrekt, skriver Johan Kvart, lagman.

Oseriöst påhopp på tingsrätten förvillar allmänheten

Två advokater, Peter Hellman och Fredrik Engström, skriver i en debattartikel i GP (12/2) att rättssäkerheten ibland åsidosätts när Göteborgs tingsrätt dömer i vissa typer av brottmål. Inget kan vara mer felaktigt. Artikeln är missvisande och förvillar den som inte är insatt i brottmålsprocessen och bäddar inte för den seriösa diskussion om rättssäkerhet som författarna påstår sig vilja föra, skriver Johan Kvart, lagman.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Rättssäkerhet, 12/2

Peter Hellman och Fredrik Engström menar att tingsrätten ställer för låga krav på bevisningen när vi dömer i brottmål av enklare slag och tar som exempel ett mål om ringa stöld (som förut kallades för snatteri). Som chef för tingsrätten varken kan eller vill jag diskutera detta enskilda mål. Jag är dock ganska säker på att den domare som var ordförande i rättegången inte delar den beskrivning av bevisläget som målas upp i artikeln. Men författarna menar att de påstådda bristerna i bevisvärderingen i det målet även förekommer i andra brottmål. Jag ska därför klargöra några saker.

Läs även: Bristande rättssäkerhet i Göteborgs tingsrätt

Påståendet om att tingsrätten dömt personer för brott ”trots att bevisning saknats” är häpnadsväckande och naturligtvis inte korrekt. Tingsrätten dömer bara tilltalade där skulden är bevisad utom rimligt tvivel. Den omständigheten att en försvarsadvokat inte delar tingsrättens bedömning att bevisningen når upp till den styrka som krävs för en fällande dom (beviskravet) är en annan sak. En tilltalad som är missnöjd med tingsrättens dom kan alltid överklaga till hovrätten. Om hovrätten gör en annan bedömning av bevisningen än tingsrätten kan tingsrättens dom ändras. Det innebär emellertid inte att tingsrätten dömt ”fel”.

Fri bevisföring och bevisprövning

I Sverige har vi så kallad fri bevisföring och fri bevisprövning. Det betyder bland annat att tingsrätten är fri att bedöma och ta hänsyn till samtliga omständigheter som åberopas i ett mål. Bevisvärdering är alltså en fråga om att göra bedömningar, inte en fråga om rätt eller fel eller rättvisa. De domare som dömer i Göteborgs tingsrätt är väldigt skickliga på att göra dessa bedömningar. Genom sin utbildning och träning är de avsevärt bättre på att värdera bevisning än gemene man. Jag vill påstå att de också är skickligare på detta än vad advokater är.

Förtroendet för rättsväsendet, inklusive domstolarna, är en avgörande faktor för ett fungerande demokratiskt samhälle. Det är därför djupt olyckligt när man som i artikeln kommer med missvisande påståenden som förvillar läsaren.

Beviskraven i brottmål är höga för att inte oskyldiga ska dömas för brott som de inte gjort sig skyldiga till. Här kommer rättssäkerheten in. Ett naket erkännande utan någon stödbevisning räcker inte för en fällande dom. Samma höga krav på bevisning för att tingsrätten ska kunna fälla gäller i alla typer av brottmål. I praktiken blir det dock inte sällan så att domstolarna sätter beviskravet ännu något högre för att döma för till exempel mord till livstids fängelse än om målet gäller ringa stöld med 1 500 kr i böter som straff.

En sådan praxis framstår i mina ögon inte som orimlig och har dessutom rättsligt stöd. Det innebär emellertid inte att det inte är höga krav på bevisningen även när domstolen avgör ett mål som rör ett mindre allvarligt brott. Det förhållandet att det framstår som högst sannolikt att en tilltalad begått ett sådant brott räcker inte. Ingen döms lättvindigt och att insinuera att sådant dömande skulle förekomma vid Göteborgs tingsrätt (eller någon annan tingsrätt för den delen) är inte bara grovt felaktigt utan visar också på ett stort mått av okunnighet.

Välkomnar seriös diskussion

I slutet av artikeln försöker Hellman och Engström mildra sin kritik genom att säga att ”vi inte menar att tingsrätten generellt inte skulle upprätthålla rättssäkerheten; tvärtom är rättstillämpningen ofta riktig och korrekt.” Det är lätt att raljera över ett sådant uttalande men jag avstår från det.

Förtroendet för rättsväsendet, inklusive domstolarna, är en avgörande faktor för ett fungerande demokratiskt samhälle. Det är därför djupt olyckligt när man som i artikeln kommer med missvisande påståenden som förvillar läsaren.

Jag deltar gärna i en seriös diskussion om rättssäkerheten i Göteborgs tingsrätt och i våra andra domstolar. En sådan diskussion är viktig och värdefull för förtroendet för rättsskipningen. Men då ska det vara en seriös diskussion från vettiga utgångspunkter och fri från rena felaktigheter.

För den som är intresserad av bevisförings- och bevisvärderingsfrågor kan jag rekommendera den utmärkta Domstolspodden.

Johan Kvart

lagman i Göteborgs tingsrätt

 

Läs mer om Debatt: Rättssäkerhet
Mest läst